PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
vochocov@fsv.cuni.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2007 - současnost: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, katedra mediálních studií: pedagogická a vědecká pracovnice;
2013 - současnost: tamtéž, členka mezinárodní výzkumné skupiny PolCoRe zaměřující se na výzkum politické participace v prostředí digitálních médií
2010 - současnost: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, katedra sociologie: externí vyučující
2013 - současnost: New York University Prague: externí vyučující
2011- 2012: editorka časopisu Mediální studia
2006 - současnost: Zakladatelka, manažerka a koordinátorka projektů o.s. Inventura, ředitelka Normálního festivalu
2006: Externí redaktorka genderové informační a tiskové agentury Gita
2002 - 2009: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět (editorka katalogu,koordinátorka doprovodných akcí)
2005 - 2006: Žába na prameni, o.s. - koordinátorka projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi zaměřeného na prosazování genderově senzitivního přístupu do českého vzdělávacího systému, mediální podpora
2002 - 2005: Člověk v tísni, spol. při České televizi, o.p.s. – mediální podpora projektů Varianty a Terénní programy
1999 - 2002: Česká televize, redakce domácího zpravodajství, redaktorka ve směně, zkušenost s prací regionální zpravodajky (Jihlava, Plzeň, Praha)
1998 - 1999: Český rozhlas, publicistická tvůrčí skupina elévů (červenec 1999 čtrnáctidenní tvůrčí stáž v Deutsche Welle)

Vzdělání

2005 - 2013: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky – doktorské studium oboru mediální studia (Ph.D.)
2001 - 2005: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor mediální studia, ukončené státní magisterskou zkouškou a rigorózní zkouškou v oboru mediální studia – teorie masové a mediální komunikace (PhDr.)
1997 - 2001: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, specializace televizní a filmová žurnalistika, ukončené státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

Granty

2014: GAČR – Grantová agentura České republiky: odborná pracovnice, členka týmu řešícího projekt Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

Jazyky

Angličtina – aktivně (mluvená, psaná, čtená)
Němčina – středně pokročilá
Španělština – středně pokročilá
Francouzština – středně pokročilá
Ruština – mírně pokročilá
Český znakový jazyk  – základy

Publikační činnost

Kapitoly knih

 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální studia. In: HRUBEC, M. Česká kritická teorie. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-7007-403-9.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil.Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 27-50. ISBN 978-80-87558-12-6.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-05-8.
 • NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2010 : Analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 33-57. ISBN 978-80-86506-95.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu výzkumné praxe. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.
 • NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. Média a politika : zahraniční zpravodajství českých médií. In: Česká zahraniční politika v roce 2009. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 41-61. ISBN 978-80-86506-89-0.
 • NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. Media context of the Czech foreign policy. In: Czech foreign policy in 2007-2009. 1. vyd. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Genderové složení zpravodajských redakcí v ČR : metodologické komplikace a pokus o teoretické řešení. In: JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. – KASL KOLLMANNOVÁ, D., ed. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 159-168. ISBN 978-80-7367-446-5.

Odborné stati

 • KŘEČEK, Jan – VOCHOCOVÁ, Lenka. Red danger before elections : trick or threat?. Central European Journal of Communication. 2009, roč. 2, č. 2, s. 307-318. ISSN 1899-5101.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Ženy ve zpravodajských redakcích : falešné naděje na dobytí maskulinní pevnosti. Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 2, s. 130-153. ISSN 1801-9978.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Women in newsrooms : idle hopes for the conquest of the masculine fortress. Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 3, s. 231-256. ISSN 1801-9978.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka. Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí : kvalitativní analýza subkulturní komunikace. Rexter : odborný časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. 2007, roč. 6, č. 2, http:www.rexter.cz/clanek.aspx?id=88 [cit. 2008-09-29]. ISSN 1214-7737.
 • VOCHOCOVÁ, Lenka – KŘEČEK, Jan. Rudé nebezpečí před volbami 2006 : hrozba nebo strašák?. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 34 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-010. ISSN 1801-5999. 

Nahoru