Mezinárodní politika 4, 2011 - Proměny diplomacie

29.04.2011 | Zdeněk Zbořil
Proměny umění diplomacie
Henry A. Kissinger ve svém Umění diplomacie, s charakteristickým a důležitým podtitulem Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, nazval diplomacii jakýmisi artes liberales, a při této příležitosti  se sám prohlásil  umělcem. Je to docela  pěkné a nové pojmenování jednoho z nejstarších instrumentů mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky.
29.04.2011 | Ondřej Horký
Nové víno do starých lahví? Budoucnost diplomacie v době globalizace
První česko-francouzské fórum mladých talentů, které ve dnech 3. a 4. února v Praze uspořádal Ústav mezinárodních vztahů za podpory francouzského velvyslanectví a českého ministerstva zahraničních věcí, poskytlo začínajícím diplomatkám a diplomatům z Francie a Česka jedinečný prostor pro sebereflexi vlastní profese. Diplomacie není mrtvá, ale cesta jejího přizpůsobení současným výzvám stále leží v mlhách.
29.04.2011 | Ondřej Ditrych
WikiLeaks: krásný nový svět a žádní diplomati v něm
„V jednom musíme mít jasno. Zveřejnění [těchto depeší] není útokem jenom na Ameriku, ale na celé mezinárodní společenství a sabotáží mírových vztahů mezi státy,“ prohlásila v reakci na propuknutí Cablegate americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Podle jejího italského protějšku Franka Frattiniho byly WikiLeaks dokonce 11. zářím světové diplomacie.
29.04.2011 | Jana Peterková
Veřejná diplomacie v proměnách času
Veřejná diplomacie či přesněji řečeno aktivity, které dnes pod tento pojem spadají, jsou staré téměř jako lidstvo samo. Jejich stopy můžeme nalézt spolu se zmínkami o prvních státech, kdy jejich vládcové nechávali šířit pověsti či příběhy, jejichž cílem bylo jediné: budovat pověst státu a jeho panovníka s cílem podpořit zájmy tohoto státu a jejich naplňování. Historie přináší mnoho takových příkladů, ať už Francie kardinála Richelieu v 17. století, zrození Turecka na počátku 20. století či praxe meziválečného Československa ve dvacátých a třicátých letech minulého století.
29.04.2011 | Radomír Jungbauer
Druhy soudobé diplomacie
Někdejší představy redukující diplomacii převážně jen na dvoustranné zahraničněpolitické styky a činnost velvyslanectví byly intenzivním rozvojem zejména v posledních dvou dekádách překonány. Slovo diplomacie, jehož českým ekvivalentem býval výraz „jednání“ či „vyjednávání“, se nyní používá pro mnohem více vnějších aktivit.
Borat 2: opravdu šťastný krok v budování „značky Kazachstán“?
V září a říjnu proběhla světovým tiskem zpráva, že v Kazachstánu se natáčí neautorizované pokračování filmu „Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu“ pod názvem „Můj bratr Borat“.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Saudi Arabia’s Socio-Economic Development: Issues of Gender and State Identity
In April 2016, the launch of Saudi Vision 2030 was announced by the...
Why Barack Obama ramped up drone strikes from George W. Bush
When former president Obama first took office in January of 2009 he...

Nejčtenější

Czechia: Covid-19 puts China at centre of increasingly divisive national debate
China has been providing medical supplies and support to many Europ...
Expertise To Impact - IIR's New Motto
The IIR has been the leading academic institution for the study of ...