Centrum globální politické ekonomie

Centrum globální politické ekonomie (CGPE) zkoumá vzájemné provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů v současném globalizovaném světě. Sama globální politická ekonomie je však jako interdisciplinární akademický přístup, ale i obecný způsob uvažování při tvorbě veřejných politik v českém společenskovědním prostředí dlouhodobě opomíjená. Naše centrum vzniklo ve snaze tento deficit napravit.

Výzkumná činnost CGPE probíhá ve dvou souvisejících rovinách (i) mezinárodní politické ekonomie a (ii) globální spravedlnosti. Centrum proto usiluje o transdisciplinární rozvoj studiu mezinárodní politické ekonomie stejně jako kritických přístupů ke globální spravedlnosti. Analyticky se proto zaměřuje na víceúrovňové vládnutí v různých globálních regulačních režimech, měnící se produkční či finanční toky včetně rozvojové pomoci a z nich vyplývající strukturální nerovnosti a mocenské asymetrie mezi a napříč jednotlivými světovými regiony, národními ekonomikami, společenskými skupinami anebo genderovými vztahy. Výzkumná skupina CGPE přitom ve své práci vychází z perspektivy vlastního prostoru středovýchodní Evropy a historicky se proměňujících vztahů jejích obyvatel ve strukturách evropské integrace a širších globálních uspořádání.

Centrum se zaměřuje na tři základní druhy výstupů. Přirozeným základem jeho činnosti je přispívat do odborných debat v otázkách globální spravedlnosti a mezinárodní politické ekonomie. Centrum se v návaznosti na tuto činnost snaží spolupracovat se státní správou nebo občanskou společností a obecně poskytovat aplikačně založené poradenství se zaměřením na zahraniční politiku, ekonomickou diplomacii a udržitelný rozvoj. V neposlední řadě pak kriticky přispívá do veřejné diskuze o směřování současné globální politiky a ekonomiky. 

Publikace centra

  • Transition Redux: Global Warehousing in Europe’s Westernmost East, Park Books, ss. 176-189.
    Daniel Šitera ve své kapitole hovoří o to jaký mají invazivní skladové plochy, které se rozšiřují ve střední a východní Evropě důsledky pro rozvoj v těchto oblastech. 
  • New Donors on the Postcolonial Crossroads. Eastern Europe and Western Aid, Routledge, 196 s.
    Tomáš Profant - ve své nejnovější knize využívá inovativní postkoloniální perspektivu, která zároveň analyzuje jak vztahy mezi Severem a Jihem, tak mezi Západem a Východem a soustředí se na rozdíly, které jsou viděny mezi zeměmi klasifikovanými do dvou různých skupin: starých a nových dárců rozvojové pomoci.
  • Finding a Visegrad Added Value in the New Cohesion Policy, ThinkVisegrad Policy Brief, 01/2019, ss. 7.
    Daniel Šitera - vedoucí Centra globální politické ekonomie se ve svém policy briefu zabývá rozpočtem EU pro období 2021-2027 a možnými důsledky pro kohezní politiku

Náš tým

Tomáš Dopita
Výzkumný pracovník
dopita@iir.cz

.

.

.

.

Tomáš Profant
Výzkumný pracovník
profant@iir.cz

.

.

.

.

Míla O'Sullivan
Výzkumná pracovnice
osullivan@iir.cz
Anna Lukešová
Externí spolupracovnice
lukesova@iir.cz

.

.

.

.

Nahoru