Stáže

Získejte praktické i vědecké zkušenosti jako člen týmu ÚMV. Stážisté v Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) mají příležitost získat zkušenosti a nové znalosti v oboru mezinárodních vztahů v rámci neziskové výzkumné instituce, jedné z vedoucích svého druhu v České republice.
ÚMV umožňuje stáže v rámci dvou programů – samostatný výzkumník a vědecký asistent. Stáže jsou určeny primárně pro studenty vysokých škol a jejich absolventy z ČR i zahraničí. Obě stáže jsou časově flexibilní, s časovou zátěží v průměru 20 hodin týdně, běžně po dobu 3 měsíců.
Stáže jsou neplacené, po celou dobu stáže však poskytujeme volný vstup do knihovny a základní technické zázemí.

Zkušenosti ze stáží:

Přečtěte si zkušenost bývalé stážistky Salome Tsikarishvili: ZDE

Přečtěte si zkušenost bývalého stážisty Thomase Kennedyho: ZDE

Přečtěte si zkušenost bývalé stážistky Adély Habartové: ZDE

Přečtěte si zkušenost bývalé stážistky Rebeccy Gösker: ZDE

Aktuálně nabízíme specializované stáže:

- Asistent/Asistentka manažera PR: ZDE

- PR asistent/asistentka časopisu Mezinárodní vztahy: ZDE

Výzkumný asistent/asistentka do Centra energetické politiky: ZDE

Nabízíme 

- vědecké i praktické zkušenosti z oblasti mezinárodních vztahů a politiky
- účast na relevantních a zajímavých akcích
- časovou flexibilitu (stáž lze sloučit s probíhajícím studiem)
- spolupráce se světově uznávanými odborníky
- možnost přispívat vlastním výzkumem do publikací ÚMV
- přístup k mnoha publikacím a specializované knihovně na Malé Straně
 

Požadujeme

- probíhající či dokončené studium na vysoké škole v ČR či v zahraničí v relevantním oboru
- anglický jazyk na vynikající úrovni
- práce v průměru 20 hodin týdně, po dobu minimálně 3 měsíců
- schopnost plnit zadání ve stanoveném časovém rámci
- proaktivní a zodpovědný přístup
- další cizí jazyk výhodou
 

Možnosti stáží


a. Vědecký asistent

Vědecký asistent se podílí na stávajícím projektu ÚMV, popř. plní úkoly administrativního charakteru zadané konferenčním servisem ÚMV a výzkumnými pracovníky ÚMV. V tomto případě nemusí vypracovat žádný plán. Stáž je formálně ukončena po odevzdání a schválení recenze odborné publikace. Stáž je časově flexibilní. Je však nutné odpracovat 20h týdně. Z tohoto důvodu nepřijímáme stážisty, jejichž jiné úvazky a povinnosti (jiné stáže) přesahují 20h týdně.

b. PR stážista

PR stážista pracuje na zabezpečení kontaktu ÚMV s veřejností. Podílí se na práci se sociálními sítěmi, píše výstupy pro webové stránky a vytváří newslettery. Stážista také pomáhá s tvorbou grafiky pro pozvánky nebo články a připravuje krátká videa pro zveřejnění na YouTube kanálu ÚMV. V konferenčním servisu asistuje s organizací různých akcí ÚMV. Tato stáž je méně časově náročná než ostatní stáže a vyžaduje 10 hodin týdně. Je vhodná zejména pro studenty oborů mediální komunikace, marketing nebo PR, a předpokládá se zájem o mezinárodní vztahy. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

c. Stážista v jednom z center

Při ústavu fungují celkem šest center, Centrum evropské bezpečnosti, Centrum mezinárodního práva, Centrum vztahů EU-AsieCentrum energetické politiky, Centrum politické ekonomie a nejnovější Centrum pro gender a globální spravedlnost, které také přijímají stážisty. Náplní stáže je zejména vypracovávání rešerší a podkladů pro vědecké projekty centra, případně překládání výstupů do angličtiny či do češtiny.  Stážista také pomáhá s administrativním fungováním centra a s komunikací s veřejností. Na tuto pozici přijímáme stážisty na delší dobu, zpravidla na 6 měsíců.

Pokud máte zájem o stáž na ÚMV, postupujte následujícími kroky

1. Přečtěte si Dohodu o stáži na ÚMV (Internship Agreement, PDF, 3 strany, ENG), abyste se seznámili s povinnostmi a oprávněními stážistů.
2. Rozhodněte se pro jeden ze dvou zmíněných programů, uveďte preferované časové vymezení stáže a my potvrdíme, zda je termín volný v případě, že budete vybráni.
3. Pokud se rozhodnete pracovat jako samostatný výzkumník, zašlete nám Váš plán stáže, který musí zahrnovat následující informace:

  • formální návrh stáže obsahující: název projektu, jeho cíle, teoretická a metodologická východiska, literaturu (již prostudovanou a literaturu pro další výzkum), strukturu a délku      
  • závěrečné zprávy/výsledného článku, navrhovaný časový rámec (délku trvání) stáže
  • Váš životopis
  • motivační dopis (cca A4)

Více informací zde.

4. Pokud chcete být vědeckým asistentem, stačí zaslat Váš životopis, motivační dopis (cca A4) a navrhovaný časový rámec (preferovaný termín a délku trvání) stáže
5. Termíny zasílání žádostí o stáž, resp. informací dle bodu 3. a 4.: celoročně
6. Požadované údaje zašlete e-mailem na adresu staz@iir.cz (Eliška Bajgarová).
7. Jakmile od Vás obdržíme všechny potřebné informace, rozhodneme o Vaší žádosti a v nejkratší možné době Vám dáme vědět. Pokud jste do 14 dnů neobdrželi naše vyjádření, kontaktujte nás, prosím.
8. Pokud bude Vaše žádost přijata, bude s Vámi podepsána Dohoda o stáži (Internship Agreement) a ke konkrétnímu datu bude Vaše stáž moci začít.

Často kladené dotazy

Jaká bývá obvyklá délka stáže na ÚMV?

Preferujeme stáže dlouhodobější, minimálně však 3 měsíce. Stáž je možné po dohodě prodloužit.

Jaká je pracovní doba stážisty?

Jak je uvedeno v Dohodě (Internship Agreement), stážisté mají za povinnost odpracovat 20 hodin týdně. Pracovní doba je velmi flexibilní. Stáž je možné kombinovat s výukou či polovičním úvazkem. Nepřijímáme stážisty, kteří mají jiné závazky vyšší dvaceti hodin týdně. Stáž je vhodná pro méně náročné semestry studia nebo pro ty, kdo mají uzavřeny předměty a čekají na státnice/obhajobu.

Kdy je nejvhodnější doba pro podání žádosti o stáž?

Celoročně, rozhoduje momentální kapacita, časová posloupnost uchazečů a samozřejmě kvalita uchazečů. Nebojte se tedy přihlásit znovu, je-li první žádost pro plnou kapacitu odmítnuta. Vašeho zájmu si ceníme.

Poskytuje ÚMV stážistům plat, stipendium či možnost ubytování?

ÚMV neposkytuje stážistům žádné formy finanční kompenzace ani možnost ubytování.
Stážisté ze slovenských (a jiných zahraničních univerzit) však mají možnost být svou univerzitou vysláni v rámci programu Erasmus plus.

Jaká je pracovní náplň vědeckého asistenta (Research assistant)?

Na rozdíl od samostatného výzkumníka, asistent nepomáhá jednomu pracovníkovi, ale v průběhu stáže si vyzkouší různé činnosti a spolupracuje s různými pracovníky.
Vědecký asistent plní úkoly zadané výzkumnými pracovníky (rešerše, vyhledávání informací, skenování, kopírování, formální úprava textů atp.) nebo konferenčním servisem ÚMV (úkoly administrativního charakteru, zejména výpomoc s organizací konferencí ÚMV, vyhledávání kontaktů, přehledy, souhrnné zprávy apod.).

Nahoru