Policy papers

03.02.2016 | Miroslav Tůma
Lost Hopes: Where to Go after the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons?
The 9th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was held from 27 April to 22 May 2015 at the UN Headquarters in New York, but it failed. The Czech Republic should engage in urging other countries to achieve progress in nuclear disarmament through a compromise approach known as “the building blocks”. In parallel, it should also actively support the process of emphasizing the humanitarian consequences of the use of nuclear weapons. Also, the Czech Republic’s good relations with Israel should focus on the support for holding a Middle East conference on the  creation of a zone free of weapons of mass destruction, a project enjoying long-term EU support. It would also be desirable for the Czech Republic to continue with its strong support for the achievement of the NPT’s universality, the early entry of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty into force and the start of a  substantive debate about the main points at the Conference on Disarmament in Geneva.
26.01.2016 | Rudolf Fürst
Využijme více českou veřejnou diplomacii v Číně!
ČLR je dlouhodobě strategickou destinací českých národních zájmů. České bilaterální vztahy s Čínou dosáhly momentálně historicky nejvyšší úrovně a jsou stále na vzestupu. Vedle bilaterální agendy s ČLR je Česká republika ještě přítomna v multilaterálních formátech strategického partnerství EU–ČLR a regionálního sdružení 16 postkomunistických států s Čínou 1+16. Přesto hlavní váha české politiky stále spočívá na bilaterální úrovni. Českou předností je silná soft power ve východní Asii. Využijme ji ještě více, posilněme veřejnou diplomacii zaměřenou na podporu dobrého jména ČR v Číně. Efektem bude rostoucí ekonomický úspěch České republiky v Číně a posílení kontaktů na nevládní a individuálním úrovni.
The EU and the Refugees: The Way Forward
This paper was prepared for the Prague European Summit. "The refugee crisis can become – in spite of the underlying tragedy – a moment of glory for the European Union. Suffering from crises of both identity and confidence, the EU can find itself again by drawing inspiration from its history and values and renew its purpose at home and abroad. If the EU manages to reform its outdated migration and asylum policies, offering the war refugees a friendly welcome, it will prove that the fears of its weakness are exaggerated and the rumours about its erosion are unfounded. If decisive action is taken by European leaders, the result will be of benefit for both the refugees and the societies as well as economies of the recipient countries. War refugees – and even economic migrants – are not a threat; they are an opportunity for the EU to prove that it still stands firm on the principles of peace, solidarity and openness, on which it had been originally built."
25.09.2015 | Erzsébet N. Rózsa
Why should the Visegrad Group support the Iranian Nuclear Deal?
On July 14, 2015 the so-called P 5 + 1 (the permanent members of the UN Security Council and Germany) concluded a historic deal with Iran over its nuclear program. The present paper argues that the Iranian nuclear program and the international controversy over it are derivatives of both the experimental model of the Islamic Republic of Iran and its behaviour, in which it acts as an empire.
10.08.2015 | Vít Beneš
Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové unii
Eurozóna musí respektovat principy fiskálního federalismu, tedy fiskální suverenitu států (národní rozpočty) i fiskální suverenitu federace (evropský rozpočet). Eurozóna by měla skončit se „sdílením fiskální suverenity“ mezi členskými státy (tj. přestat vynucovat rozpočtová pravidla včetně Fiskálního paktu) a upustit od „sdílení fiskálního rizika“ mezi státy (tj. zrušit záchranné mechanismy a obnovit princip no bailout). Evropská unie by měla zavést evropskou daň pro potřeby financování evropského rozpočtu, zejména pak kohezní politiky (tzv. evropské fondy). Kohezní politiku je třeba reformovat, aby působila proticyklicky a zmírňovala důsledky asymetrických šoků v měnové unii. Nesmí však sloužit k financování či úvěrování národních rozpočtů. Česká republika by neměla ratifikovat Fiskální pakt a smlouvu o ESM, naopak by měla požadovat federalizaci eurozóny v souladu s výše uvedenými principy.
07.08.2015 | Yury Fedorov
A looming crisis of the Intermediate-Range Nuclear Force Treaty: Sources and consequences
Russia’s violation of the Intermediate-Range Nuclear Force Treaty (INF) confirms that Moscow sees nuclear weapons as a robust tool preventing NATO from militarily opposing the Russian military expansion in the strategic rim stretching from the Baltic to the Black Sea. If Russia adds intermediate-range missiles to its armory the INF Treaty will collapse, thus challenging the USA and NATO with a dilemma: they could either to be reconciled with Russia’s growing military threat to Europe, or neutralize this threat by stationing American nuclear missiles near Russian borders. The countries of Central-Eastern Europe have to support deployment of new US nuclear weapons in Europe since it could be the only way to prevent a dangerous deterioration of the security landscape in the region.
02.07.2015 | Miroslav Tůma
Zmařené naděje: Kam dál po hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní?
Ve dnech 27. 4.–22. 5. 2015 se v sídle OSN v New Yorku konala 9. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále smlouva NPT); její výsledek byl neúspěšný. Česká republika, jako nejaderný stát, avšak současně členská země jaderné Severoatlantické aliance, by se měla angažovat při prosazování jaderného odzbrojování kompromisním přístupem známým jako „budování bloků“ building blocks. Souběžně s tím by měla aktivně podporovat proces zdůrazňování humanitárních důsledků použití jaderných zbraní.
23.06.2015 | Vít Beneš
Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny
Politici i média by měli přestat směšovat „řecký bankrot“ a „odchod z měnové unie“. Scénář státního bankrotu bez opuštění společné měny je zcela reálný, jak ukazuje zkušenost osmi států USA z let 1841–1843. Evropská unie nemůže nijak přinutit řeckou vládu a řecké obyvatelstvo, aby proti své vůli přestali používat euro. Evropská unie by měla soustředit svoji pozornost na řešení řecké bankovní krize, která v důsledku státního bankrotu hrozí. Měnová odluka jako nástroj na řešení bankovní krize nedává smysl ani z pohledu EU, ani z pohledu Řecka. Vyplácení důchodů a platů státních zaměstnanců v drachmách by bylo pro řeckou vládu politickou sebevraždou. „De-euroizace“ řecké ekonomiky by byla bojem s větrnými mlýny.
04.06.2015 | Gilles Lepesant
Fostering the Catching-Up Process of Central Europe: The Need for an Innovation-Oriented Cohesion Policy
The future of the so far successful growth model of Central European economies, based on low-to-medium technology sectors, is under threat. The Central European countries have not undertaken sufficient reforms in the area of innovation, education and the labour market. The EU should commit to a stronger conditionality regarding the Cohesion Policy funds to provide a stronger incentive to beneficiary countries that need to enforce reforms and put into effect a better coordination between regional and sectoral policies of the EU. The reforms in the Member States should encompass business support structures together with education institutions to ensure that research incubators have meaningful impact on the competitiveness of their businesses.
24.02.2015 | Rudolf Fürst
Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám?
Čína se dosud nebývalou měrou začala zajímat o postkomunistickou část Evropy. Tento zájem je motivován ekonomicky, obavy z čínského „rozděl a panuj“ v EU jsou zatím neúměrné. Česká republika provedla největší pozitivní posun v politických vztazích s Čínou ze všech účastníků regionálního sdružení ČLR+16. Tento obrat je návratem k normálu a k evropskému mainstreamu, je kompatibilní s dlouhodobou politikou ČR. Čína dlouhodobě patří ke strategickým destinacím české exportní a investiční politiky, ČR teď musí využít příznivý souběh své bilaterální agendy s ČLR s formátem 1+16.


1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15