Miloslav Machoň

Přidružený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon

www

Další informace

Zaměstnání

2018–současnost: odborný asistent; Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze
2018–současnost: Přidružený výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, člen Centra politické ekonomie tamtéž

Vzdělání

2014–2017: postgraduální studium (Ph.D.), Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, disertační práce: Vliv epistémických komunit na mezinárodní regulaci civilního využívání satelitních technologií
2012–1014: magisterské studium (Mgr.), Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, diplomová práce: Vytváření technických standardů jako proces mezinárodní politiky: Směrnice UNCOPUOS pro snížení množství kosmické tříště
2009–2012: bakalářské studium (Bc.), Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, bakalářská práce: Význam geostacionární orbity v politické geografii a jeho reflexe v mezinárodní správě kosmického prostoru
2004–2008: Gymnázium Cheb

Zahraniční studijní pobyty, stáže

2016 – letní škola pro doktorandy (kurz: metodologie případových studií),  Fakulta ekonomie, Univ. Lublaň)

Jazyky

angličtina – aktivně
francouzština – základní znalost
Oblasti zájmu
Vědecké a profesní organizace v mezinárodní politice
Kosmická politika
Ekonomická diplomacie

Publikační činnost

 • (2017): Globální veřejný statek: Globální systém pro sledování Země [Global Public Good: Global Earth Observation System of Systems]. Acta Oeconomica. 3/2017, s. 68-83.
 • Zemanová, Štěpánka – Machoň, Miloslav (2016): Hospodářský rozměr české zahraniční politiky [Economic Dimenssion of the Czech Foreign Policy]. In: Kořan, Michal: Česká zahraniční politika v roce 2015. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 68–82.
 • (2017): Z udržitelnosti kosmických aktivit je nové politické téma [The sustainability of space activities is a new political issue]. Mezinárodní politika, 15. 4. 2017.
 • Hnát, Pavel – Zemanová, Štěpánka – Machoň, Miloslav (2016): Ekonomicky zaměřené texty v časopise Mezinárodní vztahy jako odraz specifik českého výzkumu [Economics-Focused Articles in the Journal Mezinárodní Vztahy as a Reflection of the Specifics of Czech Research]. Mezinárodní vztahy, 1/2016, s. 68–82.
 • Zemanová, Štěpánka – Machoň, Miloslav (2015): [Hospodářský rozměr české zahraniční politiky Economic Dimenssion of the Czech Foreign Policy]. In: Kořan, Michal: Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 329–344.
 • (2015): Vliv epistemických komunit na mezinárodní jednání o problému kosmické tříště [The Influence of Epistemic Communities on International Political Negotiations about the Space Debris Problem]. Mezinárodní vztahy, 4/2015, s. 5–25.
 • (2014): Mezinárodní management geostacionární orbity [International management of the Geostationary Orbit]. Acta FF, 1/2013, s. 207–233.
 • (2013): Mezinárodní správa geostacionární dráhy [International management of the Geostationary Orbit]. Astropis, 1/2013, s. 16–18.
 • (2012): Recenze: Libuše Koubská: Hvězdář diplomat - Životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka [Book Review: Libiše Koubská: Astronomer as a Diplomat – Life story of Luboš Perek]. Astropis, 4/2012, s. 39.
 • (2012): Komu patří Měsíc? [Who owns the Moon?] Astropis, 2/2012, s. 28–29.
 • (2011): Mezinárodní management vesmírného prostoru [International Management of the Outer Space]. In: Piknerová, Linda – Naxera, Vladimír. (eds.): Globální vládnutí – vybrané problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 256–283.
 • (2009): Zahájení Mezinárodního roku astronomie v pařížském sídle UNESCO [Opening Ceremony The International Year of Astronomy 2009 in UNESCO Residency in Paris]. Rozhledy matematicko fyzikální, 2009, č.2, s. 1-4.
 • (2008): The Changes of Meteorological Quantities During Solar Eclipses. PLANETARIAN – Journal of the International Planetarium Society, 2008, č.1, s. 18–21.
 • (2007): Změny meteorologických veličin během zatmění Slunce [Weather Changes during Annular and Total Solar Eclipse. The Czechoslovakian Journal of Physics]. Československý časopis pro fyziku (FZÚ AV ČR). 2007, č. 4, s. 15–20.
 • (2007): Změny meteorologických a fyzikálních veličin v průběhu prstencového a úplného zatmění Slunce [The Changes of Meteorological and Physical Quantities during Annular and Total Solar Eclipse: Secondary Scholarly Activity].Středoškolská odborná činnost. Cheb: Gymnázium Cheb.

 

Nahoru