Novinky

12.05.2015 | Lukáš Tichý
Rusko a Evropa 2013
Lukáš Tichý je autorem kapitoly s názvem "Komparace cílů energetické politiky EU a Ruska", která vyšla v monografii editorů Václava Vebera a Pavly Štorkové (eds.): Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa. Nakladatelem této výroční publikace je Univerzita Pardubice.
10.05.2015 | Barbora Fialová
“Think Visegrad” - V4 Think Tank Platform: Project Report Document
Think Visegrad—V4 Think Tank Platform is a net­work for struc­tured dia­log on issues of strate­gic regional impor­tance. The net­work ana­lyzes key issues for the Visegrad Group (V4), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of V4 coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the group, and the International Visegrad Fund. In the second year of its existence “Think Visegrad” – the V4 Think Tank Platform fully proved to be an innovative instrument aiming to enhance cooperation among V4 think tanks and develop analyses on the issues of strategic importance for the governments of the Visegrad countries. You can now download the project report for the period of January 2014 – December 2014.
06.05.2015 | Petr Kratochvíl
27.04.2015 | Petr Kratochvíl
Česká diplomacie: heroická, nebo merkantilistická?
Přinášíme Vám příspěvek Petra Kratochvíla z jedenáctého ročníku prestižního Brněnského politologického sympozia, které tentokrát neslo podtitul "Třetí dekáda české zahraniční politiky".
20.04.2015 |
Debata o české zahraniční politice
Představujeme výsledky projektu Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice. Tento ojedinělý projekt, jehož zadavatelem bylo ÚMV, měl za cíl podpořit aktivní mediální diskusi na rozličná zahraničněpolitická témata mezi různými názorovými proudy politické, rozhodovací, akademické, mediální a občanské sféry.
09.04.2015 |
Nenechte si ujít: 11. Brněnské politologické sympozium
Dnes, ve čtvrtek 9. dubna 2015, probíhá již jedenáctý ročník prestižního Brněnského politologického sympozia, tentokrát s podtitulem "Třetí dekáda české zahraniční politiky". Na sympoziu vystoupí Petr Kratochvíl a Michal Kořan.
02.04.2015 |
Three Articles in Impacted Journals Within a Single Month
We are proudly presenting three articles in impacted journals published by our researchers within a single month.
31.03.2015 | Rudolf Fürst
Pětiminutovka ze světové politiky: Rudolf Fürst a shrnutí policy paperu
Čína projevuje dosud nebývalý zájem o střední Evropu, České republice se nabízí možnost zlepšení politických kontaktů. Česká republika by měla zhodnotit svou zkušenost a začít více myslet a jednat strategicky. Zatím však ještě nebyla explicitně nastolena otázka, zda by Česká republika měla uvažovat o kompromisní a definitivní formulaci dlouhodobé strategie. Čeho v Číně chceme dosáhnout a jaké k tomu zvolit dlouhodobé prostředky? Jaké jsou dnes naše vzájemné vztahy ekonomické a jaké politické? I to se dozvíte v pětiminutovce s Rudolfem Fürstem.
26.03.2015 | Miroslav Tůma
Vaší zpětné vazby si vážíme
6. ledna jsme Vám představili publikaci Miroslava Tůmy "Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování". Část této publikace je nyní dostupná v pdf online. Jedná se o publikaci z úspěšné série, ve které již připravujeme další díl. Z tohoto důvodu je pro nás velice důležitá Vaše zpětná vazba. Připravili jsme proto speciální akci.
24.03.2015 |
Visit of the Students of the London School of Economics and Political Science
One of the main aims of the IIR is to increase the awareness of issues of international relations among the public. Students of international relations are among the key groups on which we focus. Therefore we were very happy to receive group of students from the London School of Economics and Political Science interested in our work. Benjamin Tallis and Vít Beneš answered their questions about the Institute and much more.


1 ... 49 50 51 52 53 54 55 ... 74

Doporučujeme

After the Prespa Agreement: Why North Macedonia’s Accession to EU won’t happen in the near future
When the Prespa Agreement was signed on 17 of June 2018, not everyo...
Relationship of Ukraine and Russia: The Perspective of a Strategic Partnership Agreement
Within the last five years, we have witnessed a strong tension and ...

Nejčtenější

Referendum o změnách ústavy v Rusku
Seniorní výzkumník Petr Kratochvíl od...
Je kosmopolitní charakter vesmíru v ohrožení?
Vedoucí Centra governance nových technologií na ÚMV, Nikola Sch...