Mgr. Jan Mazač

Juniorní spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha


telefon
mazac(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

září 2018 – současnost: stážista, NET4GAS, oddělení strategie
září 2017 – současnost: externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Centrum energetické politiky
říjen 2016 – leden 2017: stážista, Ústav mezinárodních vztahů
září 2015 – leden 2016: stážista, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci


Vzdělání

2019–současnost: doktorské studium, Mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
2017–2019: navazující magisterské studium, Mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (diplomová práce na téma Examining United States' Presidential Perception of the Energy Security in Period 2001-2017: A Content Analysis).
2014 – 2017: bakalářské studium, Politologie a mezinárodní vztahy, Vysoká škola Cevro Institut (bakalářská práce na téma Reaganova zahraniční politika)

 Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – aktivní znalost
španělský – aktivní znalost


Oblasti zájmu

energetická bezpečnost a politika USA
energetická bezpečnost a politika EU
energetické vztahy USA a EU
dekarbonizace
zahraniční politika USA
transatlantické vztahy

 Publikace

Kapitoly

  • (2020): EU jako energetický aktér ve vztazích s USA. In: Tichý, L. a Dubský, Z. Vnější energetické vztahy Evropské Unie a koncept energetického aktérství. Praha: Professional Publishing, 2020, ISBN 978-80-88260-48-6.
  • (2020): Vnější energetické aktérství EU v severní Africe: příklad srovnání Alžírska a Egypta. In: Tichý, L. a Dubský, Z. Vnější energetické vztahy Evropské Unie a koncept energetického aktérství. Praha: Professional Publishing, 2020, ISBN 978-80-88260-48-6.

Odborné stati

Policy Papery

 

Vystoupení na konferencích

Energetická bezpečnost a mezinárodní vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, 2.5.2019
Energy, Climate Change & Comprehensive Security in the EU-Russia-US relations, Ústav mezinárodních vztahů, 5. 4.2019.
9. Česko-slovenské diskuzní fórum, Univerzita Palackého, Olomouc, Výzvy energetické bezpečnosti střední Evropy. Palackého univerzita v Olomouci, 22.11.2018
10th International Symposium “Czech Foreign Policy“ – Energy and the External Relations of the Czech Republic. Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 19.9.2018
USA jako světový lídr v těžbě plynu a ropy: od energetické závislosti k hegemonii, Ústav mezinárodních vztahů, 29. 5.2018.
Význam severní Afriky pro energetikou bezpečnost EU, Ústav mezinárodních vztahů, 13. 12. 2017.
Energetická politika USA a jejich vztahy s EU, význam pro V4, Ústav mezinárodních vztahů, 31. 5. 2017.


Výzkumné projekty

  • 2021-2023: Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy. GAČR 21-04317S, člen řešitelského týmu
  • 2019-2020: Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům. GAČR 18-00902S, formou spoluautorství článku a kapitolou v monografii
Nahoru