Centrum evropské bezpečnosti

Cílem CEB je zkoumání bezpečnostních otázek týkajících se Evropy a to ze širokého interdisciplinárního hlediska, od konvenčních vojenských hrozeb až po novější témata, jakými jsou např. hybridní hrozby. Centrum podporuje jak klasický výzkum, tak více policy orientovanou práci a snaží se zastřešovat různorodé metodologické přístupy včetně diskurzivní a kritické analýzy. To se odráží taky ve velkém množství výstupů nejrůznejších formátů, od komentářů v médiích přes policy papery až po vědecké články. Stejnou pestrost vykazuje i charakter pořádaných akcí, mimo jiné pravidelných Security Coffee střetnutí, kterých se účastní pražská diplomatická komunita.

Publikace Centra evropské bezpečnosti

(Starší Spotlighty Centra evropské bezpečnosti naleznete zde.)

The Disappearance of the Battlefield in the War on Terror

The Global War on Terror’s policy of targeted killing is transforming the character of war and undercutting the means to regulate it. (Antoine Bousquet)

 

 

G5 Sahel Joint Force: European Strategy: Should Go Beyond Counter-terrorism

On the 2 July 2017 the leaders of five Sahelian nations, joined by the French president Macron, officially inaugurated the new regional military operation. Mali  and  the  wider  Sahel  region  should  be  provided  with  more support, but is the new counter-terrorist force what is needed? (Jan Daniel).

 

Náš tým

Matúš Halás 
Vedoucí centra
halas@iir.cz
Mark Galeotti
Seniorní nerezidentní výzkumník
galeotti@iir.cz

 

 

 

 

 

Benjamin Tallis
Výzkumný pracovník
tallis@iir.cz
 Jan Daniel
 Výzkumný pracovník
 daniel@iir.cz

 

 

 

 

 

Petr Boháček
Přidružený výzkumný pracovníkNahoru