Analýzy

06.03.2017 | Nicholas Saffari
India: From Encirclement to Encroachment
India perceives itself being increasingly locked out of Central Eurasia by China and Pakistan through rival geo-economic initiatives. However, this situation of apparent encirclement is likely to change in the coming years. In 2017 India looks set to join the SCO, begin trade talks with the EEU, and move towards the completion of the INSTC transport project and TAPI pipeline. The finalisation of these schemes could provide India with fresh trade, investment, and energy opportunities as well as the role of an attractive regional partner for Central Eurasian states looking to conduct a multi-vector foreign policy.
České bázlivé nakročení ke globální podpoře práv žen
Zda by aktivní účast žen při mírových jednáních zvýšila šanci na úspěch těchto procesů, o tom již dnes zřejmě není sporu, jak ukazuje praxe i výzkum. Na této myšlence postavila například švédská vláda své předsednictví v Radě bezpečnosti OSN jako i svoji již několik let úspěšnou feministickou zahraniční politiku. Nejen posílení role žen při řešení konfliktů, ale i podpora jejich vzdělávání, zdraví a ekonomické soběstačnosti prostřednictvím rozvojových projektů, jako i vzdělání mužů v prevenci genderově podmíněného násilí, jsou konkrétní příklady zohlednění genderové perspektivy v zahraniční politice států.
19.02.2017 | Lucia Hupková
,,Achillova päta“ Srbska - Severné Kosovo
Vízia európskej integrácie sa pre Srbsko stala jasnejšou po tom, čo sa v marci 2012 oficiálne stalo kandidátskou krajinou pre vstup do EÚ a následne Rada EÚ v júni 2013 rozhodla o otvorení prístupových rokovaní s Belehradom, ktorých prvé kolo Brusel hostil v januári 2014. Pre úspešné zavŕšenie európskeho príbehu, však stojí pred Belehradom okrem vykonávania potrebných ,,domácich“ reforiem, rovnako aj náročná výzva zosobnená v podobe ,,normalizácie“ vzťahov s Prištinou, v ktorej epicentre sa nachádza aj otázka zlepšenia respektíve riešenia situácie regiónu severného Kosova. 
07.02.2017 | Veronika Fajmonová
Vnímání terorismu: jaký vliv má narativ a jeho šíření
Zkoumat terorismus očima statistiky se může jevit jako nedostatek respektu vůči jedinečnosti každého lidského života. Nicméně abychom mohli terorismu čelit, je nezbytné pracovat s kvalitními daty, která by měla sloužit k informovanému procesu rozhodování. Teroristické činy zabíjejí a způsobují zranění jednotlivcům, ačkoliv obavy a pozornost, jaká je jim věnována, je enormní. Jakou roli v tomto hraje narativ o terorismu a média, která ho zprostředkovávají?
05.02.2017 | Federica Genna
The Western Balkans and the path to the EU integration
What does the future hold for the Western Balkans? As those who follow closely the EU enlargement process know, the region is still troubled by deep socioeconomic issues, and there is still some way to go before access is granted. However, the picture is not as bleak as it would seem, and the potential that integration holds could be the key for these countries’ economic and social recovery.
27.01.2017 | Jan Hornát
Uspořádání světa podle Donalda J. Trumpa
Inaugurace Donalda J. Trumpa, jakožto 45. prezidenta Spojených států, vnesla do oblasti mezinárodní politiky větší dávku nejistoty, než by v případě svého zvolení do této oblasti vnesla Hillary Clintonová. Nejistota zasahuje zejména vztahy nové administrativy s tradičními spojenci, kteří Trumpovo zvolání „Amerika na prvním místě“ (America First) vnímají jako určitou předzvěst zahraniční politiky USA, která se zcela odkloní od svých ideových základů a zaměří se pouze na základy materiální. 
18.01.2017 | Daniel Heler
Trať Budapešť – Bělehrad: vítězí Čína na úkor Západu?
Plánované čínské infrastrukturní projekty v Evropě vzbuzují obavy z růstu vlivu či dokonce vměšování Číny. To koresponduje se stereotypně-konfrontačním viděním vztahů mezi nejvýznamnějšími geopolitickými hráči v Eurasii, které se stává mainstreamem odborné diskuse nejen v Česku.
01.01.2017 | Jitka Mikysková
Z anexe Krymu se stal zamrzlý problém. Pomůže nátlak?
Zástupci států EU se na prosincovém summitu rozhodli prodloužit sankce proti Rusku o dalších šest měsíců do července 2017, vzhledem k tomu, že stále nedošlo k naplnění mírových dohod z běloruského Minsku, které se týkají konfliktu mezi ukrajinskou vládou a proruskými vzbouřenci na východě země. EU sankce spojila s plným prosazením mírových dohod z Minsku a dosažením pokroku v mírovém procesu na Ukrajině. Na pozadí konfliktu na východní Ukrajině pak v poslední době zůstává stále více zamrzající problém anexe Krymu Ruskem. 
01.01.2017 | Klara Ovcackova
Moldova and Bulgaria elections: geopolitical shake-up?
Judging from the headlines, it would seem that on November 13, just a few days after the world was stunned by the victory of Donald Trump in the United States presidential election, Russia gained two new allies in the former eastern bloc – Moldova and Bulgaria. However, the victory of so-called “pro-Russian” presidential candidates should not be reduced to a “West versus Russia” scenario as it has more implications for domestic politics, rather than geopolitics.
29.12.2016 | Vladislav Strnad
Prezidentské volby v Bulharsku a vliv vnější propagandy
Nedávné prezidentské volby v Bulharsku otevřely debatu o případné změně v zahraničně-politické orientaci země a o jejímu přibližování k Rusku. Překvapivá výhra kandidáta socialistů způsobila v zemi politickou krizi. Proti Bulharsku je používána propaganda s cílem podkopat instituce a nezávislost země. Prozatím Bulharsko není schopno této bezpečnostní hrozbě čelit.


1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

On Mediation of Peace Talks and Importance of Women Representation: Interview with Anette Weber
How to mediate peace talks during civil wars? What is the rol...