Služby

Oddělení služeb ÚMV

Ředitelkou služeb Ústavu mezinárodních vztahů je Mgr. Lucie Božková; tel.: +420 251 108 260; bozkova@iir.cz

Lucie Božková je ředitelkou služeb v Ústavu mezinárodních vztahů. Před nástupem na ÚMV (2016) pracovala jako zástupkyně vedoucí oddělení pro vnější vztahy na Generálním finančním ředitelství. Od roku 2011 působí mimo jiné v Radě pro mezinárodní vztahy o. s., na pozici projektové manažerky. Magisterské studium dokončila v oboru mezinárodních vztahů na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V současnosti se věnuje dalšímu studiu v oboru mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. Mezi její odborné zájmy patří současný politický a společenský vývoj na Balkáně a vývoj médií.

Jazyky:
angličtina- pokročilá, aktivně
srbština – pokročilá, aktivně
ruština – mírně pokročilá, aktivně

Publikační činnost Lucie Božkové:

  • Wester Balkans and the EU
  • Prezentace vojenské intervence NATO v SRJ (1999) v médiích a jejich vliv na společnost
  • Česko-řecká iniciativa: návrh na řešení konfliktu v Kosovu
  • Neosmanismus na Balkáně

 Pod oddělení spadá:


PR a konferenční servis 

Vedením pověřen: Ing. Jiří Mach
conference@iir.cz

Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek
trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.

  • Nakladatelství ÚMV
  • Periodika ÚMV
  • Knižní publikace ÚMV
  • Ostatní publikace ÚMV

Odbyt: Hana Blažková
eshop@iir.cz

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: Mgr. Eva Husáková
knihovna@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

Nahoru