Policy papers

The Use of Force Against the Islamic State
The Islamic State (IS) must not be recognized as a State. It is an illegitimate non-state actor engaged in serious violations of international law. The use of force against the IS does not have a uniform legal basis. Some of the related actions can be justified on the grounds of the consent of the territorial State (this is the case with the US in Iraq, and Russia in Syria). The legality of other actions against the IS (those of Turkey in Iraq, and of the US in Syria) remains doubtful. The IS is likely to be defeated in the upcoming months. The situation does not require a more active engagement by the Czech Republic beyond what it is already doing (provision of weapons, training of armed and police personnel, etc.).
Energetika jako nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro EU a ČR
Energetika jako nástroj vyhrožování či útoky na energetický sektor představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací či hnutí v oblasti MENA. Do budoucna nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě, kde by dopady záležely na rozsahu škody. Útoky proti energetickému sektoru v oblasti MENA mají však implikace zejména na postižený stát a dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální. Česká republika společně se státy V4 by měla na půdě EU prosazovat opatření k posílení bezpečnosti unijního energetického sektoru a přepravní infrastruktury. Zároveň by EU měla podpořit opatření k zabezpečení energetické infrastruktury postižených zemí v oblasti MENA.
29.09.2016 | Rudolf Fürst
Funguje formát Čína + 16 postkomunistických států?
Zájem Číny o Evropu neustále sílí, soustřeďuje se zejména na velké státy jako Německo, Francie, Velká Británie. Souběžně s tím narůstá také relevance nových členských zemí EU z bývalého východního bloku. Význam Evropy pro Čínu je přednostně určen ekonomickými zájmy a návazností na dopravní a logistickou infrastrukturu, kterou chce Čína vybudovat napříč eurasijským kontinentem. Česká pozice ve formátu ČLR+16 je výhodnější než zůstat mimo něj, protože malé státy by v bilaterální agendě s Čínou byly marginalizovány. Formát 1+16 sám o sobě negeneruje očekávané ekonomické výsledky především v obchodě, přesto je možno nárůst investic z Číny zaznamenat. 
Czech Strategic Partnerships: A Practice in Need of a Vision
The concept of a strategic partnership is gaining prominence in Czech diplomatic practice, but its meaning and implications remain inadequately understood. The policy paper seeks to redress the situation by unpacking the concept and building a framework for understanding strategic partnerships in the Czech context. It argues that while it is not necessary to construct a rigorous definition, more coherence and clarity is needed for strategic partnerships to serve as a meaningful instrument of Czech foreign policy.
V4 25 let poté: Kde jsme byli, kde jsme a kde můžeme být?
Visegrádská skupina (V4) má nenahraditelné místo v české zahraniční politice, bez ohledu na kontroverze, které její působení provázejí v posledních měsících. Ve Visegrádu probíhá nepřiznaný zápas o jeho význam a smysl do budoucna. 
03.02.2016 | Miroslav Tůma
Lost Hopes: Where to Go after the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons?
The 9th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was held from 27 April to 22 May 2015 at the UN Headquarters in New York, but it failed. The Czech Republic should engage in urging other countries to achieve progress in nuclear disarmament through a compromise approach known as “the building blocks”. In parallel, it should also actively support the process of emphasizing the humanitarian consequences of the use of nuclear weapons. Also, the Czech Republic’s good relations with Israel should focus on the support for holding a Middle East conference on the  creation of a zone free of weapons of mass destruction, a project enjoying long-term EU support. It would also be desirable for the Czech Republic to continue with its strong support for the achievement of the NPT’s universality, the early entry of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty into force and the start of a  substantive debate about the main points at the Conference on Disarmament in Geneva.
26.01.2016 | Rudolf Fürst
Využijme více českou veřejnou diplomacii v Číně!
ČLR je dlouhodobě strategickou destinací českých národních zájmů. České bilaterální vztahy s Čínou dosáhly momentálně historicky nejvyšší úrovně a jsou stále na vzestupu. Vedle bilaterální agendy s ČLR je Česká republika ještě přítomna v multilaterálních formátech strategického partnerství EU–ČLR a regionálního sdružení 16 postkomunistických států s Čínou 1+16. Přesto hlavní váha české politiky stále spočívá na bilaterální úrovni. Českou předností je silná soft power ve východní Asii. Využijme ji ještě více, posilněme veřejnou diplomacii zaměřenou na podporu dobrého jména ČR v Číně. Efektem bude rostoucí ekonomický úspěch České republiky v Číně a posílení kontaktů na nevládní a individuálním úrovni.
The EU and the Refugees: The Way Forward
This paper was prepared for the Prague European Summit. "The refugee crisis can become – in spite of the underlying tragedy – a moment of glory for the European Union. Suffering from crises of both identity and confidence, the EU can find itself again by drawing inspiration from its history and values and renew its purpose at home and abroad. If the EU manages to reform its outdated migration and asylum policies, offering the war refugees a friendly welcome, it will prove that the fears of its weakness are exaggerated and the rumours about its erosion are unfounded. If decisive action is taken by European leaders, the result will be of benefit for both the refugees and the societies as well as economies of the recipient countries. War refugees – and even economic migrants – are not a threat; they are an opportunity for the EU to prove that it still stands firm on the principles of peace, solidarity and openness, on which it had been originally built."
25.09.2015 | Erzsébet N. Rózsa
Why should the Visegrad Group support the Iranian Nuclear Deal?
On July 14, 2015 the so-called P 5 + 1 (the permanent members of the UN Security Council and Germany) concluded a historic deal with Iran over its nuclear program. The present paper argues that the Iranian nuclear program and the international controversy over it are derivatives of both the experimental model of the Islamic Republic of Iran and its behaviour, in which it acts as an empire.
10.08.2015 | Vít Beneš
Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové unii
Eurozóna musí respektovat principy fiskálního federalismu, tedy fiskální suverenitu států (národní rozpočty) i fiskální suverenitu federace (evropský rozpočet). Eurozóna by měla skončit se „sdílením fiskální suverenity“ mezi členskými státy (tj. přestat vynucovat rozpočtová pravidla včetně Fiskálního paktu) a upustit od „sdílení fiskálního rizika“ mezi státy (tj. zrušit záchranné mechanismy a obnovit princip no bailout). Evropská unie by měla zavést evropskou daň pro potřeby financování evropského rozpočtu, zejména pak kohezní politiky (tzv. evropské fondy). Kohezní politiku je třeba reformovat, aby působila proticyklicky a zmírňovala důsledky asymetrických šoků v měnové unii. Nesmí však sloužit k financování či úvěrování národních rozpočtů. Česká republika by neměla ratifikovat Fiskální pakt a smlouvu o ESM, naopak by měla požadovat federalizaci eurozóny v souladu s výše uvedenými principy.


1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15