Globální pozdvižení z Globálních paktů k migraci a k uprchlictví

Centrum mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů pořádalo debatu s názvem "Globální pozdvižení z Globálních paktů k migraci a k uprchlictví", která se uskutečnila 21. května od 16:30 v ÚMV.

Informace

Datum: 21.05.2019
Čas: 16:30
Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1
Spolupráce:
Organizuje: Veronika Bílková

V prosinci 2018 byly v rámci OSN přijaty dva významné, byť právně nezávazné instrumenty týkající se problematiky migrace a uprchlictví – Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a Globální kompakt o uprchlících. Česká republika hlasovala pro schválení druhého instrumentu, postavila se ale společně se čtyřmi dalšími státy proti schválení prvního. Proč se tak stalo? Představují Globální kompakty hrozbu pro bezpečnost a suverenitu států, jak tvrdí někteří, nebo se jedná o užitečné nástroje, které naopak napomůžou řídit legální migraci a omezit migraci nelegální? Měla by ČR přehodnotit postoj k nim?

Vystoupily:

Nataša Chmelíčková - vedoucí oddělení azylové legislativy, odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Na odboru pracuje od roku 2007, hlavní náplní činnosti je vyjednávání unijních návrhů týkajících se azylu a nelegální migrace v Radě EU a následná transpozice do národního právního řádu. Předtím pracovala v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a rovněž absolvovala stáž na UNHCR.

Věra Honusková - katedra mezinárodního práva PFUK. Působila v neziskových organizacích i v advokátní kanceláři, nyní se věnuje v teoretické rovině mezinárodnímu právu, zejména problematice uprchlictví a migrace. Je spoluautorkou Komentáře k zákonu o azylu, autorkou řady článků a dalších statí.

Moderátorka:

Veronika Bílková - vedoucí Centra mezinárodního práva ÚMV

Policy paper Veroniky Bílkové k tématu Globálních kompaktů naleznete zde.

Image result for global compact on migration

Nahoru