Služby

Oddělení služeb ÚMV

Ředitelkou služeb Ústavu mezinárodních vztahů je Mgr. et Mgr. Linda Flanderová; tel.: +420 251 108 260; flanderova@iir.cz

Linda Flanderová pracuje jako ředitelka služeb v Ústavu mezinárodních vztahů,  v minulosti pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Studovala politologii a mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a v rámci studia strávila semestr na universitě v Maastrichtu a na City university of Hong Kong. Rok působila v rámci doktorského výzkumného pobytu na čínské universitě Fudan v Šanghaji, kde současně pracovala jako stážistka na Evropské obchodní komoře.  Na odborné stáži byla také v Orientálním ústavu AV a v japonském Tokiu na PHP Institutu. Mezi její odborné zájmy patří současný politický a společenský vývoj v Číně a její zahraniční politika.  
Pod oddělení spadá:


PR a konferenční servis 

Vedením pověřena: Mgr. Lucie Božková
conference@iir.cz

Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek
trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.

  • Nakladatelství ÚMV
  • Periodika ÚMV
  • Knižní publikace ÚMV
  • Ostatní publikace ÚMV

Odbyt: Hana Blažková
eshop@iir.cz

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: Mgr. Eva Husáková
knihovna@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

Nahoru