VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva

...

Mimo Sever a Jih

Publikace editorů Ondřeje Horkého-Hlucháně a Tomáše Profanta Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti je napjatě očekávanou novinkou nakladatelství ÚMV. Kniha Mimo Sever a Jih boří stereotypy o rozdělení současného světa a čtenářům...

Debatujme!

Ústav mezinárodních vztahů opět podporuje veřejnou debatu o aktuálních tématech v tištěných i elektronických médiích, týkající se tentokrát Polské republiky.
Přečtěte si články, které doposud publikovaly Demokratický střed, EurActiv.cz a Sedmá...

Kalendář

Novinky

VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva
V souvislosti s konáním VIII. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika" vypisuje Ústav mezinárodních vztahů otevřenou výzvu pro doktorsk...
Umění, mystika a politické jednání
Petr Drulák a nakladatelství Novela bohemica si vá...

Naši lidé v médiích

V čem se dnešek podobá rokům těsně po válce

Jan Eichler se v článku pro deník Právo zamýšlí, v čem dnešní situace připomíná roky těsně po konci druhé světové války.

...
Rusko a lidská práva

V čem jsou zásadní nedávné změny pravocmocí ruského ústavního soudu? Jaké je současné postavení neziskových organizací v Rusku? A co lze očeká...

Golanské výšiny navždy izraelské?

Málokterému zasedání izraelské vlády z poslední doby se dostalo takové pozornosti jako tomu z letošního 17. dubna. Proč? Dozvíte se v článku M...

Neférová súťaž o rovnosti

Slovenský občiansky sektor sa pomaly, ale isto, posúva doľava. Najnovším prejavom tohto posunu je vyhlásenie súťaže „som neNORMÁLne fér“ občia...

 
 

Časopisy

Německá armáda a měnící se paradigma zahraniční politiky

Německo je v současné době nejsilnější ekonomik...

Alternativy ke členství Velké Británie v EU

Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské...

USA choice: Who would be the best for Czech interests

Although U.S. presidential primaries and caucus...

Brazilská nesnadná zkouška. Konec země budoucnosti?

Brazílie právě prochází nesnadnou zkouškou z de...

Political drama in Egypt: result of transformation?

As one may notice nowadays that the Middle East...

Michal Klíma: Od totality k defektní demokracii

Videozáznam prezentace knihy prof. PhDr. Michal...

Hledání českého místa ve světě na stránkách Mezinárodních vztahů

SPECIÁLNÍ ČÍSLO K 50 LETŮM ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY: Vol 51 (2016), No 1: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a hlouběji porozumět způsobu...

Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích

Vol 51 (2016), No 1: Analýza shrnuje vývoj bezpečnostních studií a civilního výzkumu bezpečnosti v České republice po roce 1990. Nejprve rozeb...

Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů

Vol 51 (2016), No 1: Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů. Studie hodnotí vývoj a souč...

Evropská integrace hlavním tématem českého oboru mezinárodních vztahů

Vol 51 (2016), No 1: V tomto příspěvku se autoři zamýšlejí nad výzkumem evropské integrace v kontextu českého oboru mezinárodní vztahy. Soustř...

Výzkum mezinárodních vztahů na semiperiferii: Úvahy k padesátému výročí časopisu Mezinárodní vztahy

Vol 51 (2016), No 1: Článek se zamýšlí nad padesátým výročím časopisu Mezinárodní vztahy z hlediska teorie světosystémů Immanuela Wallersteina...

Ekonomicky zaměřené texty v časopise Mezinárodní vztahy jako odraz specifik českého výzkumu

Vol 51 (2016), No 1: Padesáté výročí vzniku odborného čtvrtletníku Mezinárodní vztahy je příležitostí ke kritické reflexi dosavadního směřován...

 

Knihy

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.
Uroš Svete, Damijan Guštin, Janja Vuga, Rok Zupančič, Jelena Juvan
Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

Policy papers