Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 101
kratochvil(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


 Zaměstnání

2002–současnost: výzkumný pracovník ÚMV, Praha
5/2013–5/2018: ředitel ÚMV, Praha
2013: Přednášející, Univerzita Karlova
2012–2013: odborný pracovník Univerzity Palackého Olomouc
2004–2013: zástupce ředitele ÚMV, Praha
2003–současnost: přednášející, VŠE Praha
2002–současnost: přednášející, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
2000–současnost: přednášející, Informační centrum EU, Praha
2000: informační pracovník v Informačním centru EU, Praha

 Vzdělání

2016: jmenování profesorem s platností od 2. 12. 2016 pro obor Mezinárodní politické vztahy
2011: jmenování docentem s platností od 1. 5. 2011 pro obor Mezinárodní politické vztahy (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE)
2006–2010: bakalářské studium, Institut ekumenických studií, Evangelická teologická fakulta UK, obor Teologie křesťanských tradic
2000–2004: postgraduální studium (Ph.D.), VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politické vědy, dizertační práce na téma Ruská zahraniční politika a multipolarita: Od distribuce moci k analýze diskurzu
2001– 2003: magisterské studium summa cum laude, FSV UK, mezinárodní vztahy diplomová práce na téma Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU a zájmy České republiky
1998–1999: magisterské studium summa cum laude, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politika a diplomacie (diplomová práce na téma Multipolarita místo bipolarity), vedlejší specializace Komerční jazyky (angličtina, němčina)
1997–1998: studium v rámci programu CEMS, Universität zu Köln, Německo
1994–1997: bakalářské studium, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní obchod


Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden–únor 2013: Výzkumný pobyt na Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonésie
2012: Výzkumný pobyt v Káhiře (Egypt), American University in Cairo
2009: Výzkumný pobyt v Kišiněvě (Moldavsko) a Tbilisi (Gruzie) (v rámci projektu GAČR 407/08/1741)
2008: Výzkumný pobyt v Kyjevě (Ukrajina) a ve Varšavě (Polsko) (v rámci projektu GAČR 407/08/1741)
listopad–prosinec 2004: Friedrich-Ebert-Stiftung, Brussels
léto 2004: Rossiyskiy univerzitet drushby narodov, Moscow
červenec 2003: 7th International Summer School on European Foreign and Security Policy, Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik, Berlin
1997–1998: CEMS Programme, Universität zu Köln, Germany

 Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – plynně
německý – plynně
ruský – velmi dobrá znalost
ukrajinský – pasivně
španělský – pasivně

 Oblasti zájmu

česká zahraniční politika
evropská integrace
institucionální reforma a rozšiřování EU
ruská zahraniční politika
politické vztahy v postsovětském prostoru
náboženství v mezinárodních vztazích
katolická církev a mezinárodní vztahy

 Členství a předsednictví v organizacích

 • člen Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • předseda Akademické rady Diplomatické akademie MZV ČR
 • člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. a její místopředseda (2007-2012, 2014-)
 • zvláštní představitel Ústavu mezinárodních vztahů v European Consortium for Political Research (ECPR)
 • zástupce Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Association a člen rady tamtéž (TEPSA)
 • člen International Political Studies Association (IPSA)
 • člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha
 • člen Oborové rady (politologie a mezinárodní vztahy), Filosofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň
 • člen Oborové rady (mezinárodní vztahy a evropská studia), Metropolitní univerzita Praha
 • člen ISA (International Studies Association, USA)
 • člen CEEISA (Central and Eastern European International Relations Association)

V minulosti

 • člen hodnotícího panelu pro oblast politických a právních věd Grantové agentury ČR
 • člen Expertní hodnotící komise (Omega) Technologické agentury ČR
 • člen externího týmu expertů v oblasti ČZP (MZV ČR)
 • člen výkonného výboru nevládní organizace Evropský dům, Praha
 • člen CZUNA (Czech Association of the UN)
 • člen Teamu Europe, Delegace Evropské komise v Praze
 • člen Editorial Board of Lithuanian Annual Strategic Review

 Pedagogická činnost

 • Přednáškový cyklus Introduction to International Relations, Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs of Armenia, Jerevan, 24. 2. - 27. 3. 2014.
 • kurz World Politics and Religion, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
 • kurz Teorie mezinárodních vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha
 • kurz Teorie a dějiny mezinárodních vztahů I, Metropolitní univerzita Praha
 • kurz Teorie a dějiny mezinárodních vztahů II, Metropolitní univerzita Praha
 • kurz Theories of International Relations and European Integration, postgraduální cyklus pro studenty Metropolitní univerzity Praha
 • garant kurzu The EU as an Actor in International Relations, International and Diplomatic Studies, FMV VŠE
 • garant kurzu Introduction to Development Studies, International and Diplomatic Studies, FMV VŠE
 • příležitostné přednášky pro Diplomatickou akademii

 Další profesní aktivity

 • 2018–2019: hostující editor speciálního čísla Energy Policy (IF 4.039) na téma: Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia
 • řada odborných posudků na diplomové a doktorské práce
 • školitel postgraduálních studujících (Jan Blažek, Sabina Domaskina, Jana Hovorková, Lenka Poráziková, Lukáš Tichý, Hanna Vasilevich)
 • příspěvky na řadě domácích i zahraničních  konferencí (ISA, ECPR, IPSA, CEEISA, BISA, TEPSA aj.)
 • Člen Editorial Advisory Board of the Lithuanian Annual Strategic Review
 • 3. –15. 7. 2006: vedoucí kurzu 7. Evropské letní školy mezinárodních vztahů "Convergence and Diversity in an Enlarged Europe", Praha
 • člen redakční rady odborného měsíčníku Mezinárodní politika
 • 2002–2005: editor recenzí Perspectives

 Publikace

Recenzované monografie

Editor publikací

Kapitoly knih

Odborné stati (impaktované a recenzované)

Ostatní odborné texty

Recenze a recenzní eseje

 Publicistika, vybraná mediální vystoupení

2020

2019

2018

2017

 

2016

Starší

 Výzkumné projekty

 • 2014: Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie. Grantový projekt VŠE Praha, spoluřešitel.
 • 2014: Česká republika a SZBP/SBOP:  Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Grantový projekt podpořený Zastoupením Evropské komise v ČR, hlavní řešitel.
 • 2014: Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích. Interní grant MUP MVES/3/2013, spoluřešitel.
 • 2013–2016: Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2012–2014: Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový projekt OP VK č. EE2.4.31.0027. Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové, partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univezita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft a sdružení FoRS
 • 2012–2013: "Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky". Grantový projekt TA ČR-BETA, spoluřešitel
 • 2012: "Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie". Interní grantová agentura VŠE, F2/8/2012, spoluřešitel,  ved. projektu: Ing. Mgr. Jan Němec
 • 2012–2014: "Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie". Grantový projekt VŠE Praha, spoluřešitel
 • 2011–2012: "Russia and the Wider East Central Europe: A Fundamentally Transformed Relationship Zagorskij". Projekt financovaný FES a vedený MGIMO, Moskva, spoluřešitel
 • 2011– 2012: "Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four". Projekt financovaný Visegrádským fondem, spoluřešitel
 • 2011–2012: "Evropská unie a římskokatolická církev: "Politická teologie" evropské integrace". Grantový projekt GA ČR, hlavní řešitel
 • 2010–2011: "Analýza diskurzu energetických vztahů EU-Rusko". Grantový projekt MUP Praha, hlavní řešitel
 • 2010–2011: "Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství". Grantový projekt VŠE Praha, hlavní řešitel
 • 2010: "Zmapování výzkumných programů hlavních světových think tanků v oblasti východní Evropy a Ruska a analýza činnosti ruských think tanků a 'public relations' za hranicemi". Projekt MZV (koordinátor Yuri Fyodorov)
 • 2010: "Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU". Projekt MZV (vedoucí výzkumného týmu)
 • 2008–2009: "Současná situace v Gruzii a v jejích separatistických regionech". Projekt OSVE MZV (spoluřešitelé Vít Střítecký a Michal Parízek)
 • 2008–2009: "Analýza úspěšnosti dosavadní politiky EU vůči RF a identifikace společných zájmů zemí EU vůči RF". OSVE MZV ČR, Úřad vlády ČR, (spoluřešitel Petra Kuchyňková (FSSMU) a Jiří Schneider (PSSI))
 • 2007–2009: "Sociální konstruktivismus a vnější vztahy Evropské unie: Evropská politika sousedství". Grantová agentura ČR, reg. číslo 407/08/1741, hlavní řešitel
 • 2007–2008: "Konstrukce 'zájmu' ve vnějších politických vztazích EU. Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU". Interní grantový projekt VŠE, registrační číslo IG212037, hlavní řešitel
 • 2007–2008: "Zukunftsperspektiven der europäischen Nachbarschaftspolitik, Nationale Interessen und gemeinsame Strategien in einer erweiterten Union". Mezinárodní projekt podporovaný FES, spoluřešitel
 • 2006–současnost: "Evropská integrace a zájmy ČR". Grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR, nositel: ÚMV, ved. projektu: Petr Drulák
 • 2005–současnost: "Česká republika v mezinárodní politice". Výzkumný záměr Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2005–současnost: "EU-25/27 Watch". V rámci EU-Consent. http://www.eu-consent.net/
 • 2004–2005: "Russia and Central Europe: New Assessment of their Relations". University of Economics research project
 • 2004: "Relations Between the EU and the Russian Federation: The European Neighbourhood Policy and Beyond". Friedrich Ebert Stiftung
 • 2003–2004: "IR Theory: From Naive Realism to Constructivist Realism". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2003–2004: "CEEC Debate Project, Trans-European Political Studies Association". Financováno Evropskou komisí v rámci Fifth Framework Programme (HPSE-CT-2002-60061)
 • 2003–2004: "New Perspectives on International Relations Theory". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2004: "Convention Method". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2003: "Local and Regional Governments: Their Role in Czech Foreign Policy". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2003: "QMV and the Interests of the Czech Republic". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2002–2003: "Russian Foreign Policy Towards the USA and China". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
Nahoru