Mgr. Michaela Prouzová

Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
michaela.prouzova@uhk.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

9/2012–6/2014 (nástup na RD): odborný asistent na Katedře politologie FF UHK (HPP)
10/2012–současnost: externí vyučující na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studiích MUP

Vzdělání

2011–současnost: doktorské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Politologie – latinskoamerická studia (téma disertační práce: Vliv institucionálního uspořádání na stranické systémy v Latinské Americe)
2009–2011: magisterské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Politologie – latinskoamerická studia (téma diplomové práce: Autonomistické hnutí v Bolívii z perspektivy štěpných linií ve společnosti)
2006-2009: bakalářské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Politologie (téma bakalářské práce: ETA a IRA – separatistické organizace v Evropě)
 

Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – aktivně (středně pokročilý)
španělský – aktivně (středně pokročilý)
německý – pasivně (mírně pokročilý)
portugalský – pasivně (začátečník)

Oblasti zájmu

 • Energetická bezpečnost a politika zemí Latinské Ameriky
 • Energetické vztahy latinskoamerických států a EU
 • Energetické vztahy latinskoamerických států a USA
 • Politické instituce a politické systémy v Latinské Americe
 • Latinská Amerika v mezinárodních vztazích (vztahy LA s EU a s USA)
 • Politická geografie a geopolitika
 • Příčiny a řešení konfliktů

Pedagogická činnost

 • vedení přednášek a seminářů kurzů Politická geografie, Geopolitika vybraných regionů, Řešení konfliktů, Řešení konfliktů v mimoevropských oblastech, Volební a stranické systémy Latinské Ameriky, Latinská Amerika v mezinárodních vztazích, Politické systémy Jižní Ameriky, Politická specifika Latinské Ameriky a Politologické teorie na KPOL FF UHK
 • vedení kurzů Mezinárodní konflikty a jejich řešení, Politická a ekonomická geografie světa, Politická geografie a geopolitika a Politická specifika Latinské Ameriky a Peru, Bolívie a Chile na MUP
 • vedení a oponování magisterských a bakalářských prací na FF UHK a MUP
 • účast na státních závěrečných zkouškách na KPOL FF UHK

Další profesní aktivity

 • popularizační přednášky a organizace workshopů pro studenty základních a středních škol
 • popularizační přednášky v rámci Univerzity třetího věku na UHK
 • 2012 a 2013 organizace zahraničních exkurzí pro studenty KPOL FF UHK (Peru a Bolívie)

Publikace

Odborné stati
(2016): Vliv volebních reforem na politické a stranické systémy Latinské Ameriky po roce 1990. Politické vedy 19, č. 1, 167–190.
(2013): Horacio Cartes: Outsider, or Amateur? Paraguay Elections 2013. Journal of Ibero-American Studies 5, No. 1-2, 79–97.
(2013): Presidential Election in Venezuela, 2013: Will the Venezuelan Left Be Able to Cope With the Loss of Chávez? Journal of Ibero-American Studies 5, No. 1-2, 60–78.
(2011): The 2009 Presidential Elections: Poverty or Ethnicity? What Is Dividing Bolivia. Journal of Ibero-American Studies 3, No. 1, 46–59.
(2011): The Colombian elections of 2010: the end of violence? Journal of Ibero-American Studies 3, No. 1, 9–18.

Recenze
(2012): Jan Něměc a kol.: Komparace politických systémů: Politické systémy Latinské Ameriky. Praha: Oeconomica, 2010, 280 stran. Politologický časopis 19, č. 1.

 

Nahoru