Ing. Martina Varkočková

Do 10/2018: Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů

Zaměstnání

2010 - současnost: Interní doktorandka, Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů
2003 - 2007: Analytik tvorby cen, Vodafone Czech Republic, a.s.
1999 - 2003: Underwriter, Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
1997 - 1999: Konzultant, ICT Prague, s.r.o.

Vzdělání

2010 - současnost: doktorské studium, Metropolitní univerzita Praha a Ústav mezinárodních vztahů; Mezinárodní vztahy a evropská studia; téma zpracovávané dizertační práce „Comparison of status enhancing policies of Kazakhstan and Uzbekistan“
2008 - 2010: Doplňující pedagogické studium, Univerzita Karlova; Učitelství odborných předmětů
1997 - 2000: magisterské studium (Ing.), Vysoká škola ekonomická v Praze; Mezinárodní politika a diplomacie
1994 - 1997: bakalářské studium (Bc.), Vysoká škola ekonomická v Praze; Mezinárodní obchod

Jazyky

český - mateřský jazyk
anglický  - plynně
německý - pasivně
ruský - pasivně

Oblasti zájmu

post-sovětská Střední Asie
ontologická bezpečnost
teorie rolí
obsahová analýza


Pedagogická činnost

Metropolitní univerzita Praha (Úvod do studia, Postsovětská Střední Asie - společnost, politika)

Publikace

Odborné stati

"Konceptuální analýza ontologické bezpečnosti". Mezinárodní vztahy, Vol. 47, No. 4, s. 75-92.
"Sovětská Střední Asie - vyhnanství i azyly". Nový Orient, 2012/1, s. 34-36.

Ostatní texty

"Spojenečtí vojáci v Afghánistánu rukojmími Uzbekistánu". Mezinárodní politika 2012/4, s. 17-19.
"Borat 2: opravdu šťastný krok v budování „značky Kazachstán“? Mezinárodní politika 2011/4, s. 14-15.
"Tygr si nasadil fez". Respekt, 12.6.2005

Příspěvky na konferencích

"Sociological inspiration for international relations theory: status and role theories". Konference Young Scientists - the Consolidating Power of the World Science and Culture, Institut dějin Akademie věd Turkmenistánu, Ašchabád, 09/2013
"Vztahy republik Střední Asie s USA a EU". Konference Rostoucí hospodářsýk potenciál regionu Střední Asie - příležitost pro český export? Metropolitní univerzita Praha, 05/2013
"Kazachstán a Uzbekistán: boj o vedoucí postavení v regionu ve světle teorie rolí". Konference Centrální Asie jako prostor pro mezioborovou spolupráci, Univerzita Karlova, 04/2013
"Uzbekistan: The (Gordian) Knot on the Nothern Distribution Network". Workshop Maritime and Overland Trade Routes in Asia, Metropolitní univerzita Praha, 11/2012
"Ontological (in)security: Key Condition for State's Actorness". International Conference of Young Scholars Prague, Vysoká škola ekonomická, 05/2012
"Ontologická bezpečnost, ontologická nejistota". Aplikace konceptu na českou zahraniční politiku. III. Sympozium Česká zahraniční politika, 11/2011

Nahoru