Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.

Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
katerina.rudincova@gmail.com
www

Další informace

Zaměstnání

2014 – současnost – odborná asistentka – Katedra geografie, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Vzdělání

2013 - 2014: doktorské studium oboru Historie, studijní program Historické vědy, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
2009 - současnost: doktorské studium oboru Politická a kulturní geografie, studijní program Geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2007 - 2009: navazující magisterský studijní obor Kulturní antropologie Předního východu, studijní program Mezinárodní teritoriální studia, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
2004 – 2007: bakalářský studijní obor Blízkovýchodní studia, studijní program Mezinárodní teritoriální studia, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Studijní pobyty

Září 2015 – stáž na Department of PoliticalSciences and International Relations, Faculty of SocialSciences, Addis Ababa University, Etiopie
září 2012 - červen 2013: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Fakultě politických věd, Istanbul Üniversitesi – Istanbul, Turecko
září - listopad 2011: studijně-výzkumný pobyt v Etiopii, stáž na Komisi Africké unie
září - říjen 2010: studijně-výzkumný pobyt v Etiopii, Komise Africké unie

Granty

2015: Grantová soutěž specifického VŠ výzkumu na FP TUL – Percepce subsaharské Afriky v českém mediálním prostředí
2011: Grantová soutěž specifického VŠ výzkumu na PřF OU – Dezintegrační procesy v oblasti Afrického rohu – řešitel
2010: Grantová soutěž specifického VŠ výzkumu na PřF OU – Mezinárodní postavení Somalilandu a perspektivy uznání jeho státnosti – řešitel

Další profesní aktivity:

2011 - současnost: člen African Borderlands Research Network (ABORNE)

Oblasti zájmu

problematika hranic v Africe
právo na sebeurčení národů v Africe a možnosti uznání nových států
de facto stát Somaliland
politika Africké Unie
teroristické a islamistické organizace v Rohu Afriky
Africký roh - Súdán, Etiopie, Somálsko

Jazyky

anglický - plynně
turecký – základní znalost
arabský (MSA) – základní znalost

Publikace

Kapitoly v monografiích

 • Horký-Hlucháň, Ondřej – Rudincová, Kateřina (2014): Subsaharská Afrika v české zahraniční politice. In Kořan, M. a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV, s. 224-241.
 • (2012): The Role of Clan Identity in Somali Politics. In: Fiala, Vlastimil (ed.): Multiple Identities in Post-Colonial Africa. Hradec Králové: Publishing House Moneta-FM, s. 46-52.
 • (2011): Power and Powerlessness in Somalia: Ethiopia nInvolvement and the Transitional Federal Government. In: Horáková, Hana – Nugent, Paul – Skalník, Peter (eds.): Africa: Power and Powerlessness.Berlin: LIT Verlag, s. 55-62.

Články v recenzovaných časopisech

(2015): When Colonial Borders Still Matter: The Emergence of South Sudan. Journal of African History, Politics and Society, Vol. 1, No. 1, s. 89-115.
(2015): Panafrikanismus a ideologické kořeny Organizace africké jednoty. Nový Orient, Vol. 70, No. 1, s. 34-40.
(2015): Legitimization of Statehood in De Facto States: A Case Study of Somaliland. AUC Geographica, Vol. 50, No. 1, s. 37-49.
(2010): Povstání MaxamedaibnCabdallaXasana a počátky somálského nacionalismu. Nový Orient, Vol. 65, No. 2, s. 24-27.
(2008): Somálsko: nevládní organizace ve zhrouceném státě. Nový Orient, Vol. 63, No. 3, s. 7 – 10.

Recenze

 • (2012). Záhořík, J. Ohniska napětí v postkoloniální Africe. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-2461-961-3. Nový Orient, Vol. 67, No. 2.
 • (2011). Záhořík, J. Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-021-0. Nový Orient, Vol. 66, No. 2, s. 59 - 60.

Příspěvky na konferencích

 • Somaliland's international relations and its quest for recognition – the implications for the Horn of Africa. International Relations in the Horn of Africa - Yesterday and Today, Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Krakow, Krakow, 14. 4. 2015.
 • The Right to Self-determination or Inviolability of Borders in Africa? An AfricanUnion's Approach. Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary World, Fakulta sociálních věd, Karlova univerzita, Praha, 13. 11. 2015.
 • Percepce subsaharské Afriky v českých médiích. Mapování, GIS, rozvojové země, Univerzita Palackého v Olomouci, 16. 10. 2015.
 • Ethiopian foreign policy in the Horn of Africa: Informal relations with Somaliland and their possible future development. International Conference on Ethiopian Studies (ICES19), University of Warsaw, 24. - 28. 8. 2015.
 • The Role of African Union in the Conflict Resolution Processes in the Contemporary Africa. 1st Ethio-Czech Conference on African Studies, Jimma University, Etiopie, 24. – 25. 9. 2014.
 • Legitimization Strategies in De-Facto States: Case Study of Somaliland (společně s Tomášem Hochem). 1st Central European African Studies Conference – Západočeská univerzita v Plzni, 14. – 15. 5. 2014.
 • Possibilities of Border Changes in the Horn of Africa. Emerging Africa, University of Pecs, Hungary, 14. – 15. 6. 2012.
 • Islamic Movements in Somalia: Local or Global Jihad? 5th International Conference on Globalization „THE SCALE OF GLOBALIZATION“, Ostravská univerzita, Ostrava, 8. – 9. 9. 2011.
 • The Role of Clan Identity in the Somali Politics. Viva Africa 2011, Univerzita Hradec Králové, 5. – 6. 5. 2011
 • Dezintegrační procesy v Somálsku a jejich dopad na mezinárodní politiku. Afrika 21. století  – Kulturní a politický vývoj a naděje do budoucna. Opava, 20. 4. 2011
 • Postavení Somalilandu v Rohu Afriky a možnosti jeho uznání. XXII. Sjezd České geografické společnosti, Ostrava, 30 .8 – 3. 9. 2010.
 • Power and Powerlessness in Somalia: Ethiopian Involvement and the Transitional Federal Government. Viva Africa 2010, Univerzita Hradec Králové, 5. - 7. 5. 2010.
 • Ideological Fragmentation of the ICU and the Emergence of the New Islamic Movements in Somalia. Middle East in the Contemporary World, Západočeská univerzita, Plzeň, 8. 4.
Nahoru