Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy?

Policy paper Evy Křížkové, stážistky na pozici samostatné výzkumnice, identifikuje tři typické narativy ve vztahu k soukromému sektoru v rozvojové spolupráci a v návaznosti předkládá doporučení třem klíčovým aktérům.

Rozvojové debatě dominuje diskurz Soukromý sektor, miláček rozvojové konstituence. Je reakcí na omezenou akceschopnost veřejného sektoru
a otevírá více prostoru pro účast českých firem na rozvojové spolupráci.
Diskurz Platíme, chceme české firmy v rozvojové spolupráci, reflektuje snahu establishmentu prosadit účast českých firem v multilaterální a evropské politice rozvojové spolupráce.
Soukromý sektor, bezohledný ničitel je diskurzem vlastním neziskovému sektoru, který ovšem v současné době ustupuje.
V zájmu efektivnosti musí Ministerstvo zahraničních věcí ČR i soukromý sektor při identifikaci a realizaci rozvojových projektů vycházet z předpokladu, že dobře fungující politika vychází z potřeb příjemce pomoci.
Neziskový sektor by měl nadále plnit roli hlídacího psa soukromého sektoru ve vztahu k zahraniční rozvojové spolupráci, avšak zároveň by měl být sebekritický.

Pdf download (252kb, CZ)

Nahoru