JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
iir.cz
www blizky-vychod.blogspot.cz/

Další informace

Zaměstnání

2016-současnost: externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů
20092016: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
2013: výzkumný a vývojový pracovník Vojenského historického ústavu
2008současnost: přednášející na CEVRO institutu, Praha
2008současnost: přednášející na Univerzitě Karlově v Praze (Evangelická teologická fakulta)
20072010: přednášející na Metropolitní univerzitě v Praze
20062010: přednášející na Anglo-American College, Praha
20062009: odborný asistent na Academia Rerum Civilium, Kolín
20042007: asistent soudce Ústavního soudu ČR, Joštova 8, Brno
2002současnost: přednášející na Masarykově univerzitě v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno
20022005: redaktor brněnské redakce právního časopisu "Jurisprudence"
19992004: právní konzultant (Brněnský institut pro občanskou společnost –Trialog)
19992000: asistent soudce Ústavního soudu České republiky Prof. JUDr. Vladimíra Čermáka

Vzdělání

20012006: doktorandské studium na Katedře mezinárodních vztahů evropských studií, FSS MU Brno (PhDr., Ph.D.)
20012002: Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael roční výzkumná stáž
19941999: Právnická fakulta MU Brno - právo (ukončeno státní magisterskou zkouškou (Mgr.) z občanského práva a ústavního práva)
2001: rigorózní zkouška na katedře ústavního práva a politologie (JUDr.)
19972000: Fakulta sociálních studií MU Brno - politologie (ukončeno státní magisterskou zkouškou (Mgr.) ze srovnávací politologie, politického systému České republiky a politické filozofie a teorie)
19941997: Filozofická fakulta MU Brno - politologie (ukončeno bakalářskou zkouškou z politologie (Bc.)
19931994: Obchodní akademie, Brno
1989993: Gymnázium, Brno

Zahraniční studijní pobyty, stáže

Od 12/2013 – 8/2014 Fulbright-Masaryk Scholarship, Hartford Seminary, Hartford (Connecticut, USA)
září 2010: stáž International Visitor Leadership Program na pozvání americké vlády na téma "Interfaith Dialogue and Community Activism" (Washington, New-York, Huntsville, Kansas City, Dallas, Los Angeles), srpen - září 2010
květen 2009: přednáškový cyklus na Salford University, Manchester, Velká Británie
březen 2009: 13th DGAP New Faces Conference "Democratization and Security in the Middle East and North Africa", Istanbul
červen 2003: Středoevropská univerzita, Budapešť
říjen 2001srpen 2002: Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael

Vybrané výzkumné projekty

Od 2013: „Aktivismus v těžkých časech a obraz druhého“. Grantový projekt TAČR č. 16-10163S, spoluřešitel
20152016: "The Consequences of the Overthrow of President Mursi in Egypt: The Crisis of the Moderate Salafi Current of Political Islam and Its Political Impact". Grantový projekt TA ČR.
20132016: "Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí". Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
20132014: "Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA". Grantový projekt TAČR č. TB020MZV028, spoluřešitel.
2009: Výzkumný projekt Ministerstva zahraničí ČR: "Vyhlídky a vývoj situace na Západním břehu" (společně s Jiřím Schneiderem a Robertem Plchem)
2005: Vzdělávací nadace Jana Husa: Stipendium Husovy nadace

Oblasti zájmu

region Blízkého východu a Maghrebu
blízkovýchodní konflikty
izraelská a palestinská politika
sionismus
arabský nacionalismus
islamismus a radikální islamismus
křesťanský fundamentalismus
vztah náboženství a politiky (na Blízkém východě a obecně)
politický a náboženský radikalismus a terorismus (na Blízkém východě a obecně)
vybrané aspekty mezinárodního práva veřejného

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Čejka, Marek – Bureš, Jaroslav – Daniel, Jan (2017): Muslimské bratrstvo v současnosti. Academia Praha.
 • (2016): Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 204-226.
 • Čejka, Marek (2015): Izrael a Palestina – minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. (čtvrté aktualizované vydání). Brno: Barrister & Principal.
 • Čejka, Marek – Kořan, Roman (2015): Rabbis of our Time: Authorities of Judaism in the Religious and Political Ferment of Modern Times. Routledge, 2015.
 • Čejka, Marek – Ježová, Michaela – Bechyňský, Bronislav (2013): Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In:  Kořan, Michal - Ditrych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 182-198.
 • (2013): Messianism in the Israeli and Jewish Politics. In: Vojtíšek, Z. (ed.): Expecting the end of the World in past and present, Praha: Dingir. 2013.
 • (2011): Dějiny moderního Izraele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2910-7.
 • Čejka, Marek – Kořan, Roman (2010): Rabíni naší doby - Autority judaismu v náboženském a politickém dění 20. století a současnosti. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87474-00-6.
 • (2009): Předmluva k prvnímu českému překladu vydání knihy Židovský stát" (Theodor Herzl), Academia.
 • (2009): Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-39-8.
 • Čejka, Marek – Hanuš, Jiří (2008): Křesťané a socialismus – Čítanka textů: 1945–1989, Díl 1. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-157-4.
 • (2007): Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-19-0.
 • (2007): American and European Reminiscences and Perspectives on the Middle East. In: Maalouf, B. (ed.): The Middle East and the European Union – Prospect for Peace in the Middle East. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň. ISBN 978-80-7380-037-6.
 • (2007): Izrael a Blízký východ. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická č. 54, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4481-4.
 • (2006): Evropa, Evropská unie a blízkovýchodní konflikt. In Závěšický, J. (ed.): Evropská unie a její bezpečnost – Vybrané problémy evropské bezpečnosti, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno. ISBN 80-210-4172-2.
 • (2007): Izrael a Palestina minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu – aktualizované vydání. Barrister & Principal, Brno 2007. ISBN 978-80-87029-16-9.
 • (2005): Izrael a Palestina – minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Centrum strategických studií, Brno 2005. ISBN 80-903333-9-7.
 • (2005): Diskuse k textu Michaela Walzera. In: Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Evropa a její duchovní tvář, CDK, Brno. ISBN 80-7325-071-3.
 • (2005): Izraelsko-palestinský konflikt" do učebního materiálu Krizové oblasti, Člověk v tísni, projekt Jeden svět na školách, Praha.
 • (2004): Rabínové a světské autority v současném judaismu. In: Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích, CDK, Brno. ISBN 80-7325-052-7.
 • (2003): Judaismus, politika a Stát Izrael – rozšířené a aktualizované vydání. Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, Brno 2003. ISBN 80-210-3087-9.
 • (2002): Judaismus, politika a Stát Izrael. Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, Brno 2002. ISBN 80-210-3007-0.
 • (2001): Zahraniční politika České republiky vůči Státu Izrael a Palestinské národní samosprávě. In: Kolektiv autorů: Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého východu, Zakavkazska a Střední Asie. Masarykova univerzita–Mezinárodní politologický ústav, Brno. ISBN 80-210-2740-1.

Ostatní stati

 • Ditrych, Ondřej a kol. (2014): Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020). Výzkumná zpráva. Výstup z grantu TAČR pro MZV ČR.
 • Rabíni se neshodnou: Postoje autorit judaismu k izraelsko-palestinskému konfliktu. Dingir, No. 2. roč. 18, s. 49-?51.

MASARYK UNIVERSITY JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY:

 • "Making the Internet Kosher – Orthodox" (Haredi) Jews and thein approach to the World Wide Web, Volume 3, no. 1, 2009.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA: (ISSN 0543-7962)

 • Den, kdy kulminuje zlo. Proč hrají židé o Vánocích šachy? 24. 12. 2015.
 • Turecké volby 2015: konec dominance AKP? 9. 6. 2015.
 • Nesvatá válka Břetislava Turečka (recenze), č. 10, 2011.
 • Zvyšující se počet Arabů v Izraeli nemusí mít nutně negativní důsledky (rozhovor), č. 6, 2008.
 • Izrael a Palestina ve víru změn, č. 4, 2006.
 • OSN na Blízkém východě, č. 1, 2005.
 • Židé, Izrael a válka, č. 12, 2004.
 • recenze na knihu "Hamás" od Massima Introvigne, č. 5, 2004.

COMMON LAW REVIEW:

 • Právní řád Státu Izrael – Role Common Law v izraelském právu, č. 3, 2002.

TEOLOGIE & SPOLEČNOST: (ISSN 1214-0740)

 • Palestinští křesťané", č. 1, 2006.
 • Role náboženství v současném Iráku, (spolu s Janev, J.; Kropáček, L) č. 3, 2005.
 • Izraelské státní symboly, č. 5, 2003.
 • Izrael na křižovatce demokracie a teokracie?, č. 1, 2003.

LISTY SFPA (Slovensko):

 • "Izraelsko-palestinský konflikt po druhé válce v Iráku", červenec/srpen 2003, VII. ročník.

REVUE POLITIKA: (ISSN 1214-0899)

 • Co přináší vítězství Hamásu v palestinských volbách, č. 3, 2006.
 • Bushova evropská pouť, (spolu s Kuchyňková, P.) č. 3, 2005.
 • Hrozí Iráku teokracie?, č. 3, 2005.
 • Palestinské prezidentské a komunální volby, č. 2, 2005.
 • Nová vláda v Izraeli, č. 4, 2003.

JURISPRUDENCE: (ISSN 1212-9909)

 • Rozhovor s Markem Gillisem, č. 3, 2004.
 • Soudci jako tvůrci práva, č. 2 a 3, 2003. (překlad; s Janem Šarmanem).
 • Nejvyšší soud Státu Izrael, č. 1, 2003.

POLITOLOGICKÝ ČASOPIS: (ISSN 1211-3247)

 • Izrael a Palestinci v roce 2004, (spolu s Nedorostková, D.), č. 1, 2005.
 • Izraelsko-palestinský konflikt v roce 2003, č. 1, 2004.
 • Izrael a Palestina v roce 2002 a izraelské parlamentní volby 28. ledna 2003, č. 1, 2003.
 • Izrael a palestinská území po 11. září 2001, (spolu s Nedorostková, D.) č. 1, 2002.

DOTYK (ww.dotyk.cz)

Publicistika a vybraná vystoupení

2016

 • Po stopách americké tolerance a nenávisti. Dotyk, 22. 11. 2016.
 • Triumf a tragédie Šimona Perese. Deník Referendum, 30. 9. 2016.
 • Izrael a Palestina. Události a komentáře ČT24, 30.9.2016.
 • Izrael ili Palestina: kako je Jeruzalem podijelio Čehe. Forum (Chorvatsko), 26. 9. 2016.
 • Pět let od trestu za zakrývání tváře. Studio 6 ČT24, 22.9.2016.
 • Sjednoceni rozdělením - judaismus, společnost a politika v současném Izraeli. A2 19/16, 14. 9. 2016.
 • Golanské výšiny navždy izraelské? A2, č. 10, 2016.
 • Recenze na knihu "Arabské jaro". Dějiny a současnost, č. 2, 2016.
 • Izraelsko-turecké vztahy. Horizont ČT24, 26. 6. 2016.
 • ISIS v krizi po smrti Šíšáního?. Český rozhlas,  9. 6. 2016.
 • Terorismus v Izraeli. Český rozhlas plus, 9. 6. 2016.
 • Účast ve zpravodajském pořadu „Horizont ČT24“ (téma aktuální situace v Izraeli a Palestině), 3. 6. 2016.
 • Stručný přehled evropského terorismu. Faktus.16. 5. 2016.
 • Moderování odpoledního bloku konference "Migrace - perspektivy a možná řešení" – FSS MU Brno, 5. 5. 2016.
 • Příspěvek na semináři „Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice“, ÚMV, 29. duben 2016.
 • Řada debat pro veřejnost s tematikou dokumentárních filmů o Blízkém východě v rámci festivalu Jeden svět 2016 (Brno, Tišnov, Ústí nad Orlicí) duben 2016.
 • Politická situace v Egyptě. Český rozhlas plus, 7. 4. 2016.
 • Teroristické útoky v Bruselu.Český rozhlas plus, 23. 1. 2016.
 • Cyklus přednášek s tematikou Blízkého východu, Fórum 4AM, Kavárna Praha v Brně, (19. 1. 2016 – „Írán pohledem politologického turisty“, 1. 3. 2016 „Izraelsko-palestinský konflikt“, 19. 4. 2016 „Náboženský zápal v USA“.
 • Diskuse v pořadu „Zátiší“ na téma aktuální situace na Blízkém východě a 5. let po Arabském jaru, 2. 3. 2016, Moderátor: Ondřej Formánek.
 • Děsí vás Korán? Bojte se jiných knih. Příloha Orientace, 9. 1. 2016
 • Krize ve vztazích Íránu a Saúdské Arábie. Český rozhlas plus, 4. 1. 2016

Starší

 • Celoroční psaní příspěvků na blogy blizky-vychod.blogspot.com a cejka.blog.ihned.cz
 • Sekery, nože a velký muftí, A2, č. 23/2015.
 • Izrael za rozcestím?, A2, č. 7/2015
 • Změní útoky válku s ISIS? Deník/Rovnost, 20. 11. 2015.
 • My a islám. Malomocný vztah, MF Dnes, 13. 1. 2015.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Rádio Proglas. 12. 12. 2014.
 • Islám v USA. Český rozhlas 6 – Názory a argumenty. 7. 12. 2014.
 • Násilí v Izraeli přiživují jak islámští, tak židovští radikálové, Lidovky.cz, 22. 11. 2014.
 • Třetí intifáda zatím nevypukla, útočí spíš osamělí vlci (rozhovor), iDnes, 20. 11. 2014.
 • Jeruzalémské vraždy a selhání mírového procesu, MF Dnes, 20. 11. 2014.
 • Vraždění v mešitách a synagogách, 19. 11. 2014.
 • Válka ve Svaté zemi. Radio Wave. 3. 8. 2014.
 • Na blokádu Pásma Gazy doplácejí civilisté (rozhovor), A2larm!, 23. 7. 2014.
 • Liberální imámové, A2, č. 22, 2014.
 • Černé labutě nad Irákem, A2, č. 14, 2014.
 • Komentář k izraelsko-palestinskému konfliktu. ČRo Radiožurnál - Stalo se dnes. 18. 7. 2014.
 • Vojenské zásahy Izraele spíše zvyšují popularitu Hamásu, míní politolog (rozhovor), iDnes, 14. 7. 2014.
 • Politolog Čejka: Radikálové v Iráku jsou horší než al-Káida. Obama dělá laciná gesta (rozhovor). iHNed, 18. 6. 2014.
 • Česko-palestinské vztahy po výbuchu a před ním, MF Dnes Kavárna, MF Dnes, 18. 1. 2014.
 • "Izrael a anticivilizace podle Zemana". In: A2larm, 11. 10. 2013.
 • "Komentář k cestě prezidenta M. Zemana do Izraele". Česká televize – ČT 24, 9. 10. 2013.
 • Český rozhlas Plus. Komentář k 40. výročí Jom Kippurské války, 7. 10. 2013.
 • Konec krveprolití v Sýrii teď nelze očekávat, MUNI.CZ, říjen 2013.
 • Česká televize – ČT 24, Komentář k 20. výročí dohod z Osla, 13. 9  2013.
 • Někdy slyším také jiné duše. Lidové noviny, 7. 9. 2013.
 • Vítejte na současném Blízkém východě, A2larm, 4. 9. 2013.
 • Kde hledat naději v Sýrii?" (rozhovor), iHNed.cz, 29. 08. 2013.
 • Nejde jen o Egypt. Situace na Blízkém východě je mimořádně nebezpečná. iHNed.cz, 15. 8. 2013.
 • Co mají společného Miloš Zeman a Muhammad Mursí? iHNed.cz, 18. 7. 2013.
 • Není ajatolláh jako ajatolláh. Lidové noviny, 22. 6. 2013.
 • Jaký bude nový íránský prezident? iHNed.cz, 17. 6. 2013.
 • Mozgy pod turbanom, Pravda, 20. 6. 2013.
 • Izrael ani Sýrie o vzájemnou válku nestojí. iHNed.cz, 7. 5. 2013.
 • Rozhovor pro Rádio R, Brno, 9. 4. 2013.
 • Odlet velkého jestřába Jicchaka Šamira. MF Dnes, 2. 7. 2012.
 • Rubrika "Anketa": Měl by Západ vzít hrozbu jaderného Íránu vážně? Respekt, 6/2012.
 • Návštěva izraelského premiéra v ČR. Radiožurnál, 17. 5. 2012.
 • Být asketický je tu pro žida problém. (rozhovor s Chaimem Kočím). MF Dnes, 16. 4. 2011.
 • Příkopy mezi Židy se v Izraeli prohlubují (rozhovor s Tomem Segevem). MF Dnes, 14. 4. 2012.
 • Po stopách amerických fobií. MF Dnes, 12. 3. 2011.
 • Situace v Sýrii. Rádio Česko, 30. 1. 2012.
 • Izraelsko-palestinské mírové rozhovory, ČT24, 9. 1. 2012.
 • Arabský rok. MF Dnes, 30. 12. 2011.
 • rozhovor s tematikou Arabského jara pro kanadskou televizi Global News, prosinec 2011.
 • Palestina: šachy bez černých a bílých. MF Dnes, 10. 11. 2011.
 • Málem mě zabil. Teď je na svobodě. MF Dnes, 26. 10. 2011.
 • Gilad a hokejisté. MF Dnes, 19. 10. 2011.
 • Propuštění Gilada Šalita. ČT24, 19. 10. 2011.
 • Propuštění Gilada Šalita. Rádio Česko, 19. 10. 2011.
 • Sitauce v Sýrii. Rádio Česko, 18. 10. 2011.
 • Hlasování o přijetí Palestiny za člena OSN. Rádio Česko, 23. 9. 2011.
 • Záměr Palestinců: přijetí za člena OSN, TA3 (TV SR), 17. 9. 2011.
 • Izraelsko-turecké vztahy. ČT24, Studio 6, 15. 9. 2011.
 • Mezinárodněprávní souvislosti palestinské samostatnosti. ČT 24, 13. 9. 2011.
 • řada komentářů pro ČT24 v souvislosti se situací v Libyi a Sýrii – průběh srpna 2011.
 • Situace v Izraeli. Český rozhlas, 6 8. 8. 2011.
 • Násilí v Sýrii. Světadíl (ČT24), 1. 8. 2011.
 • Terorismus v Norsku. Události, komentáře (ČT1), 25. 7. 2011.
 • Míroví aktivisté v Izraeli. Studio ČT24, 8. 7. 2011.
 • Hlasování pro Palestinský stát v OSN. ČT24 - Světadíl, 31. 5. 2011.
 • První železná dáma – recenze na knihu "Golda". MF Dnes, 28. 5. 2011.
 • 'The Changing Security Situation in the Maghreb'  with AMO and Institut Thomas More, květen 2011.
 • Teroristova lhůta spotřeby. MF Dnes, 5. 5. 2011.
 • Situace v Libyi. ČT24, březen 2011.
 • Rubrika "Anketa": Jak by měl Izrael reagovat na vyhlášení palestinské nezávislosti? Respekt, (38/39)/2011.
 • Svržení Husního Mubaraka v Egyp. ČT24, 10. 2. a 11. 2. 2011.
 • Aktuální situace na Blízkém východě. Rádio1 - pořad Zátiší, 3. 2. a 23. 2. 2011.
 • Situace v pásmu Gazy. Rádio Česko, 10. 1. 2011.
 • Aktuální situace v izraelsko-palestinském konfliktu. Český rozhlas Radiožurnál – Ozvěny dne – 1. 6. 2010.
 • S Koránem a samopalem za svobodu Evropy. MF Dnes, 7. 5. 2010.
 • Vytvoř si Zemi izraelskou doma! (rozhovor s Jaakovem Rabkinem). MF Dnes, 24. 4. 2010.
 • Studio Česko (+ Nataša Dudinská). Rádio Česko, 25. 3. 2010.
 • Před půlnoc. ČT24, 12. 3. 2010.
 • Stanou se z lidovců islamobijci? Lidové noviny, 4. 8. 2009.
 • Báječná léta s Ahmadínežádem. Lidové noviny, 16. 6. 2009.
 • Výslech: Marek Čejka – výběr z on-line rozhovoru na stránkách LN. Lidové noviny, 20. 5. 2008.
 • Írán mezi osami dobra a zla. MF Dnes, 14. 3. 2009.
 • Laboratoř pro budoucnost: Londýn. MF Dnes, 21. 2. 2009.
 • Generál, fakta a eufemismy (recenze na knihu Ch. Herzoga "Arabsko-Izraelské války"). MF Dnes, 27. 9. 2008.
 • Stručná mapa dávné nenávisti (recenze na knihu W. Laquera "Měnící se tvář antisemitismu"). MF Dnes, 21. 6. 2008.
 • Izraelsko-palestinské šedesátiny: světy vedle sebe a pro sebe, mír je zatím v nedohlednu. MF Dnes, 10. 5. 2008.
 • Terorismus, slovo, jež hodně unese. MF Dnes, 26. 4. 2008.
 • Čejka, Marek –  Nedorostková, D.:Jeďte do Číny a pocítíte, co je to jiný svět. MF Dnes, 9. 2. 2008.
 • Nakolik je islám ohrožen fašismem. MF Dnes, 22. 9. 2007.
 • Blízký východ v populární kultuře. Lidové noviny, 4. 8. 2007.
 • Z pohledu Izraele to byl logický útok. Lidové noviny, 2. 6. 2007.
 • Židé, kteří nenávidí stát Izrael. MF Dnes, 19. 5. 2007.
 • Teď se rodí příští svět (recenze na knihu W. Laquera "Poslední dny Evropy"). MF Dnes, 17. 2. 2007.
 • Bojkot Západu nahrává extremistům. Lidové noviny, 10. 2. 2007.
 • Síla evropské "měkkosti". MF Dnes, 20. 1. 2007 (vyšlo také na serveru EUrabia.cz).
 • Wannerova bitva o Suez (recenze na knihu J. Wannera "Bitva o Suez"). MF Dnes, 30. 9. 2006.
 • Deset očí za jedno oko. MF Dnes, 19. 8. 2006.
 • Přízrak občanské války. MF Dnes, 8. 7. 2006.
 • Další dějství tragédie. MF Dnes, 8. 4. 2006.
 • Teror, charita a volební úspěch. MF Dnes, 4. 2. 2006.
 • Život a odkaz Ariela Šarona. MF Dnes, 14. 1. 2006.
 • Politická situace v Tunisku. Respekt, 11/2005.
 • Zbožné jazýčky – Proč se v Izraeli tak dobře daří náboženským stranám. Respekt, 28/2004.
 • Krvavá Duha nad Gazou. Respekt, 23/2004.
 • Šaronův taktický ústup. Respekt, 18/2004.
 • Ve čtvrtém roce intifády. Respekt, 14/2004.
 • Robert Baden-Powell. Respekt, 8/2004.
 • Napjatý klid po jordánsku. Respekt, 5/2004.
 • Osm statečných – Izraelští a palestinští polárníci vyrazili prolamovat ledy. Respekt, 3/22004.
 • Smrt mučedníka číslo jedna. Hospodářské noviny, 24. 3. 2004.
 • Co čeká Izrael po útoku na Irák. Hospodářské noviny, 24. 10. 2002.

Příspěvky na konferencích a přednášky

 • Křest knihy Muslimské bratrstvo v současnosti. Kavárna knihkupectví Academia, 29. 8. 2017.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 12. 12. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 15. 11. 2016.
 • Izraelská politika. Vzdělávací centrum židovského muzea v Brně, 15. 11. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 15. 11. 2016.
 • Vývoj izraelsko-palestinského konfliktu. Ústav mezinárodních vztahů, 9. 11. 2016.
 • Politická situace na Blízkém východě. Týden vědy v Brně, 8. 11. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 11. 10. 2016.
 • Contemporary Views of Religious Authorities of Orthodox Judaism and Islam in the U.S. on Selected Current Political Issues. Fulbrightova nadace v Brně, 6. 10. 2016.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 4. 10. 2016.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 22. 9. 2016.
 • Chair: Migrace - perspektivy a možná řešení, FSS MU Brno, 5. 5. 2016.
 • Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice, ÚMV, 29. duben 2016.
 • Discussions at festival Jeden svět 2016 (Brno, Tišnov, Ústí nad Orlicí) duben 2016.
 • Přednáška v rámci školení důstojníků Generálního štábu AČR na téma izraelsko-palestinského konfliktu, 7. 11. 2014.
 • Přednáška o izraelsko-palestinském konfliktu pro Vzdělávací centrum židovského muzea, pobočka Brno, 23. 10. 2014.
 • Přednáška na sympoziu organizovaném Sudetoněmeckým krajanským sdružením, Dům národnostních menšin, Praha, 17. 12. 2014.
 • „From the Arab Spring to Democracy“. Diplomatická akademie, Vídeň, 25. 1. 2013.
 • moderování diskuse o Egyptě (Y. D. Reizk) na Ústavu mezinárodních vztahů, 13. 2. 2012.
 • přednáška na sympóziu organizovaném Sudetoněmeckým krajanským sdružením a Židovským muzeem v Praze, Dům národnostních menšin, 14. 2. 2012.
 • účast v diskusi s Pavlou Jazairiovou a Romanem Jochem k filmu "Zpátky na Tahrír" v rámci festivalu Jeden svět, Olomouc, 28. 3. 2012.
 • Paramilitaries and Counterinsurgency. Fakulta sociálních studií MU, Brno, 23. 4. 2012.
 • Rozmanitostí proti předsudkům aneb Problémy cizinců v ČR. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v Praze (organizátoři), Senát PČR, Praha, 10. 5. 2012, Brno 19. 6. 2012.
 • Panelová diskuse na festivalu "Transeuropa" s tematikou arabského jara (společně s P. Baršou, Š. Shanáhem a J. D. Reizkem), Praha, 11. 5. 2012.
 • spoluúčast na přípravě III. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika", panel Recent Development in North Africa and Middle East and the Foreign Policies of the Central European Countries and Czech Republic, MZV, 3.-4. 11. 2011.
 • organizování a moderování diskuse "Blízký východ na křižovatce" na ÚMV Praha, 3. 3. 2011. (hosté P. Barša, J. Fingerland, Dáša v.d. Horst, Š. Shanaáh)
 • organizování a moderování diskuse "Perspektivy post-Mubarakovského Egypta" na ÚMV Praha, 16. 3. 2011. (hosté A. Mourad – v.v. Egypta v ČR, Y. D. Reizk)
 • příspěvek na mezinárodní konferenci 'The Maghreb in the Wake of Arabs Spring', 15. 6. 2011.
 • účast na související mezinárodní konferenci The Maghreb in the Wake of the ‘Arab Spring’: Strategic Implications for Europe (15. června 2011), AMO, Praha.
 • účast v "Diskusi k reformám VŠ a studentů", 25. 5. 2011, Studentská komora rady vysokých škol, Praha.
 • moderování diskuse s izraelským velvyslancem Jaakovem Levym, ÚMV, Praha 11. 3. 2010.
 • přednáška na téma aktuální situace na Blízkém východě – Univerzita Palackého, Olomouc, 20. 4. 2010.
 • přednáška na školení soudců pro Justiční akademii ČR, Praha – 7. 4. 2010.
 • vystoupení na semináři nad knihou Theodor Herzl: Židovský stát, pořadatel: Historický ústav Filozofické fakulty MU, oborové rady doktorského studia historie, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura a Matice moravská, Brno, 3. 6. 2010.

 

Nahoru