Zbyněk Dubský, Ph.D.

Přidružený výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha


telefon
dubsky(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

2019 - současnost: Přidružený výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů


Vzdělání

1997 – 2002 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; titul: Ph. D. 2002 – obor: „Mezinárodní politické vztahy“
1992 – 1997 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; titul: Ing. 1997
2003-2004 Kurz rozvoje sociálních a pedagogických dovedností pro učitele VŠE

 Jazyky


Oblasti zájmu

Evropská bezpečnost
Energetická bezpečnost
Evropský integrační proces, společná zahraniční a bezpečnostní politika
Moc v MV
Prevence konfliktů

 Publikace

Monografie a kapitoly v monografiích

 • DUBSKÝ, Zbyněk a kolektiv. Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. úvod, závěr, první kapitola.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Bezpečnostní a strategická kultura OBSE. In: EICHLER, Jan, aj. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 69–108. 246 s. 3. kapitola.
 • CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, ZADRAŽILOVÁ, Dana, aj. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2014. 729 s. (Další autoři: BIČ, Josef, ČERNÁ, Iveta, DE CASTRO, Tereza, DRULÁKOVÁ, Radka, DUBSKÝ, Zbyněk, DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, FILIPOVÁ, Alena, JIRÁNKOVÁ, Martina, LEHMANNOVÁ, Zuzana, MORAVEC, Tomáš, MÜLLER, Karel B., NEUMANN, Pavel, NĚMCOVÁ, Ingeborg, PRŮŠA, Přemysl, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, TAUŠER, Josef, VOŠTA, Milan, VYMĚTAL, Petr, ZEMAN, Jiří, ZEMANOVÁ, Štěpánka, ŽAMBERSKÝ, Pavel).
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Visegrad Cooperation in Military and Security Areas. In: MARUŠIAK, Juraj, aj. Is Visegrad Still. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 56–71. 204 s. Chapter 3
 • DUBSKÝ, Zbyněk, KNOTKOVÁ, Vladimíra. The EU and ASEAN as a Cornerstones of Global Governance and Security: Comparison of Regional Integration Schemes. In: ŠABIČ, Zlatko, FIJALKOWSKI, Lukasz, BOJINOVIC FENKO (EDS)., Ana. Global Impact of Regional International Organizations. Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 190–213. 364 s.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Role EU ve světě v politické a bezpečnostní oblasti. In: STEINMETZOVÁ, Dana. Bariéry konkurenceschopnosti. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 134–150. 162 s.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Problematika vnější a vnitřní bezpečnosti v integračním procesu. In: PELTRÁM, Antonín, aj. Evropská integrace a Česká republika. Praha : Grada Publishing, 2009, s. 73–118. 144 s.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Preventivní diplomacie: definice a rozvoj konceptu. In: VESELÝ, Zdeněk, aj. Diplomacie v měnícím se světě. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 107–161. 196 s. Kapitola III
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Security of the European Union in Globalised World. In: Kol. To Normative and Institutional Aspects of International Relations. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 53–71.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. In: ORT, Alexandr, DUBSKÝ, Zbyněk, MATĚJKA, Zdeněk, EICHLER, Jan, CIBULKOVÁ, Petra. Bezpečnost Evropy a Česká republika. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 57–89.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Aktuální otázky evropské bezpečnosti. In: VESELÝ, Zdeněk, aj. Edvard Beneš – Československo – Evropa. Praha : Professional publishing, 2005, s. 112–135.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. The Czech Republics Accession to the EU. In: SKUHRA, Anselm. The Eastern Enlargement of the European Union. Efforts and Obstacles on the Way to Membership. Vídeň : Studien Verlag, 2005, s. 158–185.

Články v recenzovaných časopisech

 • DUBSKÝ, Zbyněk, TICHÝ, Lukáš. Russian energy discourse on the V4 countries. Energy Policy, 2019, online first.
 • DUBSKÝ, Zbyněk, HAVLOVÁ, Radka.  Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine. Insight Turkey; Ankara Sv. 21, Čís. 3,  (Summer 2019): 195-215
 • DUBSKÝ, Zbyněk, PAVLIŇÁK, Daniel. Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů. Mezinárodní vztahy [online]. 2018, roč. 53, č. 3, s. 32–52.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Sportovní diplomacie jako součást zahraniční politiky státu. Scientia et Societas [online]. 2018, roč. XIV, č. 1, s. 3–21..
 • DUBSKÝ, Zbyněk, LEHMANNOVÁ, Zuzana. OBSE jako normotvorný aktér v regionálním řízení bezpečnosti – přístup k analýze. Studia Politica Slovaca [online]. 2017, roč. X, č. 1, s. 5–22.
 • DUBSKÝ, Zbyněk, HAVLOVÁ, Radka. The Role of European Security Organisations in the Conflict in Ukraine. Central European Journal of International & Security Studies [online]. 2017, roč. 11, č. 1, s. 31–57.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Deeskalace války na Ukrajině a její řešení pomocí mezinárodních bezpečnostních organizací. Vojenské rozhledy. 2016, roč. 25 (57), č. 3, s. 3–20.
 • DUBSKÝ, Zbyněk, HAVLOVÁ, Radka. Role OBSE při pokusu o deeskalaci války na Ukrajině. Současná Evropa [online]. 2016, roč. 21, č. 2, s. 4–23.
 • DUBSKÝ, Zbyněk, SRŠEŇ, Radim, ŠLAJS, Jan. European Union as a Specific Actor of New Paradigm for Conflict Prevention. Politické vedy [online]. 2016, roč. XIX, č. 2, s. 132–154.
 • DUBSKÝ, Zbyněk. Bezpečnostní dimenze Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 7, s. 94–120.

Ostatí publikace

 • DUBSKÝ, Zbyněk. Bezpečnostní a politická dimenze integračního procesu, společná zahraniční a bezpečnostní politika EU. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006

 

Vystoupení na konferencích


Výzkumné projekty

 • Spoluřešitel grantu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ pro 2018-2020
 • Garant IGA (Interní grantová agentura) VŠE, „Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí“, 2017-2018
 • Garant IGA (Interní grantová agentura) VŠE, „Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?“, 2012-2014
 • Garant GAVV (Grantová agentura Akademie věd ČR), „Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie“, 2007-2008
 • TAČR, „Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích“, 2019-2020
Nahoru