Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations

Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu a přehledy literatury v akademickém oboru mezinárodní vztahy.

Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Díla publikovaná v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ - Nezpracovávejte 4.0

Vše o Mezinárodních vztazích naleznete na http://mv.iir.cz/.

Předplatné tištěné verze časopisu je možné objednat za zvýhodněnou cenu na e-shopu.
Předplatné zahrnuje všechna, i již vydaná, čísla aktuálního ročníku.

Čísla ze starších ročníků je také možné jednotlivě zakoupit na e-shopu.

Redakce

Šéfredaktor: Tomáš Dopita, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Email: dopita@iir.cz.

Zástupce šéfredaktora: Mgr. Jan Kovář, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: kovar@iir.cz.

Recenze: Míla O’Sullivan, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: osullivan@iir.cz.

Koordinátor odborných akcí: Jan Daniel, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: daniel@iir.cz.

 

Nahoru