Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
jan.prouza@uhk.cz
www

Další informace

Přehled

Zaměstnání

září 2009–současnost: odborný asistent na Katedře politologie FF UHK (HPP)
září 2010–současnost: odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studiích MUP (VPP)
září 2016–červen 2017: pedagogický pracovník na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové

Vzdělání

2009–2015: doktorské studium, Metropolitní univerzita Praha a Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia (disertační práce na téma Příčiny vnitrostátních konfliktů v západní Africe: Testování modelu křivdy a hamižnosti)
2007–2009: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Politologie – africká studia (diplomová práce na téma Politické stranictví v Ghaně)
2004–2007: bakalářské studium, Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové, Politologie – politické vědy (bakalářská práce na téma Výběr kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 v hlavních politických stranách)

Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – aktivně (pokročilý)
francouzsky – pasivně (začátečník)
německy – pasivně (mírně pokročilý)

Oblasti zájmu

energetická bezpečnost a politika v subsaharské Africe
energetické vztahy mezi EU a subsaharskou Afrikou
energetická bezpečnost subsaharské Afriky (konflikty o zdroje)
vnitrostátní konflikty (západní Afrika, subsaharská Afrika)
příčiny konfliktů
politické systémy v subsaharské Africe

Členství v organizacích

2015 – Člen Česká asociace pro Africká studia (ČAAS)

Pedagogická činnost

 •  vedení kurzů: Konflikty a společnost v Africe, Úvod do mezinárodních vztahů, Světová politika, Zdroje politické nestability v Africe, Afrika v mezinárodních vztazích, Strategie rozvoje v Africe, Etnicita a regionalismus v Ghaně, Úvod do politických systémů afrických zemí; Africa in the System of International Relations (Ph.D.), Theory and History of International Relations (Ph.D.) na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
 • vedení kurzů: Úvod do studia mezinárodních vztahů, Mezinárodní organizace, Mezinárodní konflikty a jejich řešení, Řešení konfliktů v mezinárodních vtazích, Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace 1 a 2, Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU na Metropolitní univerzitě Praha.
 • od roku 2016 školitel doktorského studijního programu Africká studia na FF UHK
 • vedení bakalářských a magisterských prací na FF UHK a MUP
 • oponování bakalářských, magisterských a rigorózních prací na FF UHK a MUP
 • účast na bakalářských a magisterských státních závěrečných zkouškách na FF UHK a MUP, na FF UHK i na rigorózních a doktorských státních závěrečných zkouškách.
 • 25. února 2017: přednáška Konflikty v Africe v rámci XXII. ročníku Pražského studentského summitu
 • 7. listopadu 2015: přednáška Nové výzvy Subsaharské Afriky v rámci XX. ročníku Pražského studentského summitu

Další profesní aktivity

 • leden 2013–současnost: vedoucí Katedry politologie FF UHK
 • 2010–současnost: pravidelná organizace mezinárodní konference Viva Africa
 • 2010–současnost: organizace odborných seminářů a workshopů na FF UHK
 • 2010, 2014: přednášky o subsaharské Africe pro Vebu Broumov, a.s.
 • přednášková činnost v zahraničí:
  • listopad 2016: Dalarna University Centre for African Studies, Švédsko
  • listopad 2015: Dalarna University Centre for African Studies, Švédsko
  • duben–květen 2013: University of Ghana, Ghana

Publikace

Recenzované monografie

 • Fiala, Vlastimil – Prouza, Jan – Skalník, Petr(2016: Politické stranictví v západní Africe (Sierra Leone, Kamerun a Burkina Faso). Hradec Králové: Oftis.
 • Outlý, Jan – Prouza, Jan (2014): Navrhování a výběr kandidátů - Politické strany v ČR a ve střední Evropě (Druhé, přepracované a rozšířené vydání). Olomouc: Civipolis.
 • (2010): Ghana: Volby, politické strany a stranictví. Olomouc: Periplum. 
 • Fiala, Vlastimil – Prouza, Jan – Záhořík, Jan (2010): Politické stranictví v subsaharské Africe: Botswana, Malawi, Ghana, Etiopie a Eritrea. Olomouc: Právnická fakulta UP.
 • Outlý, Jan – Prouza, Jan (2009). Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Periplum.

Kapitoly v recenzovaných monografiích a sbornících

 • (2011): Dopad etnicity na volby a politické strany: příklad Ghany. In: Vlastimil Fiala – Maxmilián Strmiska – Springerová, Pavlína (eds.): Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran v rozvojových zemích. Hradec Králové – Brno – Ústí nad Orlicí: OFTIS, 111–125.
 • (2009): Selection of Party Candidates in Ghana. In: Chabal, Patrick – Skalník, Petr (eds): Africanists on Africa. Münster: LitVerlag, 61–93.

Odborné stati (impaktované a recenzované)

 • Strmiska, Maxmilián – Prouza, Jan (2017): Turning to History, Appraising Diversity, and Recasting Democratization Studies: Some Proposals. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (prošlo recenzním řízením).
 • Ezemenaka, Emeka, Kingsley – Prouza, Jan (2017): Biafra’s Resurgence: State Failure, Insecurity and Separatist Agitations in Nigeria. Central European Journal of International and Security Studies , Vol.10, No. 3., 157–177.
 • (2015): Sekyra zapomíná, strom si pamatuje: environmentální hrozby v západní Africe. The Journal of Culture Vol. 4, No. 1., 39–44.
 • Prouza, Jan – Horák, Jakub (2014): Small but Substantial: Reasons for Extensive Involvement of tha Ghana Army in UN Peacekeeping Missions. Central European Journal of International and Security Studies. No. 2, 204–227.
 • (2011): Elections in Lusophone and Hispanophone Africa: Cape Verde, Mozambique and Equatorial Guinea. Journal of Ibero-American Studies Vol. 3, No. 2, 9–17.

Vystoupení na konferencích

 • Intrastate Conflicts in West Africa: A Tangled Web of Development, Peace and Conflicts. Africa of the past, Africa of the future: The dynamics of global conflicts, peace and development, Centre for Global Studies and School of Oriental and Africa Studies (SOAS/London), Praha, 2. 5. 2017.
 • Should I stay or should I go? Festival demokracie v Hradci Králové, Forum 2000, PK KPOL FF UHK, Hradec Králové, 20. 10. 2016.
 • Afrikanistika na FF UHK. Česká a slovenská afrikanistika: kritické ohlédnutí, ČSAS a Slovenská Akadémia Vied, Hradec Králové, 11. 11. 2016.
 • Sekyra zapomíná, strom si pamatuje: environmentální hrozby v západní Africe. Naše společná přítomnost / Our Common Present 2015, UHK,  JU a UK, Hradec Králové, 23. a 24. 3. 2015.
 • Afrika snů a skutečnosti. Africký den aneb proč je důležité zajímat se o Afriku, AIP, Praha, 6. 12. 2014.
 • Zahraniční a bezpečnostní politika EU vůči subsaharské Africe. Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích, ÚMV, Praha, 15. 12. 2014.
 • Mali: (Un)Foreseen Conflict. Sahel: Security Challenges. MZV ČR, Praha, 17. 6. 2013.  


Výzkumné projekty a granty

 • 2017–2019: UHK: Projekt na podporu excelence na UHK – Simulation of migration theories – SioMiTe
 • 2016: FF UHK – specifický výzkum, hlavní řešitel (projekt „Vnitrostátní konflikty v subsaharské Africe“)
 • 2012–2014: OP VK. (CZ.1.07/2.4.00/31.0027). Projekt „Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí.“ Pozice: zástupce manažera projektu.
 • 2009–2012: GAČR (407/09/0387). Grant „Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii.“ Pozice: člen řešitelského týmu.
 • 2009–2013: GA AV (IAA 701400901). Grant „Moderní politické strany Afriky.“ Pozice: člen řešitelského týmu.

 

Nahoru