Ph.D. Michal Cenker

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
yahoo.co.uk
www

Další informace

Zaměstnání

leden 2015–současnost: externí spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů
září 2015–současnost: Operační program Effective Public Administration, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
2013–2015: freelance výzkumník
2011–srpen 2015: programový manažer pro rozvojové vzdělávání, Nadácia Pontis
2010–2011: výzkumník, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
2010: redaktor zahraničního zpravodajství, Hospodárske noviny / Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
2009: výzkumník, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
2008: Výzkumný asistent, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

Pedagogická činnost

2009–2011: výuka kurzů: Politická antropologie, Antropologie migrace, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
2010–2011: výuka kurzů: Political Anthropology, New Conflicts in the Globalized World, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)

Vzdělání

2009–2013: doktorské studium (PhD), obor sociální antropologie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, dizertační práce: Islamic ummah as an imagined community in the translocality of Muslim migrants
2008–2009: magisterské studium (MSc.), obor Sociology: Migration and Ethnic Studies, Universiteit van Amsterdam
2007–2009: magisterské studium (Mgr.), obor Europské studia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
2004–2007: bakalářské studium (Bc.), obor Europské studia a mezinárodní vztahy, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

Jazyky

slovenština – mateřský jazyk
angličtina – aktivní znalost
čeština – aktivní znalost
nemčina – dobrá znalost
francúzština – základní znalost

Oblasti zájmu

Mezinárodní migrace
Islám v Evropě a na Slovensku

Publikace

Editor publikací

 • Cenker, Michal – Hadjivasiliou, Louisa – Marren, Patrick – Rooney, Niamh (2016): Development Education in Theory and Practice: An Educator's Resource. Bratislava, Dublin, Nicosia: UNIDEV.
 • Cenker, Michal – Uličná, Ivana (2016): Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 3. vydanie. Bratislava: Nadácia Pontis.
 • Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 2. vydání, Bratislava: Nadácia Pontis, 2014, ISBN 978-80-971310-2-9.

Kapitoly knih

 • (2017): Slovakia. In:  Scharbrodt, Oliver –  Akgönül, Samim – Alibašić, Ahmet –  Nielsen, Jørgen S. –  Račius, Egdūnas (eds.): Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8, Leiden, Boston: BRILL, 599-615.
 • (2016): Slovakia. In:  Scharbrodt, Oliver –  Akgönül, Samim – Alibašić, Ahmet –  Nielsen, Jørgen S. –  Račius, Egdūnas (eds.): Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8, Leiden, Boston: BRILL.
 • (2015): The Complexity of Migration. In: McCann, Gerard – McCloskey, Stephen(eds.): From the Local to the Global. Key issues in development studies, Pluto Press, 2015. ISBN 978-0745334738
 • (2014): Migrácia a rozvoj: Úvod do problematiky. In: Svitačová, Eva et al: Globálne rozvojové vzdelávanie pre ekonómov, 87-100. Nitra: SPÚ. ISBN 978-80-552-1234-0
 • (2014): Medzinárodná migrácia ako faktor rozvoja v globálnom kontexte. In: Michal Cenker (ed.): Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 2. vydání, 194-209. Bratislava: Nadácia Pontis. ISBN 978-80-971310-2-9
 • (2011): From reified collectivities to multiple Islams: putting Muslim migrants in Slovakia into context. In:  Górak-Sosnowska, Katarzyna (ed.): Muslims in Poland and Eastern Europe, 239-251, Warsaw: University of Warsaw. ISBN: 978-83-903229-5-7
 • Cenker, Michal – Gallová-Kriglerová, Elena – Brnula, Peter (2009): Skúsenosti migrantov s integráciou na Slovensku – Kvalitatívny výskum. In:  Vašečka, Michal –  Košťál,  Ctibor(eds.): Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Bratislava: ADIN. ISBN: 978-80-89244-51-5

Recenzované články v odborných a impaktovaných časopisech

Ostatní odborné texty

Publicistika, vybraná mediální vystoupení

2016

Starší

Příspěvky na konferencích

 • Migrácia, rozvoj a vybrané výzvy súčasnosti so zameraním na utečeneckú „krízu“. Diplomatická akadémia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, 23. 9. 2015.
 • Migrácia, rozvoj a vybrané výzvy v kontexte PCD (policy coherence for development). Diplomatická akadémia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, 29. 5. 2015.
 • Rethinking Development Education in Central Europe (panel: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in europäischen NGOs). Welt. Macht. Europa. Die EU und ihre Entwicklungspolitik (19. Eine-Welt-Landeskonferenz), Muenster, Nemecko 13.-14.3.2015.
 • Political Rituals of Nationalism and Migration in Central Europe. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislava, 2. 7. 2014.
 • Heterogenita a vytváranie vzájomnosti u moslimov v Bratislave. Každodenná multietnicita v strednej Európe, Univerzita Komenského a Maďarský inštitút, Bratislava , 12. 6. 2013.
 • Translocal imaginations of Muslims vis-a-vis discourses of power: the case of Slovakia. Tolerancia v praxi v kontexte migrácie a slovensko-ukrajinskej hranice, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava , 12. 3. 2013.
 • Skúsenosti z Egypta a reflexia demokratizačných aktivít v regióne severnej Afriky. Severná Afrika a Slovensko: poučenia a vyhliadky do budúcnosti, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava , 21. 6. 2012.
 • Muslim migrants in Bratislava and the question of “multiplie Islams“. 4. valné zhromaždenie Slovenskej asociácie sociálnych antropológov, Slovenská asociácia sociálnych antropológov,  Modra, 26. 2. 2011.
Nahoru