PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Do 10/2018: Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Zaměstnání

2006–současnost: FF UK (nyní Středisko iberoamerických studií)
2016–současnost: externí přednášející na FF ÚHK

Vzdělání

2005–2013: postgraduální studium, UK, FF, Středisko iberoamerických studií.
2000–2001: studium v rámci programu Erasmus, Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko (Galície)
1997–2005: magisterské studium, UK, FF, Historie/iberoamerikanistika-politologie
1997–2002: bakalářské studium, UK, FSV, Mezinárodní teritoriální studia

Zahraniční pobyty, stáže

říjen 2014–červen 2015: visiting research fellow, School of Politics and International Relations, Queen Mary University of London
únor–březen 2013: výuka na Universidad Nacional de Nicaragua, (UNAN – León) 2013
listopad–prosinec 2012: výzkumný pobyt Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana (UCA)
červenec–září 2007: výzkumný pobyt, Universidad de Santiago de Chile
2000–2001: Erasmus, Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko (Galície)

Jazyky

český – mateřský jazyk (s „havlovskou“ výslovností)
španělský – pasivně
anglický – pasivně
italský – ještě pasivněji
francouzský – viz italský

Oblasti zájmu

Bolivijská a venezuelská politika
Politika v jižní Evropě
Historický vývoj Nikaragui
Moderní politické dějiny Latinské Ameriky
Teorie státu a státnosti
Dějiny politologie
Historická sociologie
James Bond a popkultura

Pedagogická činnost (kurzy odpřednášené na FF UK a MUP cca v letech 2007 – 2016)

Bond. James Bond, "Bolívarovská revoluce" ve Venezuele, Co je „odboj“? O užitečnosti konceptu pro zkoumání dějin 20. století (v produktivní spolupráci s M. Pullmannem a M. Spurným), Četba textů ke komparativní politologii, Druhá světová válka v čs. filmu, Vybrané problémy historické sociologie, Komparace politických systémů, Komparativní politologie, Nedemokratické režimy, Občanské války a demokratizace ve Střední Americe, Politická kultura (MUP), Politické systémy Latinské Ameriky, Politika ve 20. století ve filmu, Populismus, Propaganda v demokratických režimech (MUP), Současná Latinská Amerika, Úvod do politologie mimoevropských oblastí, Vybrané podoby institucionálního designu demokratických zemí
Vybrané problémy z politologie: Latinská Amerika

Publikace

Nahoru