Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Přidružená výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
gmail.com
www

Další informace

Vzdělání

2008 - 2013: doktorské studium oboru Mezinárodní politické vztahy, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
2007 - 2009: navazující magisterský studijní obor Evropská studia, studijní program Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
2006 - 2008: navazující magisterský studijní obor Mezinárodní politika a diplomacie, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
2003 -2006: bakalářský studijní obor Mezinárodní obchod, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zaměstnání

říjen 2019: Akademický pracovník, Vysoká škola ekonomická v Praze.
srpen 2014: Externí spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha.
2012 – 2015: Public Affairs konzultant, Grayling Czech Republic
2009 – 2014: Secretary General, Central and East European International Studies Association (CEEISA)
2009 – 2012: Referent/zástupce ředitele, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor publicity EU
2008 – 2009: Koordinátor tištěných publikací, Odbor komunikace, Sekce pro předsednictví ČR v EU, Úřad vlády ČR
listopad 2007 – únor 2008: Stážistka, Zastoupení Evropské komise v ČR

Studijní a odborné pobyty v zahraničí

květen 2019: Výuková mobilita v rámci Erasmus+, Centrum pro Evropu, University of Warsaw, Polsko
září 2011 - leden 2012: studijně-výzkumný pobyt ve výzkumném centru PACTE, na univerzitě Sciences Po v Grenoblu ve Francii
září - prosinec 2007: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na univerzitě Sciences Po v Paříži ve Francii

Ostatní kurzy
květen – červen 2019: Kurz rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE, VŠE Praha

Granty

2015 – 2016: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE - Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU, externí řešitel
2015: Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě, Technologická agentura České republiky, řešitel
2011: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů - řešitel
2010 - 2011: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství – řešitel
2010: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Global Politics In Hard Times – řešitel
2010: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů - řešitel

Oblasti zájmu

transatlantické vztahy
strategická kultura
mezinárodní bezpečnost
terorismus
evropská integrace
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
kultura v mezinárodních vztazích
francouzská zahraniční politika

Jazyky

anglický – aktivní znalost
francouzský – aktivní znalost
španělský – základní znalost
německý – základní znalost

Publikace

Kapitoly a odborné články

 • „The Czech Republic in the European Defence Agency: the question of effectiveness“, Political Social Studies (www.studiapolitologiczne.pl) (forthcoming).
 • Dubský Z. – Kočí K. (2020) Quo vadis, V4? What is the potential of the Czech Republic to promote its interest within the framework of V4?, Studia Politilogiczne (Political Social Studies), vol. 56, str. 255-279.
 • „Bezpečnostní kultura Francie od Hollanda k Macronovi“ („Bezpečnostní kultura Francie a její návaznost na ESS 2003“) In Eichler J. et al. (2020): Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války (2. vydání), Praha: Oeconomica.
 • Dopita T. – Kočí K. – Cozlová K. (2020). Uvnitř diplomacie: Jak s genderovou nerovností v zahraniční službě. Prague: Grada.
 • Kočí K., Machoň M., Madaraszova A. (2019) Examining the EU Actorness Code of Conduct for Outer Space Activities. In Adamczyk A., Dziembala M., Kłos A., Pachocka M. EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis & Conflicts. Warsaw: Warsaw School of Economics and Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Šabič Z. – Kočí K. – Lovec M. (2019). Central Europe. Oxford Bibliographies Online. Oxford University Press. ISBN 9780199743292-0264.
 • „Bezpečnostní kultura Francie a její návaznost na ESS 2003“ In Eichler J. a kol.: Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2016, ISBN 978-80-245-2170-8.
 • "The Framing Power of the EU and the Online Communication of French Political Parties". Central European Journal of International and Security Studies. roč. 7, č. 1, 2013.
 • "The Dimensions of the EU’s Actorness: Internal Legitimacy". In Kratochvíl Petr at al.: The EU as a Political Actor: Exploring the Four Dimensions of the EU´s Actorness. Prague: Nomos, 2013.
 • "The Framing Power of the EU and the Online Communication of French Political Parties". In Kratochvíl Petr at al.: The EU as a Political Actor: Exploring the Four Dimensions of the EU´s Actorness. Prague: Nomos, 2013.
 • "Actorness and legitimacy of the European Union". Cooperation and Conflict. sv. 47, č. 2, 2012, s. 260-270. ISSN 0010-8367.

Ostatní publikace

 • Kočí K. – Machoň M. (2018). How to teach about globalized world: the results from the innovation of the university course. Proceedings of IAC in Vienna 2018, ISBN 978-80-88203-08-7.   
 • The Czech Republic in the European Defence Agency: the question of effectiveness, Political Social Studies (ERIH plus), 2019.
 • "Current EU Common Security and Defence Policy and Formation of the European Strategic Culture: A French Perspective". Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-055-3.

Příspěvky na konferencích

6.9.2019 – 13th ECPR General Conference, the University of Wrocław (příspěvek: Women in Diplomacy: case study of the Czech Republic)
20.5.2019 – European Security and Stability in a Complex Global Order – How to Enhance the European Competitiveness, III International Congress, University of Economics, Katowice, Polsko (příspěvek: Examining the EU actorness: Code of Conduct for Outer Space Activities)
23.11.2018 – International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning, Vídeň, Rakousko (příspěvek: How to teach about globalized world: the results from the innovation of the university course)
14. – 15. 5. 2018 – Konference EUFASA, Tallinn, Estonsko (příspěvek: Projects on Gender Equality in Czech Foreign Policy)
17. - 20. 8. 2011 - 3. WISC konference, Porto, Portugalsko (příspěvek: Defining strategic culture: past formation and future challenges.)
15. - 17. 6. 2011 - 8. CEEISA konference, Istanbul, Turecko (příspěvek: Europeanization of political communication. Framing online communication of French political parties)
9. - 11. 9. 2010 – 7. SGIR konference, Stockholm, Švédsko (příspěvek: Current EU Common Security and Defence Policy and Formation of the European Strategic Culture: A French Perspective)
18. – 19. 5. 2011, 15. mezinárodní konference „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“, Vysoká škola ekonomická, Praha (příspěvek: French Strategic Culture)
27. 5. 2010 – 14. mezinárodní konference „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“, Vysoká škola ekonomická, Praha (příspěvek: Current EU Common Security and Defense Policy and Euro-Atlantic Relations: A French View.)

Výzkumné projekty

Od 2020: H2020: EU IDEA - EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (Ref. Ares(2019)4088695 - 27/06/2019)
od 2019: První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí – externí spolupracovník, GAČR
od 2018: Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace – řešitel, TAČR (č. TIRVMZV702)
od 2018: Personální zastoupení ČR v mezinárodních organizacích – řešitel, TAČR (č. TL01000544) – analýza tří EU agentur: EBA, EMA, EDA
od 2017: Genderová rovnost v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci – řešitel, Operační program Zaměstnanost (EU, ESF, OPZ – CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338) – příprava publikace Uvnitř diplomacie: Jak s genderovou nerovností v zahraniční službě, výzkum rovných příležitostí v české zahraniční službě
2015: Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě, TAČR, řešitel
2015 - 2016: Grant project of the University of Economics, Prague: Security environment in the European space 25 years after the Cold War: viewed from the perspective of the EU security and strategic culture - external researcher
2011: Grant project of the University of Economics, Prague: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars - researcher
2010 - 2011: Grant project of the University of Economics, Prague: The EU as an Actor in International Relations: an Analysis of Four Types of Actorness – researcher
2010: Grant project of the University of Economics, Prague: Global Politics In Hard Times – researcher
2010: Grant project of the University of Economics, Prague: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars – researcherNahoru