Policy papers

30.03.2021 | Tomáš Profant
Závislá trhová ekonomika v Česku a na Slovensku: Základné dáta, politické riešenia
Nový policy paper Tomáše Profanta se věnuje modelu závislé tržní ekonomiky v České republice a na Slovensku. Tato závislost se projevuje dominancí zahraničních firem, které si svoje strategické plánování, investiční a produkční rozhodování či nastavování cen uchovávají v centrálách v domovských státech. V Česku i na Slovensku se nachází produkce s nižší přidanou hodnotou a produktivita práce jako přidaná hodnota ekonomiky roste pomalu zvláště v porovnání například se sousedním Německem. Výzkum a vývoj v závislých ekonomikách sice přítomný je, ale spíše než vývoje nových produktů se týká technické podpory výroby. 
23.03.2021 |
Finský model čelení hybridním hrozbám: inspirace pro Českou republiku
Policy paper představuje finský bezpečnostní systém a jeho schopnosti čelit hybridním hrozbám. Autoři hodnotí aplikovatelnost poznatků na českou bezpečnostní politiku a navrhují několik doporučení.
23.03.2021 |
Konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe
Policy paper Jana Prouzy popisuje často opomíjený konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe. Autor analyzuje politické i environmentální souvislosti konfilktu a dává několik doporučení k jeho řešení na regionální i nadregionální úrovni.
01.02.2021 | Jan Daniel
Libanonský ekonomický kolaps a možnosti evropské reakce
Libanon se v minulém roce dostal do zásadní ekonomické a politické krize, která vedla k rychlému nárůstu chudoby jak mezi Libanonci, tak mezi syrskými uprchlíky, a jejíž dopady mohou vést až ke kolapsu státních struktur.
Těžba ve vesmíru: aktuální příležitost pro Českou republiku prosazovat multilaterální mezinárodní řád
Na začátku prosince 2020 sebrala čínská mise Chang’e 5 dva kilogramy měsíčních vzorků, aby po více jak 40 letech donesla na zem kus Měsíce. V reakci na to americká NASA zveřejnila smlouvy se čtyřmi soukromými firmami v hodnotě 25 001 USD za sběr materiálu na Měsíci, resp. za transfer majetkových práv mezi soukromou firmou a NASA, což není smlouva století, ale definuje pravděpodobně precedent století. I přes tyto významné kroky na cestě k využívání nerostných surovin ve vesmíru stále existuje značná právní nejistota, zdali a za jakých podmínek je z hlediska mezinárodního práva možné ve vesmíru těžit.
18.12.2020 | Miroslav Nožina
Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení
S potěšením vám představujeme nový policy paper našeho výzkumníka Miroslava Nožiny, který nese název „Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení“.
09.12.2020 | Alica Kizeková
Mapping Out EU-South Korea Relations
What is the perspective of key EU member states towards South Korea? While EU-South Korea relations have attracted growing attention in recent years, the relationship between key EU member states and the Asian country remains underexplored.
03.12.2020 | Veronika Bílková
Jak chránit seniory v čase koronaviru?
Pandemie koronaviru představuje bezprecedentní výzvu, jakou Česká republika v posledních desetiletích nezažila. Veronika Bílková se ve svém policy paperu zaměřila na dopad plošných protipandemických opatření na jednu z nejzranitelnějších společenských skupin – seniory. Zkoumá specifické důsledky plošných opatření na tuto skupinu a analyzuje specifické úpravy opatření.
13.11.2020 |
Kosmické smetí jako součást klimatické změny: Kosmopolitně zodpovědný přístup
Podílí se kosmické smetí na klimatické změně? Jaké jsou možné cesty k jeho aktivnímu odstranění z kosmu? Dozvíte se v novém policy paperu, který vzešel z Centra governance nových technologií.
19.10.2020 | Asya Metodieva
Border Control and Invisible Threats. Does the Closures of Borders in Europe Stop COVID-19?
Border control was introduced in Europe as an emergency response to the pandemic between March and May 2020. Following a process of re-opening, countries apply restrictions depending on national risk analyses, as well as individual political and economic interests. Quarantine and testing rules have been adopted across member states in various combinations. However, the rapidly changing situation and the lack of adequate risk assessments have proven these measures to be irrational in some cases.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15