Michal Cenker

Until 10/2018: IIR Associate Researcher

Employment

January 2015 - October 2018: Associate Researcher at the Institute of International Relations
September 2015 - present: Operational Programme Effective Public Administration at the Ministry of Interior of the Slovak Republic
November 2013 - January 2015: Freelance Researcher
April 2011 - August 2015: Program Manager at the Pontis Foundation
October 2010 - May 2011: Researcher at the Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University
March 2010 - September 2010: Editor at the International Desk at Hospodárske noviny [Economics Daily] and TASR [News Agency of the Slovak Republic]
April 2009 - December 2009: Researcher at the Centre for the Research of Ethnicity and Culture
March 2008 - December 2008: Research Assistant at the Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University

Teaching Experience

Feb 2010 - Aug 2011: Lecturer at the Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), courses: Political Anthropology, New Conflicts in the Globalized World
Sep 2009 - Aug 2011: Lecturer at the Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University, courses: Political Anthropology, Anthropology of Migration

Education

Sep 2009 - Nov 2013: Doctorate (PhD) in Social Anthropology. Department of Social Anthropology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University, Doctoral thesis: Ummah as an imagined community in the translocality of Muslim migrants
Sep 2008 - Aug 2009: Master’s Degree (MSc.) in Migration and Ethnic Studies (Sociology), Graduate School of Social Sciences, University of Amsterdam
Sep 2007 - Aug 2009: Master’s Degree (Mgr.) in European Studies, Institute of European Studies and International Relations, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University
Sep 2004 - Aug 2007: Bachelor’s Degree (Bc.) in European Studies and International Relations, Institute of European Studies and International Relations, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University

Languages

Slovak – fluent (mother language)
English – fluent
Czech – fluent
German – good
French – basic

Areas of Interest

International migration
Islam in Europe and in Slovakia

Publications

Edited volumes

 • Cenker, Michal – Hadjivasiliou, Louisa – Marren, Patrick – Rooney, Niamh (2016): Development Education in Theory and Practice: An Educator's Resource. Bratislava, Dublin, Nicosia: UNIDEV.
 • Cenker, Michal – Uličná, Ivana (2016): Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 3. vydanie. Bratislava: Nadácia Pontis.
 • Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 2. vydání, Bratislava: Nadácia Pontis, 2014, ISBN 978-80-971310-2-9.

Book Chapters

 • (2017): Slovakia. In:  Scharbrodt, Oliver –  Akgönül, Samim – Alibašić, Ahmet –  Nielsen, Jørgen S. –  Račius, Egdūnas (eds.): Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8, Leiden, Boston: BRILL, 599-615.
 • (2016): Slovakia. In:  Scharbrodt, Oliver –  Akgönül, Samim – Alibašić, Ahmet –  Nielsen, Jørgen S. –  Račius, Egdūnas (eds.): Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8, Leiden, Boston: BRILL.
 • (2015): The Complexity of Migration. In: McCann, Gerard – McCloskey, Stephen(eds.): From the Local to the Global. Key issues in development studies, Pluto Press, 2015. ISBN 978-0745334738
 • (2014): Migrácia a rozvoj: Úvod do problematiky. In: Svitačová, Eva et al: Globálne rozvojové vzdelávanie pre ekonómov, 87-100. Nitra: SPÚ. ISBN 978-80-552-1234-0
 • (2014): Medzinárodná migrácia ako faktor rozvoja v globálnom kontexte. In: Michal Cenker (ed.): Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy. 2. vydání, 194-209. Bratislava: Nadácia Pontis. ISBN 978-80-971310-2-9
 • (2011): From reified collectivities to multiple Islams: putting Muslim migrants in Slovakia into context. In:  Górak-Sosnowska, Katarzyna (ed.): Muslims in Poland and Eastern Europe, 239-251, Warsaw: University of Warsaw. ISBN: 978-83-903229-5-7
 • Cenker, Michal – Gallová-Kriglerová, Elena – Brnula, Peter (2009): Skúsenosti migrantov s integráciou na Slovensku – Kvalitatívny výskum. In:  Vašečka, Michal –  Košťál,  Ctibor(eds.): Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Bratislava: ADIN. ISBN: 978-80-89244-51-5

Scholarly Articles (in peer-reviewed journals and journals with impact factor)

Other Scholarly Articles

Columns and Selected Media Appearances

2016

Older

Selected Conferences and Seminars

 • Migrácia, rozvoj a vybrané výzvy súčasnosti so zameraním na utečeneckú „krízu“. Diplomatická akadémia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, 23. 9. 2015.
 • Migrácia, rozvoj a vybrané výzvy v kontexte PCD (policy coherence for development). Diplomatická akadémia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, 29. 5. 2015.
 • Rethinking Development Education in Central Europe (panel: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in europäischen NGOs). Welt. Macht. Europa. Die EU und ihre Entwicklungspolitik (19. Eine-Welt-Landeskonferenz), Muenster, Nemecko 13.-14.3.2015.
 • Political Rituals of Nationalism and Migration in Central Europe. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislava, 2. 7. 2014.
 • Heterogenita a vytváranie vzájomnosti u moslimov v Bratislave. Každodenná multietnicita v strednej Európe, Univerzita Komenského a Maďarský inštitút, Bratislava , 12. 6. 2013.
 • Translocal imaginations of Muslims vis-a-vis discourses of power: the case of Slovakia. Tolerancia v praxi v kontexte migrácie a slovensko-ukrajinskej hranice, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava , 12. 3. 2013.
 • Skúsenosti z Egypta a reflexia demokratizačných aktivít v regióne severnej Afriky. Severná Afrika a Slovensko: poučenia a vyhliadky do budúcnosti, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava , 21. 6. 2012.
 • Muslim migrants in Bratislava and the question of “multiplie Islams“. 4. valné zhromaždenie Slovenskej asociácie sociálnych antropológov, Slovenská asociácia sociálnych antropológov,  Modra, 26. 2. 2011.
Nahoru