Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Do 10/2018: Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Vzdělání

2012 - 2016: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Mezinárodní vztahy (Ph.D.)
2009 - 2013: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (Ing.)
2009 - 2012: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Mezinárodní vztahy (Mgr.)
2006 - 2009: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Politologie a Mezinárodní vztahy (Bc.)
2005 - 2009: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Podnikové hospodářství (Bc.)

Výzkumné a studijní pobyty

02/2016 - 05/2016: Peking University a Beijing Foreign Studies University, Peking
09/2015 - 12/2015: University of Toronto, School of Graduate Studies, Department of Political Science.
08/2014 - 01/2015: National Chengchi University, Department of Diplomacy, Taipei (Taiwan Fellowship)
09/2014 - 11/2014: National Taiwan Normal University, Taipei (intenzivní kurz čínštiny)
08/2013: London School of Economics a Peking University, Peking (letní škola)
01/2011: International Committee of Red Cross a AALCO, Dillí (kurz mezinárodního humanitárního práva)
09/2007 - 02/2008: University of Malta, Faculty of Arts, Department of International Relations, Malta (Erasmus)

Pracovní zkušenosti

12/2012 - současnost: Institut asijských studií/CENAA, Bratislava (zástupce ředitelky, projektový koordinátor, výzkumný pracovník)
01/2012 - současnost: Centrum pro zahraniční studia, Masarykova univerzita (lektor, projektový koordinátor)
10/2011 - současnost: Institut SGI, Bratislava (senior analytik, projektový koordinátor)
01/2013 - 03/2015: Časopis Global Politics (šéfredaktor)
04/2012: Diplomatická akademie, Ministerstvo zahraničních věcí SR, Bratislava (odborní stáž)
02/2011 - 07/2011: English Journey, Guangzhou, Čína (učitel angličtiny)
01/2011: Politický obor Velvyslanectví SR v Dillí, India (odborní stáž).
09/2010 - 11/2010: LPU University, Jalandhar, India (lektor)
03/2009 - 07/2010: Cambridge School of English, Brno (učitel angličtiny)

Jazyky

 • Anglický jazyk: C2
 • Čínsky jazyk (mandarin): B2
 • Španělsky jazyk: B2
 • Německý jazyk: B1

Oblasti zájmu

čínská zahraniční politika
vztahy (střední a východní) Evropy a Číny
mezinárodní vztahy ve východní Asii
mezinárodní politika ve střední Evropě
moc v mezinárodních vztazích
teorie a historie mezinárodních vztahů
mezinárodní bezpečnost

Výuka kurzů

 • Čínská zahraniční politika
 • Mezinárodní vztahy ve východní Asii
 • Mezinárodní bezpečnostní vztahy
 • Transformace ve střední Evropě
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Úvod do mezinárodních vztahů
 • Dějiny mezinárodních vztahů
 • Geopolitika
 • Manažerská ekonomie
 • Mezinárodní ekonomie
 • Mezikulturní komunikace

Členství ve výzkumných institucích

 • European Institute for Asian Studies, Brussels
 • Central and Eastern European Centre for Asian Studies, Budapest
 • Centre for Asian Affairs, University of Lodz, Lodz
 • Central and Eastern Europe and East Asia Innovation Forum, Praha

Výzkumné granty

 • „Časopis Global Politics“, Masarykova univerzita (MUNI/D/0988/2012, MUNI/D/0978/2013, MUNI/D/1536/2014). Program rektora (hlavní řešitel a člen řešitelského týmu).
 • „Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí“, Masarykova univerzita (MUNI/A/1316/2014). Specifický výzkum, Program rektora (člen řešitelského týmu).
 • „Postavenie a možnosti Slovenskej republiky v rámci platforiem spolupráce s Čínou 16+1 a V4+1“, Ministerstvo zahraničných vecí SR a Institut asijských studií/CENAA.
 • „Chinese financial assistance in Visegrad countries: myth or reality?“ International Visegrad Fund (21320107). Institut asijských studií/CENAA, Bratislava a Institute of World Economics, Budapest.
 • "Developing civil society by networking and knowledge sharing among CSOs in CEE and Caucasus region", International Visegrad Fund (21250098). Institut SGI, Institute for Democratic Changes, Tbilisi, Georgia.
 • „Demagog – Evropská sekce“, Iuventa, Mládež v akcii (SK-13-E2-2013-R1), Institut SGI, Bratislava.

Publikace

Monografie

 • Daniel, Jan – Turcsányi, Richard Q. – Csiki, Tamás – Lupták, Lubomír – Potjomkina, Diana – Walach, Václav (2015):  The Challenges of Central European Security: Critical Insights. Brno: MUNI Press.
 • Turcsányi, Richard – Ondrejcsák, Róbert – Majer, Marián (2014, eds.): Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava: IAS & CENAA.

Články v recenzovaných časopisech

 • Turcsányi, Richard (2014): Strategic Culture and Foreign Policy Thinking in People’s Republic of China. Czech Journal of Political Science. 1/2014: 60-75.

Kapitoly v monografiích

 • Turcsányi, Richard Q. – Kriz, Zdenek: Thai-Cambodian Conflict: The Final Stage at Preah Vihear? In: Alfred Gerstl (eds): Dormant and Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in Southeast Asia: a New Threat For ASEAN? Leiden: Brill Publishing.
 • Turcsanyi, Richard Q.: Contradiction of Strategic Goals as a Major Constrain of Chinese power in the South China Sea Asia's Stormy Waters. In: Enrico Fels and Vu Truong (eds): Territorial Disputes in the South China Sea and a Rising China. New York: Springer.
 • Turcsányi, Richard Q. (2015): The Distribution of Power in East Asia in the Post-Crimea world: The Un-checked China’s Rise?. In: Ondrejcsák, Róbert (ed.): Panorama of Global Security Environment 2014. Bratislava: CENAA.
 • Turcsányi, Richard Q. (2014): Chinese financial presence in Slovakia and Slovak China-policy. In: Szunomár, Ágnes (ed.): Chinese investments and financial engagements in Central Europe. Myth or Reality? Budapest: Institute of World Economics HAS.
 • Turcsányi, Richard Q. - Tamás Matura - Rudolf Furst (2014): The Visegrad countries’ political relations with China. Goals, results and prospects. In Szunomár, Ágnes (ed.): Chinese investments and financial engagements in Central Europe. Myth or Reality? Budapest: Institute of World Econmics HAS.
 • Turcsányi, Richard (2014): The chessboard of South China Sea: Game modeling of the Dispute Dynamics. In: Panorama of Global Security Environment. Bratislava: CENAA.
 • Turcsányi, Richard – Qiaoan, Runya – Kriz, Zdenek (2014): Coming From Nowhere: the Chinese Perception of the Concept of Central Europe. In: Mierzejewski, Dominik (ed.): The Quandaries of China's Domestic and Foreign Development. Lodz: University of Lodz Press.
 • Turcsányi, Richard (2014): Medzinárodná politika vo východoázijskom regióne: Zápas o bezpečnosť a prosperitu. In: Turcsányi, Richard – Ondrejcsák, Róbert – Majer, Marián (eds.): Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava: IAS & CENAA.
 • Turcsányi, Richard (2013): Thai-Cambodian Conflict over Preah Vihear Temple: The Sign of ASEAN’s Failure? In. Political Instability in Southeast Asia. Prague: Univerity of Hradec Kralove.
 • Turcsányi, Richard (2010): Zóny volného obchodu EPA:  Historie a budoucnost. In: Trast pro ekonomiku a společnost (eds.):  Otevřený prostor. Fair trade, free trade, nebo jinak.

Ostatní akademické publikace

Příspěvky na konferencích

 • Turcsanyi Richard Q. (2015): Responses to Chinese Investments in European Energy Sector: Comparing the Central and Western European Frames. Dahrendorf Forum, Hertie School of Business, Merics, and LSE: Berlin.
 • Turcsanyi, Richard Q. and Ondrej Machacek (2015): Some Blow Hot, Some Blow Cold: Reassessment of the China-CEE 16+1 Platform Development. UACES Annual Summit 2015, Bilbao.
 • Turcsányi, Richard (2014): What Power Politics? The Nature of Power Relations in the East Asia and the Position of Taiwan. In: Ministry of Foreign Affairs conference of Taiwan Fellowship recipients, Taipei.
 • Turcsányi, Richad (2014): China and the CEE relations: Strategic intentions, interests and future prospects. In: China-CEE relations. Dividing line or business as usual? European Institute for Asian Studies, Brussels.
 • Turcsányi, Richard (2014): Chinese financial assistance in Slovakia. University of Warsaw. Chinese financial assistance in V4 - the evaluation of country studies.
 • Turcsányi, Richard (2014): Thai-Cambodian Conflict: Approaching the Final Stage at Preah Vihear? In: Southeast Asian Studies Symposium 2014, University of Oxford.
 • Turcsányi, Richard – Qiaoan, Runya (2013): Coming From Nowhere: Chinese Perception of Central Europe. In: 9th Lodz East Asia Meeting “Central Europe and East Asia”. Lodz University.
 • Turcsányi, Richard (2012): Westphalian International System: an evaluation of the concept. In: International Conference of Youth Scholars. Prague: Jan Masaryk Centre for International Studies.

Recenze

 • Turcsányi, Richard (2013): Koďousková, Hedvika; Kuchyňková, Petra; Leshchenko, Anna. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Brno: Masarykova univerzit. In: Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Comenius University. ISSN 1336-3786.
 • Turcsányi, Richard (2013): Henry Kissinger: On China. In: Czech Journal of Political Science.  Brno: International Institute of Political Science of Masaryk Unviersity. ISSN 1211-3247.
 • Turcsányi, Richard (2013): David Shambaugh: Charting China’s Future. Domestic and International Challenges. In: Global Politics. Brno: Societas. ISSN 1213-7685.

Publicistika a vybraná mediální vystoupení

2017

2016

Nahoru