Aktuality

 

Anna Lindh Foundation ČR

 

V červnu získala česká síť Nadace Anny Lindhové od své egyptské centrály granty na realizaci dvou mezinárodních projektů. Celé léto tak budou mít organizace sdružené v českém ALFu příležitost budovat svoje mediální a komunikační kapacity a vyměňovat zkušenosti se zahraničními partnery na třech mezinárodních setkáních na téma migrace a jinakost v médiích, interkulturní města a práva žen.

V projektu „Be Effecive! Enhancing Intercultural Dialogue Media Skills in Central and Eastern Europe” se spojily sítě ALF z Polska, Litvy, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Maroka a Tuniska s Českou republikou, která je vedoucím akce. Během července a srpna proběhne v každé z partnerských zemí série školení v technických mediálních dovednostech (grafika, datová žurnalistika, produkce videa, střih a titulkování). První dvě školení na téma tvorba virálního videa na sociální sítě a videa na web včetně střihu a titulkování na ÚMV právě probíhají (25.- 26.7); další dvě na téma základy grafiky a datové žurnalistiky se uskuteční 8.- 9. 8. 2017. Vyškolení zástupci ze všech partnerských zemí se pak 7.- 11. 9. sjedou na mezinárodní setkání do Olomouce, kde se zúčastní dalších školení v oblasti efektivní komunikce a spolupráce s médii, sestaví přehled dobré a efektivní praxe a budou mít příležitost debatovat s novináři a aktivisty z Tuniska a Maroka, kteří se zabývají právy menšin ve svých zemích.

V létě 2017 se členové českého ALFu spolu s Izraelem, Finskem, Švédskem, Polskem a Maďarskem zúčastní také projektu „Intercultural Cities“, který vede ALF Slovinsko. Zástupci neziskových organizací, sociálních podniků či městských úřadů ze všech partnerských zemí se 3.-6. 9. sejdou v Ljubljaně, aby debatovali o nových narativech, které do měst vnášejí cizinci, a o úspěšné integrační praxi, aby si vyměnili zkušenosti, získali inspiraci a navázali nová partnerství pro projekty intergrace cizinců v městském prostředí.

V polovině září se pak zástupci ALF ze 42 zemí Evropy, severní Afriky a Blízkého východu sejdou v italské Neapoli na konferenci “Kímiyya: Women Actresses of Dialogue”, jejíž program český ALF pomáhal spoluvytvářet. Zajímavé osobnosti od Litvy po Mauretanii a od Švédska po Jordánsko zde budou opět debatovat, vyměňovat si zkušenosti a pracovat na doporučeních s cílem přispět ke zlepšení stavu práv žen v oblasti sociální a ekonomické v celém regionu a pomoci posílit hlas žen a jejich účast ve veřejném prostoru.

 

Audiovizuální školení pro neziskovky: Přihlášky do 30/9!

 

Chcete-li zapracovat na komunikační strategii vaší neziskové organizace, zjistit, jak kvalitně zasáhnout více lidí, či máte-li příběh, který by si zasloužil filmové zpracování, neváhejte se právě teď přihlásit na užitečný 4-denní workshop, který spolupořádá Nadace Anny Lindhové, Baraka a Ústav mezinárodních vztahů. Více informací a online přihláška zde. 

 

Dialog - inovace - spolupráce

 

Plně hrazená stáž v severní Africe nebo na Blízkém východě 

Chcete přes léto získat zajímavou a cennou zkušenost v některé z organizací na Blízkém východě nebo v severní Africe? Zabýváte se ve své organizaci, škole či jinde mezikulturním dialogem? Přihlaste se na stáž, vypsanou Nadací Anny Lindhové v rámci programu "Dialog, inovace, spolupráce". Program hradí letenku, pojištění, ubytování a stravu. 

Termín do 15/6. Více informací zde nebo na mailu zacalova@iir.cz

 

Nahoru