Hybridní válka v českém kontextu: Kritické reflexe

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na seminář "Hybridní válka v českém kontextu: Kritické reflexe", který se bude konat dne 18. 2. 2019 v 16:30.

Informace

Datum: 18.02.2019
Čas: 16:30
Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1
Spolupráce:
Organizuje: Jan Daniel

Slovník (nejen) české debaty o bezpečnosti se v minulých letech změnil. Koncept hybridní války se postupně rozšířil z Ukrajiny i do České republiky a mezi hybridními hrozbami se tak objevili nejen neoznačení bojovníci nepřátelské velmoci, či její tajné služby, ale také třeba webové portály šířící (dez)informace, jež by mohly napomáhat politice Ruské federace.

Jak vlastně došlo k tomu, že se v České republice nastavilo určité chápání konceptu hybridních hrozeb? Kdo jsou hlavní hybatelé této agendy? A je koncept hybridní války vůbec dobrým nástrojem pro to, abychom pochopili, co se v současné době ve společnosti a v bezpečnostní oblasti děje? 

Seminář představí tři v nedávné době publikované texty, které představují jedny z prvních akademickým výzkumem podložených pokusů se s těmito otázkami kriticky vyrovnat.


Vojtěch Bahenský - Paradox hybridní války: O příčinách a následcích pragmatismu v debatě
Dagmar Rychnovská a Martin Kohút - The Battle for Truth: Mapping the Network of Information War Experts in the Czech Republic
Jan Daniel a Jakub Eberle - Hybrid Warriors: Transforming Czech Security through the ‘Russian Hybrid Warfare’ Assemblage

Vystupující:
Vojtěch Bahenský - výzkumný pracovník Střediska bezpečnostní politiky FSV UK
Dagmar Rychnovská - stipendistka programu Marie Skłodowska-Curie Fellowship, působí jako výzkumná pracovnice na Institutu vyšších studií (Institut für Höhere Studien) ve Vídni.
Jakub Eberle - vedoucí Centra evropské integrace ÚMV

Moderátor:

Jan Daniel - výzkumný pracovník ÚMV

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pracovním jazykem je čestina.

Nahoru