Jan Daniel, Ph.D.

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 363
iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

září 2014 - současnost: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů
2012 - 2014: zástupce šéfredaktora, časopis Global Politics
2012 - 2013: webeditor, marketingový specialista, Centrum pasivního domu, Brno

 Vzdělání

září 2012 - září 2017: interní doktorandské studium na Katedře mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK, disertační  práce International Peacekeeping and Hybrid Order: UNIFIL II in South Lebanon)
2010 - 2012: Fakulta sociálních studií, MU Brno, diplomová práce Teritoriální vládnutí ozbrojených nestátních aktérů
2006 - 2010: Fakulta sociálních studií, MU Brno, bakalářská práce Analýza českých zahraničně-politických diskurzů Ruské federace

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

květen 2018 - srpen 2018: výzkumný pobyt na Orient Institut Beirut
listopad 2014 - leden 2015: výzkumný pobyt na Centre for Arab and Middle Eastern Studies, American University of Beirut, Libanon
leden - červen 2014: výzkumný pobyt na Centre for Transnational Relations, Foreign and Security Policy, Freie Universität, Berlín
červenec - srpen 2012: studijní pobyt na Institut Bourguiba des Langues Vivantes, Tunis, Tunisko (kurz moderní spisovné arabštiny)
září - prosinec 2011: stážista na politickém úseku, Velvyslanectví České republiky v Bejrútu, Libanon
srpen - říjen 2011: Saifi Institute for Arabic Language, Bejrút, Libanon
únor - červenec 2009: Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Boloňa, Itálie (program Erasmus)

 Další profesní aktivity

Člen BISA: British International Studies Association
Člen EISA: European International Studies Association
Člen ISA: The International Studies Association

 Jazyky

Angličtina – aktivní znalost
Italština – aktivní znalost
Francouzština – pasivní znalost
Arabština (MSA/libanonský dialekt) – pasivní znalost

 Oblasti zájmu

Teorie globálního bezpečnostního vládnutí a zajišťování bezpečnosti na národní a lokální úrovni
Blízký východ a severní Afrika (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sahel)
ozbrojení nestátní aktéři v mezinárodní politice
povstalectví a protipovstalecký boj (counterinsurgency)
současné teorie mezinárodních vztahů – mezinárodní politická sociologie, kritické a post-strukturalistické přístupy

 Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Čejka, Marek – Bureš, Jaroslav – Daniel, Jan (2017): Muslimské bratrstvo v současnosti. Academia Praha.
 • Daniel, Jan – Turcsányi, Richard – Csiki, Tamás – Lupták, Lubomír – Potjomkina, Diana – Walach, Václav (2015):  The Challenges of Central European Security: Critical Insights. Brno: MUNI Press. [pdf]

Odborné stati (impaktované a recenzované)

 • Daniel, Jan (2017): Building sovereigns? The UN peacekeeping and strengthening the authority of the state in Lebanon and Mali. Global Change, Peace & Security, 14. 8. 2017.
 • Daniel, Jan (2015): Criminal Governance and Insurgency: The Rio de Janeiro Experience. Central European Journal of International and Security Studies. Vol. 9, No. 4.
 • Daniel, Jan – Rychnovská, Dagmar (2015): O mapách, moci a marginalizaci. Význam mezinárodní politické sociologie v českém výzkumu zahraniční a bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy. Vol. 50, No. 4, s. 58-66.
 • Daniel, Jan - Rychnovská, Dagmar (2015): Mezinárodní politická sociologie: Výzkum praxe bezpečnosti. Mezinárodní vztahy. Vol. 50, No. 1, pp. 26 – 45. [pdf]
 • Daniel, Jan (2014): Vládnutí nestátních ozbrojených aktérů ve slabých státech: Případ Hizballáhu. Mezinárodní vztahy. Vol. 49, No. 2, s. 32 – 51. [pdf]

Recenze

 • Daniel, Jan (2016): Book review: Security expertise: practice, power, responsibility. Critical Policy Studies. [pdf]

Další odborné texty

 Publicistika a mediální vystoupení

2018

2017

2016

Starší

Odborné konference

 • Encountering Local Difference: UNIFIL and political order in South Lebanon. BRISMES 2018, 25.-28.6.2018.
 • Daniel, Jan - Rychnovská, Dagmar (2017): Securitization Leftovers: ’Securitization leftovers: the politics of re-making a Czech biodefence centre’, 8. 6. 2017. 4th European Workshops in International Studies (EWIS), Cardiff, 7. -10. 6. 2017.
 • Workshop Security in Matter, Memory and Time co-convener with Karl Gustafsson, Maria Mälksoo and Dagmar Rychnovská. 4th European Workshops in International Studies (EWIS), Cardiff, 7. -10. 6. 2017.
 • Daniel, Jan - Rychnovská, Dagmar (2017): Beyond exceptionalism: Critical Security Studies meets Critical Policy Studies, 25. 2. 2017. ISA Baltimore: Understanding Change in World Politics, 22. - 25. 2. 2017.
 • Beyond the Afghan Laboratory: The Circulation of the peacebuilding knowledge and practice, 25. 2. 2017. ISA Baltimore: Understanding Change in World Politics, 22. - 25. 2. 2017.
 • Narrating UNIFIL: Legitimizing the (Interim) Intervention Order and Securing the Mission. ISA Annual Conference, Atlanta, 16. 3. 2016.
 • Securitization leftovers: the politics of re-making a Czech biodefence centre. ISA Annual Conference, Atlanta 18. 3. 2016.
 • Narrating UNIFIL. Pan-European Conference. European International Studies Association, Itálie, 23.-26.9.2015.
 • Byrokratická expertíza v bezpečnostní a zahraniční politice. Kongres České společnosti pro politické vědy, Praha, 9.-11.9.2015.
 • Justifying the (Interim) Intervention Order, Securing the Mission: UNIFIL in Lebanon, konference Narratives of Intervention: Perspectives from North and South, University of Surrey, Guildford, 23.7.2015
 • Hybridity, Security and International Intervention: UNIFIL in Southern Lebanon, BISA Annual Convention, Londýn, 17.6.2015.

 

Debaty, semináře a vyžádané přednášky

 • Jan Daniel: “A víte vy vůbec co to jsou ty mírové operace?” aneb výzkumník jako zkoumaný a posuzovaný. Workshop: Narativy a praxe terénního výzkumu. Ústav mezinárodních vztahů, 17. 1. 2017.
 • Navigating Hybrid Political Order: UNIFIL II in South Lebanon. The Practices, Politics and Paradigms of IO Peacebuilding. Stadtschlaining/Vienna, 29.-30.11.2017.
 • Dezinformace, expertíza, náhoda: Jak jsme se začali bát hybridních hrozeb. Čtvrteční sociologické semináře, 2. 11. 2017.
 • Večer s českou diplomacií a prohlídkou Černínského paláce. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1. 9. 2017.
 • Křest knihy Muslimské bratrstvo v současnosti. Kavárna knihkupectví Academia, 29. 8. 2017.
 • Facebook a revoluce. Arabfest, 23. 3. 2017.
 • Uzavřený seminář o islámském extrémismu a jeho prevenci. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 14. 11. 2016. (org. Helena Langšádlová, Evropské hodnoty, TOPAZ).
 • Perspektivy zapojení České republiky do mírových operací OSN. ÚMV, Praha, 8. 12. 2016.
 • Sýrie a Libanon 2036: Fragmentované společnost, fragmentované státy? Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Převzít zodpovědnost: Co dělat tváří v tvář krizi? Diskuze při promítání filmu Syrská love story, Vodňany, 21. 10. 2016.
 • Blízký východ jako bezpečnostní region. Západočeská univerzita, Plzeň, 5. 5. 2016.
 • Současná migrační vlna do Evropy. Arabfest, Plzeň, 31. 3. 2016.
 • Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice. ÚMV, Praha, 29. 4. 2016.
 • Soudobý šíitský radikalismus. Univerzita Hradec Králové, 19. 4. 2016.
 • Mírové řešení konfliktu v Sýrii a boj s Islámským státem. Institut pro politiku a společnost, Praha, 18. 1. 2016.
 • Přednáška na semináři "Co jsou fakt a co jsou fámy" o situaci na Blízkém východě. Studenti za solidaritu, Praha, 15. 12. 2015,
 • Jak se Libanonci vyrovnávají s více než milionem syrských uprchlíků v zemi? Jaké jsou hlavní výzvy vzájemného soužití a v čem by jim mohlo pomoci mezinárodní společenství? Vědecká kavárna Uprchlictví a migrace, Praha, 21.10.2015.
 • Přednáška o české zahraniční politice vůči Blízkému východu, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 20.10.2014.

 Výzkumné projekty

 • 2016: Analýza, zhodnocení a prospekty zapojení ČR do současných operací na udržení míru OSN. Projekt TA ČR BETA č. TB940MZV003 - MP06, hlavní řešitel.
 • 2015 - 2016: Následky svržení prezidenta Mursího v Egyptě: Krize umírněného salafistického proudu politického islámu a její možný dopad na region MENA. Projekt TA ČR BETA č. TB940MZV001, spoluřešitel.
Nahoru