Mgr. Eliška Tomalová Ph.D.

Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon

www

Další informace

Zaměstnání

2005 - současnost: akademická pracovnice, FSV UK
2005 - 2013: výzkumná pracovnice, ÚMV Praha
leden - červen 2002: Newsroom, RFE/RL Washington, D.C., USA

Vzdělání

2003 - 2011: doktorské studium (Ph.D.) na Fakultě sociálních věd UK (Mezinárodní teritoriální studia, obor: Západoevropská studia)
1997 - 2003: magisterské studium (Mgr.) na Fakultě sociálních věd UK (Mezinárodní teritoriální studia, obor: Západoevropská studia)
1997 - 2003: magisterské studium (Mgr.) na Filosofické fakultě UK (obor: francouzština)
leden - květen 2002: American University, U.S. Foreign Policy, Washington D.C., USA
1994 - 1995: Lycée International, Strasbourg, Francie
1993 - 1997: AG Štěpánská (francouzská větev), Praha

Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden - červen 2006: Výzkumný pobyt na CREEES, Stanford University, USA (výzkumná a přednášková činnost)
2000: Vědecká stáž na univerzitě v Lovani, Belgie
březen - duben 2004: Výzkumný pobyt na Institut français de Géopolitique, Paříž, Francie
1999: Stáž pro zaměstnance státní správy a studenty v Centru evropských studií, Štrasburk, Francie

Jazyky

čeština - mateřský jazyk
francouzština - plynně (Všeobecná státní jazyková zkouška, 1996)
angličtina - plynně (Všeobecná státní jazyková zkouška, 2001)
španělština - aktivní znalost

Oblasti zájmu

evropská integrace, teritoriální studia se zaměřením na západní Evropu, zejména na Francii, kulturní politika a kulturní diplomacie

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 128 s.
"Biografie." In: Drulák, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 177-202.
"Francie v české zahraniční politice." In: Kořan, Michal a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 210-219.
"Kulturní rozměr české zahraniční politiky." In: Kořan, Michal a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 381-394.
"Francie a EU : Francie unavená Evropou?" In: Rovná, Lenka - Kasáková, Zuzana - Váška, Jan, ed. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia; VIP Books, 2007, s. 23-48.
 Francie a její koloniální dědictví - případ zámořských území. Aspekty autonomie a (ne)závislosti. Praha: FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-034.
 The cultural integration of CEE countries: the impact of European cultural programs and cultural networks on cultural cooperation in the new member states. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006. 11 s.
"Francouzská zahraniční kulturní politika". In: Sborník Západoevropských studií. Praha: Karolinum, 2005. 80 s. ISBN 80-246-0889-8.
"Historické argumenty ve francouzské kulturní diplomacii". In: Končelík, Jakub a kol. Rozvoj české společnosti v Evropské unii, s.382-390. 1. vyd. Praha: Metfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-35-5.

Články

ODBORNÉ ČLÁNKY
"Perspektivy veřejné diplomacie České republiky." Policy paper Ústavu mezinárodních vztahů, březen 2008.
"Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika a Švédsko v čele Evropské unie." Policy paper Ústavu mezinárodních vztahů, prosinec 2007.
"Kulturní diplomacie a mezinárodní vztahy." In: Mezinárodní politika, 2007/8, s. 4-6.
"Francie blízká a vzdálená." In:Mezinárodní politika, 2007/6, s. 7-9.
"Francie a jižní dimenze politiky sousedství." In:Mezinárodní politika, 2007/4, s. 9-10.
"Francie vstupuje do volebního roku." In:Mezinárodní politika, 2007/1, s. 31-33. (spoluautorka E. Tulmets)
"Francouzská zahraniční audiovizuální politika: globální vysílání po francouzsku." In: Mezinárodní politika. 7/2006, s.12-13.
"Zpravodajská televize CFII: nový nástroj francouzské zahraniční politiky." In: Mezinárodní politika. 5/2006, s. 35-36.

PUBLICISTIKA
"Ségolene Royal – kandidátka na francouzský trůn?". In: Aktuálně.cz, 25.07.2006.
"Jak francouzští myslivci honí voliče". In: Aktuálně.cz, 25.04.2006.
"Podcenění komára". In: Aktuálně.cz, rubrika Názory jiných, 28.02.2006.
"Úprava dějin z Francie". In: Aktuálně.cz, rubrika Názory jiných, 07.02.2006.

Příspěvky na konferencích:

Twinning projects: Analyzing the Experience of "Old" EU Member States and Evaluating Benefits of Twinning Out, prezentace výsledků grantového projektu na konferenci Twinning projects: Analyzing the Experience of "Old" EU Member States and Evaluating Benefits of Twinning Out, Praha, Ministerstvo zahraničních věcí, 15. 3. 2007 (spolu s L. Konigovou a E. Tulmets).
Twinning projects: Analyzing the Experience of "Old" EU Member States and Evaluating Benefits of Twinning Out - příspěvek přednesený na CONNEX Conference: Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe (Research Group 1, koordinace ARENA), Barcelona, 7.- 9. 6. 2007.
Vystoupení na diskuzi Evropská politika prezidenta Sarkozyho, pořádáno AMO, Praha, 18. 6. 2007.
Veřejná diplomacie a kulturní diplomacie v mezinárodních vztazích, příspěvek na worskhopu Veřejná diplomacie jako součást diplomatické praxe, ÚMV, 29.1.2007.

Výzkumné projekty

2006 – současnost: "Evropská integrace a zájmy České republiky". Výzkumný projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
2006: "Twinningové projekty: analýza zkušeností 'starých' členských států EU a zhodnocení efektů 'Twinning Out' pro Českou republiku". Výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR

Nahoru