Mezinárodní politika

06.01.2005 |
Mezinárodní politika 1, 2005 - Šedesáté výročí OSN
Mezinárodní politika 1/2005 Téma: Šedesáté výročí OSN Obsah:  Světozor 2 Šedesáté výročí OSN (Úvodník) -zz- 3 ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ OSN AKTUÁLNÍ REFORMNÍ DĚNÍ V OSN / Jan Kára 4 BRAZILSKÁ ASPIRACE NA STÁLÉ ČLENSTVÍ V RADĚ BEZPEČNOSTI OSN / Miroslav Suja 6 NĚMECKO A SPOJENÉ NÁRODY / Andreas Rechkemmer 7 JAPONSKO NABÍRÁ DECH / Rudolf Fürst 8 OSN A BLÍZKÝ VÝCHOD / Marek Čejka 11 INFORMAČNÍ POLITIKA OSN A PERSPEKTIVY JEJÍ REFORMY / Veronika Bílková 13 ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PERSPEKTIVY VSTUPU TURECKA DO EVROPSKÉ UNIE: VIDĚNO Z ČESKÉHO ÚHLU POHLEDU / Emil Souleimanov 16 VZTAHY A PROBLÉMY LISABONSKÁ STRATEGIE: JAK SI STOJÍ V POLOČASE / Luděk Urban 19 THAJSKÉ KRÁLOVSTVÍ – ČR. PŘEDIVO JEMNÝCH VZTAHŮ / Miroslav Nožina 21 ZEMĚMI SVĚTA SAÚDSKÁ ARÁBIE: OPRÁVNĚNI VLÁDNOUT / Filip Černoch 23 NOVÝ SMĚR REFORMY NĚMECKÉ ARMÁDY / Zdeněk Kříž 25 EKONOMICKÝ OBZOR EKONOMICKÁ SITUACE V HONGKONGU / Libor Žídek 28 TURECKÉ HOSPODÁŘSTVÍ AKTUÁLNĚ. JAK TURECKO PLNÍ EKONOMICKÁ KRITÉRIA? / Zuzana Studničná 30 VOLNÁ TRIBUNA ŠÍITSKÝ ISLÁM V ÍRÁNSKÉ POLITICE / Cyril Bumbálek 31 UKRAJINA Z POHL’ADU GEOPOLITIKY / Štefan Volner 33 RECENZE RAKOUSKO A EVROPSKÁ UNIE / Ivona Řezanková 37 SLOVNÍK MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV / Jan Eichler 38 ANKETA 40 Mezinárodní politika 1/2005 (PDF; 804 kB)
19.12.2004 |
Mezinárodní politika 12, 2004- Kultura, civilizace a politika
Mezinárodní politika 12/2004 Téma: Kultura, civilizace a politika Obsah: Světozor / Česko a svět 2Kultura, civilizace, náboženství a politika (-zz-) 3KULTURA, CIVILIZACE A POLITIKAKATOLICKÁ CÍRKEV O MÍRU A VÁLCE / Michaela Freiová 4PRAVOSLAVÍ, RUSKO A DOMNĚLÝ STŘET CIVILIZACÍ / Filip Tesař 6ŽIDÉ, IZRAEL A VÁLKA / Marek Čejka 8ISLÁM MEZI DIALOGEM A STŘETEM CIVILIZACÍ / Miloš Mendel 10BUDDHISTICKÁ KAŽDODENNOST / Stanislav Komárek 13ZEMĚMI SVĚTAGEOPOLITIKA ISLAMU, DEMOGRAFICKO-CIVILIZAČNÉ TENDENCIEV UZBEKISTANE A STREDNEJ ÁZII / Peter Juza 15SLOVINSKÁ POLITIKA POD NOVÝM PREMIÉREM / Ladislav Cabada 18OČEKÁVAT V BĚLORUSKU POLITICKÉ ZMĚNYPROSTŘEDNICTVÍM VOLEB JE ILUZE / Lubomír Gombos 20VZTAHY A PROBLÉMYASOCIAČNÍ DOHODA EU–MERCOSUR / Miroslav Suja 22VOLNÁ TRIBUNAZMĚNY VE VOJENSTVÍ A VYZBROJOVÁNÍ V EUROATLANTICKÉM PROSTORU / Josef Fučík 24FRANCOUZSKÉ HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY / Pavel Sitek 27RECENZEVLÁDA MOCI, NEBO VLÁDA PRÁVA? / Miroslav Tůma 29KONEC DEMOKRACIE V RAKOUSKU 1932–38 / Jiří Beránek 30ČESKÉ POHRANIČÍ – BARIÉRA, NEBO PROSTOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ? / Lukáš Novotný 31RUMUNSKO POD VLÁDOU DRACULESKA / Pavel Orálek 32VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 34 Mezinárodní politika 12/2004 (PDF; 928 KB)
19.11.2004 |
Mezinárodní politika 11, 2004 - Dluhy a zadluženost
Mezinárodní politika 11/2004 Téma: Dluhy a zadluženost Obsah: Světozor 2Dluhy jako mezinárodní vztahy a závazky (-zz-) 3DLUHY A ZADLUŽENOSTPROBLÉM ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOSTIVE SVĚTOVÉ EKONOMICE A POLITICE / Jiří Fárek 4MEZINÁRODNÍ DLUH / Tomáš Tožička 9ARGENTINSKÁ KRIZE A POUČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU / Pavel Kohout 12ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKATRANSFORMACE ČESKÉHO SYSTÉMU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE / Petr Jelínek 14VZTAHY A PROBLÉMYMEZINÁRODNÍ OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / Jiří Hlaváček 16SPOJENÉ STÁTY, TURECKO A EVROPSKÁ UNIE / Viktor A. Debnár 20ZEMĚMI SVĚTATERORISMUS A CHYBNÁ POUČENÍ PREZIDENTA PUTINA: CENTRALIZACE DOMAA TVRDOST V (BLÍZKÉM) ZAHRANIČÍ / Petr Kratochvíl 22„ZEĎ“, ANEBO OHRADA? / Jigal Arci 24REFORMASI, PERSATUAN INDONESIA A TŘETÍ POKUS O DEMOKRACII / Zdeněk Zbořil 26VOLNÁ TRIBUNATERORISMUS A JEHO PREZENTACE / Zdeněk Švácha 28ČESKÁ REPUBLIKA V EVROPSKÉ UNII:BUDEME NÁSLEDOVAT PŘÍKLADU IRSKA? / Kateřina Váhalová 30RECENZEZEVRUBNÝ POHLED NA SPOLEČNÝ ROZPOČET EU / Jan Hřích 32ODPOR PROTI NEOLIBERALISMU V POSTAPARTHEIDNÍ JAR / Mesfin Gedlu 33THINK-TANKY VE VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍCH / Radek Špicar 35 Mezinárodní politika 11/2004 (PDF; 687 KB)
19.10.2004 |
Mezinárodní politika 10, 2004 - Antisemitismus a globalizace
Mezinárodní politika 10/2004 Téma: Antisemitismus a globalizace Obsah: Světozor 2Antisemitismus ve věku globalizace / -zz- 3ANTISEMITISMUS A GLOBALIZACEGLOBALIZACE ANTISEMITISMU / Daniel Jonah Goldhagen 4ANTISEMITISMUS JAKO DEFINICE NENÁVISTI / Zdeněk Kalvach 6ŽIDÉ A MUSLIMOVÉ: NESNADNÉ SOUŽITÍ / Miloš Pojar 9STARONOVÝ ANTISEMITISMUS / Leo Pavlát 12ZVLÁŠTNOSTI ŽIVOTA RABÍNŮ V PUTINOVĚ RUSKU / Pavel Máša 14KDO A PROČ NEMÁ RÁD ŽIDY A IZRAEL / Andrea Baršová, Pavel Barša 16SNAHY O NOVÉ INTERPRETÁCIE A DEZINTERPRETÁCIEŽIDOVSKEJ OTÁZKY NA SLOVENSKU / Pavol Měšťan 18DOKUMENTVSTUP DO EVROPSKÉ UNIE KLADE ČESKÉ DIPLOMACIINOVÉ VÝZVY / Cyril Svoboda 20VZTAHY A PROBLÉMYGEOPOLITICKÝ VÝZNAM INDICKÉHO OCEÁNUV MINULOSTI A DNES / Michael Romancov 22VENEZUELA: CHÁVEZ VYHRÁL, USA A OPOZICE SE S NÍM UČÍ ŽÍT / Martin Ehl 25VOLNÁ TRIBUNANEPŘÍTEL PŘED BRANAMI / Jaroslav Šimov 26CESTA K DEMOKRACII VEDE PŘES DEN HAAG / Klára Bratová 29RECENZEMEZI VSTŘÍCNOSTÍ A HISTORICKÝM KLIŠÉ / Vladimír Handl 31GLOBÁLNÍ HEGEMON ČI ZDRÁHAVÝ ČETNÍK? / Vít Vaníček 32JAK DÁL V TRANSATLANTICKÝCH VZTAZÍCH? / Jan Eichler 33PAMĚTI DIPLOMATA / Michal Pehr 35VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 35 Mezinárodní politika 10/2004 (PDF; 1.3 MB)
19.09.2004 |
Mezinárodní politika 9, 2004 - Indie a Čína v 21. století
Mezinárodní politika 9/2004 Téma: Indie a Čína v 21. století Obsah: Světozor 2Indie a Čína v 21. století / -zz- 3INDIE A ČÍNA V 21. STOLETÍEKONOMIKA INDIE: PO VÁHAVÉM STARTU IMPOZANTNÍ NÁSTUP / Jiří Fárek 4ČÍNA, INVESTICE A RŮST EKONOMIKY / Pavel Kohout 9KONEC IZOLACIONISMU V ČÍNĚ A JEJÍ NOVÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA / Rudolf Fürst 11INDICKÁ DEMONSTRACE DEMOKRACIE / Václav Štor 14TICHÁ REVOLUCE: INDIE V OBDOBÍ GLOBALIZACE / Jan Filipský 16VZTAHY A PROBLÉMYZMĚNY NA SLOVENSKÉ POLITICKÉ SCÉNĚ A JEJICH VLIVNA ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY / Vladimír Leška 18VNĚJŠÍ VZTAHY EU A PREVENCE KONFLIKTŮ / Jan Karlas 22ZEMĚMI SVĚTANOVÁ RUSKÁ VOJENSKÁ DOKTRÍNA A JEJÍ MEZINÁRODNĚPOLITICKÝA REGIONÁLNÍ KONTEXT / Miloš Balabán 25ZÁPADNÍ SAHARA – PŘÍBĚH NEKONEČNÉHO REFERENDA / Ondřej Beránek 29EKONOMICKÝ OBZOROTŘESY RUSKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU / Karel Svoboda 30VOLNÁ TRIBUNAOZBROJENÉ SÍLY EVROPSKÉ UNIE V MÍROVÝCH MISÍCH / Jan Závěšický 32ZAHRANIČNÍ POLITIKA RONALDA WILSONA REAGANA / Petr Anděl 34RECENZEOPOZICE V NDR V LETECH 1949–89 / Ivona Řezanková 37BALKÁN POD LUPOU / Filip Tesař 39 Mezinárodní politila 9/2004 (PDF; 732 KB)
19.08.2004 |
Mezinárodní politika 8, 2004 - Sport a politika
Mezinárodní politika 8/2004 Téma: Sport a politika Obsah: Světozor 2Sport a mezinárodní politika / -zz- 3SPORT A POLITIKASVĚT HER A POLITIKY / Zdeněk Zbořil 4SPORT JAKO NÁHRAŽKA VÁLKY? / Filip Tesař 6PENÍZE A SPORT / Jiří Novotný 8FOTBAL JAKO SOUČÁST POLITICKÉHO BOJE. ANARCHISMUS A FOTBAL /Carlos Fernández, Linda Sokačová 11VZTAHY A PROBLÉMYVOLBY V KANADĚ: POSLEDNÍ ŠANCE PRO MARTINA / Magdalena Rosová 12SPORY O VODY SYRSKO-PALESTINSKÉ OBLASTI A O VODY NILU / Tomáš Raděj 15ZEMĚMI SVĚTAISLAND: OSIŘELÝ PILÍŘ TRANSATLANTICKÉ VAZBY? / Vratislav Košťál 18SINGAPUR: ROLE AUTORITATIVNÍHO REŽIMU VE VÝVOJI ZEMĚ / Tereza Němečková 23VOLNÁ TRIBUNAPŘEKROČÍ SPOJENÉ STÁTY VE VZTAHU K OSN SVŮJ STÍN? / Miroslav Tůma 25FRANCOUZSKÁ INSPIRACE. MOŽNOSTI A LIMITY / Jan Eichler 27JAKÝ SOUD PRO SADDÁMA HUSAJNA? / Ľubomír Majerčík 29RECENZEINSPIRUJÍCÍ PUBLIKACE / Alexandr Ort 32PARADOX AMERICKÉ MOCI / Martin Kubeček 33INDIÁNSKÉ POVSTÁNÍ V MEXICKÉM CHIAPASU / Miroslav Mareš 34VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 35 Mezinárodní politika 8/2004 (PDF; 767 KB)
19.07.2004 |
Mezinárodní politika 7, 2004 - Boj o vodu
Mezinárodní politika 7/2004 Téma: Boj o vodu Obsah: Světozor 2Boj o vodu /-zz- 3BOJ O VODUVODA: SUROVINA STRATEGIČTĚJŠÍ NEŽ ROPA / Michael Romancov 4VODA JAKO RELEVANTNÍ MEZINÁRODNĚPOLITICKÉ TÉMA / Oldřich Krpec 6MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI OCHRANĚ VODY / Jiří Hlaváček 9OTÁZKA VODNÍCH ZDROJŮ NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ / Tomáš Raděj 11ZEMĚMI SVĚTAOPERACE IRÁCKÁ SVOBODA, KULTURNÍ VÁLKAA AMERICKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2004 / Jiřina Rybáčková 14GAZA: ZEMĚ NIKOHO? / Michal Kubeček 16VZTAHY A PROBLÉMYVISEGRÁD SE OSVĚDČIL A MÁ BUDOUCNOST / Jaromír Plíšek 19EKONOMICKÝ OBZORBUDE MEZINÁRODNÍ OBCHOD S ENVIRONMENTÁLNÍM ZBOŽÍMDÁLE LIBERALIZOVÁN? / Eva Tošovská 21VOLNÁ TRIBUNAUSA – VELMOC V KRUHU? TEORETICKÁ VÝCHODISKAZAHRANIČNÍ POLITIKY GEORGE W. BUSHE / Markéta Kocmanová 23SLOVANSTVÍ – PILÍŘ POVÁLEČNÉ TŘETÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY / Michal Pehr 25ÚČAST ARMÁDY ČR V ZAHRANIČNÍCH MISÍCH: KUVAJT A AFGHÁNISTÁN / Karel Zetocha 28RECENZEPAVOL LUKÁČ O ZAHRANIČNÍ POLITICE VE STŘEDNÍ EVROPĚ / Vladimír Leška 30ZAJÍMAVÁ A PŘEHLEDNÁ KNIHA O GEOPOLITICEVČEREJŠÍHO I DNEŠNÍHO SVĚTA / Jan Eichler 31BUDOUCNOST STŘEDOMOŘÍ NA POZADÍ KONFLIKTŮV OBDOBÍ GLOBALIZACE / Jaroslav Bureš 33RUSKÉ PRODUKTOVODY A STŘEDNÍ EVROPA / Jan Šír 34VZTAHY USA – EVROPA ANEB SOUČASNÝ EUROATLANTISMUS / Karel Krátký 35 Mezinárodní politika 7/2004 ( PDF; 733 KB)
19.05.2004 |
Mezinárodní politika 5, 2004 - Odložené státy
Mezinárodní politika 5/2004 Téma: Odložené státy Obsah: Světozor 2Odložené státy / -zz- 3ODLOŽENÉ STÁTYEVROPA: NEVIDITELNÁ VELMOC ANEB POLITIKA ODLOŽENÁNA NEURČITO / Jiří Bystřický, Zdeněk Zbořil 4O JADRANSKOU BRÁNU NIKDO NESTOJÍ / Filip Tesař 6SOMÁLSKO: OBČANSKÁ VÁLKA A KOLAPS STÁTU / Tomáš Raděj 8REKONSTRUKCE ZHROUCENÉHO STÁTU. PŘÍPADMOSAMBICKÉHO DISTRIKTU MARINGUÉ / Petr Jelínek 10TCHAJ-WAN A JEHO NEZÁVISLOST / Rudolf Fürst 13ZEMĚMI SVĚTAZEMĚ, KDE POLITICI A PAŠERÁCI JEDNO JSOU– ZAPOMENUTÁ PARAGUAY / Martin Ehl 15BEZPEČNOSTNÍ SITUACE GRUZIEPO PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH / Emil Souleimanov 17MOLDAVSKO: HLEDÁNÍ NÁRODNÍCH ZÁJMŮ / Lubomír Gombos 20BŘEMENA RAKOUSKÉHO KANCLÉŘE SCHÜSSELA / Jiří Štěpanovský 22VOLBY VE ŠPANĚLSKU: VÝSLEDEK, KTERÝ NIKDO NEČEKAL / Petr Pavlík 24VZTAHY A PROBLÉMYINICIATIVY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY KE STAVU LIDSKÝCH PRÁVNA KUBĚ (I.) / Tomáš Pštross 26EKONOMICKÝ OBZORSOUČASNÁ SITUACE FINSKÉ EKONOMIKY / Libor Žídek 29VOLNÁ TRIBUNADEMAGOGIE NENÍ KRITIKA / Miloslav Bednář 31RECENZEMEZINÁRODNÍ FINANCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI / Jiří Fárek 32O PSYCHOLOGICKÝCH PŘÍČINÁCH VÁLKY / Ladislav Cabada 33MASSIMO INTROVIGNE: HAMÁS / Marek Čejka 34POLITIKA VE STŘEDOVÝCHODNÍ EVROPĚ / Jan Holzer 35 Mezinárodní politika 5/2004 (PDF;591 KB)
19.04.2004 |
Mezinárodní politika 4, 2004 - Americká politika v roce voleb
Mezinárodní politika 4/2004 Téma: Americká politika v roce voleb Obsah: SVĚTOZOR 2AMERICKÁ POLITIKA ROCE PREZIDENTSKÝCH VOLEB 3AMERICKÁ POLITIKA V ROCE VOLEBSOUCITNÝ KONZERVATIVEC BUSH / Daniel Raus 4NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE USA 2002 / Radek Khol 5VNITROAMERICKÁ DEBATA O BOJI PROTI TERORISMU / Jan Eichler 8JAK SE VOLÍ AMERICKÝ PREZIDENT / Jana Sehnálková 10VZTAHY A PROBLÉMYETNICKÉ LOBBY A JEJICH VLIV NA ZAHRANIČNÍ POLITIKUSPOJENÝCH STÁTŮ / Miloš Calda 13POLITIKA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCHVŮČI CASTROVĚ KUBĚ / Anton Sorokin a Jakub Hudák 15HODNOCENÍ AMERICKÉ STRATEGIE NA PODPORU DEMOKRACIENA STŘEDNÍM VÝCHODĚ / Jaroslav Bureš 17SETKÁNÍ AMERICKÝCH STÁTNÍKŮ V MONTERREY / Radomír Jungbauer 20DVA INICIÁTOŘI ŽENEVSKÉ VÝZVY ODPOVÍDAJÍ MEZINÁRODNÍ POLITICE / Jehuda Lahav 21EKONOMICKÝ OBZORSVĚTOVÁ BANÁNOVÁ EKONOMIKA / Robert Zbíral 23ZEMĚMI SVĚTAŘECKO V EU A NATO: ARMÁDA A STRATEGIE / Jan Závěšický 26ROLE LIDOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ V ÚSTAVNĚPRÁVNÍM SYSTÉMUPOSTSOVĚTSKÉHO TURKMENISTÁNU / Jan Šír 29VOLNÁ TRIBUNAHISTORIK V SOUČASNÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE / Jaroslav Šedivý 31SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A AFRIKA: MINULOST A SOUČASNOST / Mesfin Gedlu 34INFORMACEČESKÁ EUROATLANTICKÁ RADA CHCE NAPOMOCI LEPŠÍ KOMUNIKACI / Tomáš Klvaňa 36RECENZECHURCHILL A STRATEGICKÁ DILEMATA PŘED SVĚTOVÝMI VÁLKAMI / Ivona Řezanková 37ROČENKA SIPRI 2003 / Jan Eichler 38VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 39 Mezinárodní politika 4/2004 (PDF; 702 KB)
19.03.2004 |
Mezinárodní politika 3, 2004 - Jugoslávie pět let poté
Mezinárodní politika 3/2004 Téma: Jugoslávie pět let poté Obsah: Světozor 2Jugoslavija pět let poté / -zz- 3JUGOSLAVIJA PĚT LET POTÉPERSPEKTIVY STABILIZACE SRBSKA A ČERNÉ HORY / Ladislav Cabada 4ROZKOLY V POSTMILOŠEVIČOVSKÉM SRBSKU / Slobodan Antonić 7KONFEDERACE SRBSKA A ČERNÉ HORY JE PROZATÍMNÍ ŘEŠENÍ / Martin Ehl 9SRBSKO A PARLAMENTNÍ VOLBY: VÝSLEDEK, KTERÝ NEŠEL ZMĚNIT / Srdjan Prtina 10VOJVODINA, JENOM ROVINA / Filip Tesař 13NĚKTERÉ PROBLÉMY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY V POVÁLEČNÉM KOSOVU / Ivo Šanc 15ZEMĚMI SVĚTAPROKLETÍ AFRODITINA OSTROVA / Vratislav Košťál 17SLOVENSKO VOLÍ PREZIDENTA / Vladimír Srb 23SÚDÁN – MÍR NA OBZORU / Tomáš Raděj 24VZTAHY A PROBLÉMYSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ V OBDOBÍPŘED VSTUPEM ČR DO EU / Jiří Česal, Dalibor Holý 27VOLNÁ TRIBUNAREAKCE NA BEDNÁŘE / Filip Tesař 31KŘIŽOVATKA LOAJALIT / Jaroslav Šonka 32NOVÁ EVROPA A NOVÝ SVĚT V POJETÍ ČESKÝCH (ČESKOSLOVENSKÝCH) 34POLITICKÝCH STRAN 1945–1948 / Michal PehrRECENZEVNĚJŠÍ VZTAHY EVROPSKÉ UNIE / Vladimír Jeníček 35KOREJSKÁ VÁLKA: NOVÉ POHLEDY A NÁRODNÍ HLEDISKO / Jakub Svoboda 37ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKAA VÝVOJ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ / Ivona Řezanková 38DOKUMENTYDOHODA Z COTONOU / Petr Halaxa 20 Mezinárodní politika 3/2004 (PDF; 582 KB)


1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme