Policy papers

27.06.2014 | Máté Szalai
Turmoil in Egypt: a Proxy Cold War among the Gulf States?
The Arab states of the Persian Gulf have played a huge role in the unfolding developments of the Arab Spring, especially in Egypt. Based on many pieces of evidence, we can set up an analytical framework for investigating the transformations of Egyptian politics between 2011 and 2013, according to which the turmoil was basically a proxy cold war fought by Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait on one hand, and Qatar on the other. Although the Gulf agreement signed in April 2014 clearly shows the inevitability of the defeat of Qatar, Doha will remain an important player in the region, while the rebound of the Muslim Brotherhood is now unimaginable without the support of the tiny country.
Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti v zahraniční politice?
Cílem nového policy paperu Ondřeje Horkého-Hlucháně je navrhnout rozpočtově neutrální řešení pro větší soulad a dopady české zahraniční politiky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, lidskoprávní a transformační politiky, včetně přenosu transformačních zkušeností v obou těchto oblastech. Doporučení a jejich odůvodnění jsou vstupem pro tzv. politickou inventuru, revizi úkolů české zahraniční politiky, kterou v roce 2014 započalo nové politické vedení ministerstva zahraničních věcí.
21.05.2014 | Ondřej Ditrych
Karabakh’s Twenty Years Crisis: The EU Should Do More
Twenty years have passed since an armistice in the Nagorno Karabakh conflict was concluded. EU can and should do more to facilitate its resolution. The Union’s security interests are at stake (energy), and it can use the hitherto neglected conflict to boost credibility of its foreign and security policy (CFSP) in the context of the Ukraine crisis which additionally makes the conflict parties (Armenia, Azerbaijan) uneasy of Russia’s intentions, a fact that the EU can use to its advantage. The EU can notably mobilize its comprehensive approach to address the conflict, promote a conciliatory narrative of history and future of peaceful coexistence, and declare readiness to assume peacekeeping tasks under the CSDP.
03.12.2013 | Rudolf Fürst
Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou?
Čína projevuje dosud nebývalý zájem o střední Evropu, České republice se nabízí možnost zlepšení politických kontaktů. Česká republika by měla zhodnotit svou zkušenost a začít více myslet a jednat strategicky. Zatím však ještě nebyla explicitně nastolena otázka, zda by Česká republika měla uvažovat o  kompromisní a definitivní formulaci dlouhodobé strategie: čeho v Číně chceme dosáhnout a jaké k tomu zvolit dlouhodobé prostředky.
10.06.2013 | Yury Fedorov
ABM Defense & Prospects of a New Russia-us ‘Reset’
The Obama administration recently suggested concluding a legally binding agreement on transparency that would confirm that American BMD does not pose a threat to Russia’s deterrence forces, and also concludinga framework agreement on further cutting Russian and American nuclear arsenals. The USA may be interested in reducing the tensions with Russia over the missile defense with a view to break the deadlock on a wide complexof hard security and proliferation issues, including the hot problems of nonstrategic nuclear weapons in Europe and Iran and the North Korean nuclear programs, and also to ensure Russia’s support in managing regionalcrises – these days, especially that in Syria. Moscow probably agrees that it should negotiate a legally binding agreement on transparency and confidence building measures with the USA. At the same time Russia continues in asking for legally binding guaranteesthat the US BMD is not aimed against its strategic forces as the sine qua none of any other talks and agreements on nuclear weapons with the US. The Kremlin also may propose some trilateral consultations between the USA, Russia, and Europe on BMD with a view to involve some European circles that are skeptical about the missile defense in the debate.
04.06.2013 | Ondřej Ditrych
To Catch a Fogle
The Putin regime seems to have chosen to publicly expose Ryan Fogle not simply as a “tit-for-tat” for the embarrasing release of footage by the FBI of the meetings of “illegals” detained in the U.S. (2010) with Russian diplomats, but to gesture toward domestic audiences and to humiliate the U.S. in order to weaken its position in mutual negotiations, knowing that Washington may not be in the position to retaliate.For the EU, the episode is a reminder that even in the age of cyber threats the conventional spy war is far from over.
31.10.2012 | Mats Braun
Potřebujeme kamenná velvyslanectví?
Analýza alternativních typů diplomatických zastoupení. Tento policy paper přináší přehled a analýzu zkušeností s alternativními typy diplomatických zastoupení severských států.
01.10.2012 | Vít Beneš
Who is Afraid of the D-word?
After decades of discussions, the EU offered very little to mitigate its democratic deficit. Now, faced with three imminent crises (the debt crisis, the euro crisis, the banking crisis), the “EU leaders” do not seem to bother with the questions of the democratic accountability and legitimacy of the EU’s / eurozone’s “economic governance”.
31.03.2012 | Lukáš Tichý
Liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem
Policy paper je upravenou verzí kapitoly k publikaci o formování společné energetické politiky EU. Jeho hlavním cílem je posoudit důležitost liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem v energetické bezpečnosti a politice EU a zkoumat aplikaci těchto unijních opatření v energetické oblasti v České republice.
Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020
Policy paper "Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, Černý pasažér, Chytrá horákyně nebo Dobrá Evropanka?" identifikuje hlavní trendy a nejistoty, které ovlivňují českou rozvojovou spolupráci na globální, evropské a domácí úrovni. Na jejich základě nabízí čtyři scénáře vývoje do roku 2020 a obecná doporučení na třech úrovních.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12

Doporučujeme

Současná Jižní Amerika: pravicová restaurace moci?
Loňské vítězství Jaira Bolsonara v brazilských prezidentskýc...
(Ne)zapomenuté Katalánsko
Rok po konání referenda za nezávislost se 1. října 2018 námě...

Nejčtenější

Think Visegrad Fellowship – Call for proposals 2019
Expert fellows from non-Visegrad countries with at least five years...