Petr Boháček

Přidružený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon

www

Další informace

Zaměstnání

2018–současnost: přidružený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
2018–současnost: akademický pracovník, Fakulta sociálních věd UK
2015–současnost: ředitel, European Security Journal
2015–současnost: spolupracovník, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
2015–2017: politický a bezpečnostní analytik, Riskline Aps
2014–2015: juniorní analytik, Ministerstvo obrany ČR, Praha

Vzdělání

2018 – současnost: PhD. sociologie, Filozofická fakulta UK
2013–2015: Mgr. bezpečnostní studia, Fakulta sociálních věd UK
2009–2013: BA. politologie, mezinárodní studia, St. Norbert College, USA

Studijní pobyty, stáže
2015: Nova Universidade de Lisboa, Portugalsko, studijní pobyt
2015: Bradburys Global Risk Group, bezpečnostní analytik
2015: AKE Intelligence, bezpečnostní analytik
2014–2015: Horizon Intelligence, bezpečnostní analytik
2014: Leipzing University, Německo, studijní pobyt
2013: Ciencias Sociales: Universidad de Buenos Aires, Argentina, studijní pobyt

Jazyky

Angličtina (plynně)
španělština (plynně)
portugalština (pokročile)

Oblasti zájmu

Globální vládnutí a nové technologie, kosmická politika, NATO a evropská bezpečnost, politika Spojených států, Jižní Amerika

Publikace

Knihy a kapitoly knih:

 • Boháček, Petr (ed.): NATO: Naše Bezpečnost. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Praha, 2019.
 • Schmidt, Nikola a Boháček, Petr (2018): Dawn of cosmopolitan order? The new norm Responsibility to Defend Earth. In: Schmidt, Nikola (ed.): Planetary Defense – Global Collaboration for Saving Earth from Asteroids and Comets, 2018. (připravované).
 • Schmidt, Nikola; Entrena-Utrilla, Carlos Manuel; Boháček, Petr; Silva-Martinez, Jackelynne; Worden, Pete (2018): The Multipurpose Lunar Base as a first line biosphere defense and as a gateway to the universe. In: Schmidt, Nikola (ed.): Planetary Defense – Global Collaboration for Saving Earth from Asteroids and Comets, 2018. (připravované).

Jiné publikace:

 • Boháček, Petr – Kufčák, Jakub (2018): Silné NATO skrze silnou Evropu: Vesmír a lasery jako možný český příspěvek. Praha: Research Paper Asociace pro mezinárodní otázky.
 • Boháček, Petr – Kufčák, Jakub (2018): Transatlantické vztahy a měnicí se bezpečnostní politika. In: Borčany, Vít – Dostál, Vít (eds.) (2018): Agenda pro českou zahraniční politiku 2018. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky. (připravované)
 • Boháček, Petr – Jungwirth, Tomáš – Denková, Adéla. (2018): Globální otázky. In: Borčany, Vít – Dostál, Vít (eds.): Agenda pro českou zahraniční politiku 2018. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky. (připravované)
 • Boháček, Petr (2017): Generace na pomezí. Revue Prostor (107).

Publicistické články:

Příspěvky na konferencích a vybrané semináře a odborné přednášky

 • Bohacek, Petr – Schmidt, Nikola. Emerging Issues in Outer Space Governance. Council on Foreign Relations, Washington DC, 14. 5. 2019.
 • Bohacek, Petr. Sustainability of international planetary defense decision-making. Planetary Defence Conference, Washington DC, 29. 4. – 3. 5. 2019.
 • Bohacek, Petr. New Modes of Global Governance in Space? From Planetary Defense to Space Mining. School of Transnational Governance. European University Institute, Florencie, 10. 4. 2019.
 • Schmidt, Nikola a Boháček, Petr. Technology-driven challenges in the governance of future space colonies. Symposium on Building Blocks for Future Space Exploration and Development: International Astronautical Congress, Brémy, 1. 10. 2018.
 • Effective Defense Spending: R & D, Acquisitions and Modernization. The Visegrad Group Contribution to European Security. Warsaw Institute, Varšava. 10. 9. 2018.
 • EU Defense Policy. Neighbourhood Dialogues 2018. Mathias Corvinus Collegium, Budapešť. 22-25. 3. 2018.

Výzkumné projekty

2018-2020. Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru. Projekt TA ČR TL01000181, člen výzkumného týmu Fakulta sociálních věd UK.

Nahoru