Anna Lindh Foundation

 

O Anna Lindh Foundation

Nadace Anny Lindhové (ALF) pro dialog kultur je mezivládní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního Středomoří. Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti, a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu, bezpečí a míru v regionu a na světě. ALF vznikla v roce 2005 a dnes je známa jako největší „síť sítí“, spojující na 4000 organizací občanské společnosti v euro-středomořském regionu. V České republice sdružuje více než 40 neziskových organizací, kulturních spolků, univerzit, organizací pracujících s mládeží, jazykových škol a dalších subjektů. Česká síť ALF sídlí při Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Více informací o Anna Lindh Foundation naleznete zde.

Jsou vám blízké hodnoty a zaměření Nadace Anny Lindhové? Staňte se členem české sítě ALF. Získáte přístup ke stovkám organizací, do jejichž projektů a iniciativ se můžete zapojit, nebo naopak v nich nalézt partnery pro svoje projekty. ALF pravidelně také vypisuje vlastní granty a během roku nabízí mnoho příležitostí vyjet do Středomoří a Evropy na zajímavé vzdělávací akce. Na české úrovni ALF každoročně svým členům poskytuje zdarma školení; podporuje propagaci akcí členů, nabízí možnost účastnit se společných projektů a podněcuje sdílení zajímavých výstav, vzdělávacích materiálů, prostorů pro akce apod.  

Členství je bezplatné a nepředstavuje téměř žádnou administrativní zátěž. Přihlášku ke členství snadno vyplníte zde.

Aktuality

Call for Proposals 2020: Cílem této výzvy je podpora projektů v oblasti umění, kultury a interkulturního dialogu. 
Přihlášky: do 28. 4. 2020.
Více informací zde.

Členové sítě

Seznam členů české sítě.

Anna Lindh Foundation na FB

Kontaktní údaje

Koordinátor české sítě

Nikola Strachová, strachova@iir.cz 

Pavla Začalová, zacalova@iir.cz, 607 582 739 (mateřská dovolená)

Nahoru