Policy papers

03.12.2013 | Rudolf Fürst
Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou?
Čína projevuje dosud nebývalý zájem o střední Evropu, České republice se nabízí možnost zlepšení politických kontaktů. Česká republika by měla zhodnotit svou zkušenost a začít více myslet a jednat strategicky. Zatím však ještě nebyla explicitně nastolena otázka, zda by Česká republika měla uvažovat o  kompromisní a definitivní formulaci dlouhodobé strategie: čeho v Číně chceme dosáhnout a jaké k tomu zvolit dlouhodobé prostředky.
10.06.2013 | Yury Fedorov
ABM Defense & Prospects of a New Russia-us ‘Reset’
The Obama administration recently suggested concluding a legally binding agreement on transparency that would confirm that American BMD does not pose a threat to Russia’s deterrence forces, and also concludinga framework agreement on further cutting Russian and American nuclear arsenals. The USA may be interested in reducing the tensions with Russia over the missile defense with a view to break the deadlock on a wide complexof hard security and proliferation issues, including the hot problems of nonstrategic nuclear weapons in Europe and Iran and the North Korean nuclear programs, and also to ensure Russia’s support in managing regionalcrises – these days, especially that in Syria. Moscow probably agrees that it should negotiate a legally binding agreement on transparency and confidence building measures with the USA. At the same time Russia continues in asking for legally binding guaranteesthat the US BMD is not aimed against its strategic forces as the sine qua none of any other talks and agreements on nuclear weapons with the US. The Kremlin also may propose some trilateral consultations between the USA, Russia, and Europe on BMD with a view to involve some European circles that are skeptical about the missile defense in the debate.
04.06.2013 | Ondřej Ditrych
To Catch a Fogle
The Putin regime seems to have chosen to publicly expose Ryan Fogle not simply as a “tit-for-tat” for the embarrasing release of footage by the FBI of the meetings of “illegals” detained in the U.S. (2010) with Russian diplomats, but to gesture toward domestic audiences and to humiliate the U.S. in order to weaken its position in mutual negotiations, knowing that Washington may not be in the position to retaliate.For the EU, the episode is a reminder that even in the age of cyber threats the conventional spy war is far from over.
31.10.2012 | Mats Braun
Potřebujeme kamenná velvyslanectví?
Analýza alternativních typů diplomatických zastoupení. Tento policy paper přináší přehled a analýzu zkušeností s alternativními typy diplomatických zastoupení severských států.
01.10.2012 | Vít Beneš
Who is Afraid of the D-word?
After decades of discussions, the EU offered very little to mitigate its democratic deficit. Now, faced with three imminent crises (the debt crisis, the euro crisis, the banking crisis), the “EU leaders” do not seem to bother with the questions of the democratic accountability and legitimacy of the EU’s / eurozone’s “economic governance”.
31.03.2012 | Lukáš Tichý
Liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem
Policy paper je upravenou verzí kapitoly k publikaci o formování společné energetické politiky EU. Jeho hlavním cílem je posoudit důležitost liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem v energetické bezpečnosti a politice EU a zkoumat aplikaci těchto unijních opatření v energetické oblasti v České republice.
Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020
Policy paper "Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, Černý pasažér, Chytrá horákyně nebo Dobrá Evropanka?" identifikuje hlavní trendy a nejistoty, které ovlivňují českou rozvojovou spolupráci na globální, evropské a domácí úrovni. Na jejich základě nabízí čtyři scénáře vývoje do roku 2020 a obecná doporučení na třech úrovních.
03.09.2011 | Miroslav Tůma
Jak dál v jaderném odzbrojování?
Policy paper upozorňuje na možnost zpomalení jaderně-odzbrojovacího procesu, rozebírá hlavní důvody tohoto vývoje z hlediska řešení některých kontroverzních otázek a připomíná nutnost zvýšené aktivity nejaderných států k dosažení vize světa bez jaderných zbraní.
Future Perspectives of U.S.-Czech Relations
In the area of security, the Czech Republic and the U.S. should build closer cooperation around President Obama’s Prague Agenda, NATO Ballistic Missile Defence project and in the field of post-conflict reconstruction while working together to mitigate obstacles to constructive NATO-EU relations.
Diplomacy: European and Global Challenges
Policy paper "The Future of Diplomacy: European and Global Challenges". As identified by the participants of the 1st Czech-French Forum of Young Talents, diplomacy needs to face globalization, geopolitical shifts, the call for transparency and budgetary restrictions. The diplomat has to act as a manager and interpreter of knowledge in a world characterized by an overflow of information.


1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15