Mezinárodní politika 1, 2011 - Austrálie

29.01.2011 | Libor Rouček
Australská zahraniční politika: hledání rovnováhy mezi tradicí a geografií
Austrálie je svou rozlohou šestý největší stát světa. Co do ekonomického významu figuruje mezi patnácti nejbohatšími zeměmi planety. Přes pouhých 21 milionů obyvatel je Austrálie politicky, ekonomicky, vojensky i kulturně ústřední mocností v jižním Pacifiku. Asijsko-pacifický region hraje klíčovou roli v novém hledání globální mocenské rovnováhy. Z toho vyplývá aktivita Austrálie nejen ve vlastním okolí, nýbrž i v globální aréně. Cílem tohoto příspěvku je nástin hlavních determinant australské zahraniční politiky a jejích priorit.
29.01.2011 | Tatiana Tokolyová
Cesta Austrálie k republike - hľadanie alebo vyjadrenie národnej Identity
V roku 1999 sa  konalo celonárodné referendum o tom, či sa Austrália vydá na cestu republikánskeho zriadenia. Úvahy o „vhodnosti“ monarchistického zriadenia nie sú ničím novým ani „trendovým“ v politickej argumentácii predstaviteľov austrálskej spoločnosti, tradícia republikanizmu sa traduje už do času konania prvého národného Konventu v roku 1891, na ktorom sa zrodila ústava.
29.01.2011 | Tereza Smejkalová
Australská bezpečnostní politika
Austrálie, země protinožců, je vzdálena od Evropy a své bývalé mateřské země Velké Británie více než 15 tisíc kilometrů. Geograficky a v poslední době i ekonomicky je součástí asijsko-tichomořského regionu, ale kulturně, hodnotově a také z bezpečnostního hlediska je spjata se západními spojenci, s Velkou Británií a Spojenými státy. Především její angažovanost v zahraničních operacích je toho důkazem.
29.01.2011 | Tomáš Petrů
Austrálie a Indonésie: nelehké sousedství, strategické partnerství
Syndrom „severní hrozby“ v podobě přelidněné muslimské Indonésie, ležící přímo nad řídce osídlenou severní Austrálií, je v jejích obyvatelích stále zakořeněný. A i když Canberra tyto obavy popírá a vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi nebyly nikdy tak dobré jako nyní, negativní stereotypy stále rezonují na pozadí rozvíjející se spolupráce, která je realizována v oblastech, jako je pašování lidí, boj proti terorismu, zmírňování následků přírodních katastrof či změny klimatu. Pro Austrálii je Indonésie současně klíčovým partnerem v rámci jejího integračního úsilí do asijského prostoru a nejvýznamnějším sousedem vůbec, což činí indonésko-australské vztahy zajímavou směsicí exkluzivity, vzájemné potřebnosti a nedůvěry.
29.01.2011 | Jaroslav Petřík
Austrálie a její podíl na vojenské operaci v Afghánistánu
V říjnu letošního roku oznámila premiérka Austrálie Julia Gillardová, že vojáci Australských ozbrojených sil zůstanou v Afghánistánu ještě nejméně deset let. Učinila tak navzdory stále sílící nedůvěře veřejnosti ve smysluplnost této války - v červnu 2010 již okamžité stažení australských jednotek podporovalo 61 procento australských voličů).


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

The Gulf of Guinea: Weaknesses in International Cooperation
When we think of pirates, we imagine the high seas, gold, eye patch...
The Relations of U.S. in the Asia-Pacific Area
Asia pacific has been always germane to the U.S. national interest....

Nejčtenější

The 13th Student Conference on the Balkans
The IIR in cooperation with the Czech Council on Foreign Relations ...