Policy papers

The EU and the Refugees: The Way Forward
This paper was prepared for the Prague European Summit. "The refugee crisis can become – in spite of the underlying tragedy – a moment of glory for the European Union. Suffering from crises of both identity and confidence, the EU can find itself again by drawing inspiration from its history and values and renew its purpose at home and abroad. If the EU manages to reform its outdated migration and asylum policies, offering the war refugees a friendly welcome, it will prove that the fears of its weakness are exaggerated and the rumours about its erosion are unfounded. If decisive action is taken by European leaders, the result will be of benefit for both the refugees and the societies as well as economies of the recipient countries. War refugees – and even economic migrants – are not a threat; they are an opportunity for the EU to prove that it still stands firm on the principles of peace, solidarity and openness, on which it had been originally built."
25.09.2015 | Erzsébet N. Rózsa
Why should the Visegrad Group support the Iranian Nuclear Deal?
On July 14, 2015 the so-called P 5 + 1 (the permanent members of the UN Security Council and Germany) concluded a historic deal with Iran over its nuclear program. The present paper argues that the Iranian nuclear program and the international controversy over it are derivatives of both the experimental model of the Islamic Republic of Iran and its behaviour, in which it acts as an empire.
10.08.2015 | Vít Beneš
Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové unii
Eurozóna musí respektovat principy fiskálního federalismu, tedy fiskální suverenitu států (národní rozpočty) i fiskální suverenitu federace (evropský rozpočet). Eurozóna by měla skončit se „sdílením fiskální suverenity“ mezi členskými státy (tj. přestat vynucovat rozpočtová pravidla včetně Fiskálního paktu) a upustit od „sdílení fiskálního rizika“ mezi státy (tj. zrušit záchranné mechanismy a obnovit princip no bailout). Evropská unie by měla zavést evropskou daň pro potřeby financování evropského rozpočtu, zejména pak kohezní politiky (tzv. evropské fondy). Kohezní politiku je třeba reformovat, aby působila proticyklicky a zmírňovala důsledky asymetrických šoků v měnové unii. Nesmí však sloužit k financování či úvěrování národních rozpočtů. Česká republika by neměla ratifikovat Fiskální pakt a smlouvu o ESM, naopak by měla požadovat federalizaci eurozóny v souladu s výše uvedenými principy.
07.08.2015 | Yury Fedorov
A looming crisis of the Intermediate-Range Nuclear Force Treaty: Sources and consequences
Russia’s violation of the Intermediate-Range Nuclear Force Treaty (INF) confirms that Moscow sees nuclear weapons as a robust tool preventing NATO from militarily opposing the Russian military expansion in the strategic rim stretching from the Baltic to the Black Sea. If Russia adds intermediate-range missiles to its armory the INF Treaty will collapse, thus challenging the USA and NATO with a dilemma: they could either to be reconciled with Russia’s growing military threat to Europe, or neutralize this threat by stationing American nuclear missiles near Russian borders. The countries of Central-Eastern Europe have to support deployment of new US nuclear weapons in Europe since it could be the only way to prevent a dangerous deterioration of the security landscape in the region.
02.07.2015 | Miroslav Tůma
Zmařené naděje: Kam dál po hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní?
Ve dnech 27. 4.–22. 5. 2015 se v sídle OSN v New Yorku konala 9. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále smlouva NPT); její výsledek byl neúspěšný. Česká republika, jako nejaderný stát, avšak současně členská země jaderné Severoatlantické aliance, by se měla angažovat při prosazování jaderného odzbrojování kompromisním přístupem známým jako „budování bloků“ building blocks. Souběžně s tím by měla aktivně podporovat proces zdůrazňování humanitárních důsledků použití jaderných zbraní.
23.06.2015 | Vít Beneš
Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny
Politici i média by měli přestat směšovat „řecký bankrot“ a „odchod z měnové unie“. Scénář státního bankrotu bez opuštění společné měny je zcela reálný, jak ukazuje zkušenost osmi států USA z let 1841–1843. Evropská unie nemůže nijak přinutit řeckou vládu a řecké obyvatelstvo, aby proti své vůli přestali používat euro. Evropská unie by měla soustředit svoji pozornost na řešení řecké bankovní krize, která v důsledku státního bankrotu hrozí. Měnová odluka jako nástroj na řešení bankovní krize nedává smysl ani z pohledu EU, ani z pohledu Řecka. Vyplácení důchodů a platů státních zaměstnanců v drachmách by bylo pro řeckou vládu politickou sebevraždou. „De-euroizace“ řecké ekonomiky by byla bojem s větrnými mlýny.
04.06.2015 | Gilles Lepesant
Fostering the Catching-Up Process of Central Europe: The Need for an Innovation-Oriented Cohesion Policy
The future of the so far successful growth model of Central European economies, based on low-to-medium technology sectors, is under threat. The Central European countries have not undertaken sufficient reforms in the area of innovation, education and the labour market. The EU should commit to a stronger conditionality regarding the Cohesion Policy funds to provide a stronger incentive to beneficiary countries that need to enforce reforms and put into effect a better coordination between regional and sectoral policies of the EU. The reforms in the Member States should encompass business support structures together with education institutions to ensure that research incubators have meaningful impact on the competitiveness of their businesses.
24.02.2015 | Rudolf Fürst
Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám?
Čína se dosud nebývalou měrou začala zajímat o postkomunistickou část Evropy. Tento zájem je motivován ekonomicky, obavy z čínského „rozděl a panuj“ v EU jsou zatím neúměrné. Česká republika provedla největší pozitivní posun v politických vztazích s Čínou ze všech účastníků regionálního sdružení ČLR+16. Tento obrat je návratem k normálu a k evropskému mainstreamu, je kompatibilní s dlouhodobou politikou ČR. Čína dlouhodobě patří ke strategickým destinacím české exportní a investiční politiky, ČR teď musí využít příznivý souběh své bilaterální agendy s ČLR s formátem 1+16.
Transition Experience 2.0
"Transition Experience 2.0: A new way to close the gap between the Central European human rights and development policies" is the new policy paper by Ondřej Horký-Hlucháň.
08.12.2014 | Vít Beneš
Odehrává se na Ukrajině občanská válka?
Rozpad SSSR se dostal do fáze národnostního konfliktu (jugoslávský scénář). Česká republika, EU a NATO by proto neměly podceňovat riziko rozšíření etnického konfliktu i do dalších zemí s ruskou menšinou. Důležitou roli při iniciaci a eskalaci konfliktu hráli ruští nacionalisté / příslušníci ruských bezpečnostních složek (Girkin a spol.). Česká republika a EU by proto měly veřejně vyzvat Rusko k jejich vydání ke stíhání na Ukrajinu. Separatističtí velitelé nejsou reprezentanty Donbasu. Česká republika a EU by proto měla podpořit zapojení zákonných zástupců Doněcké a Luhanské oblasti do vyjednávacího procesu. Rusko se definitivně zdiskreditovalo jako údajný ochránce slovanských národů. Česká republika by proto měla rehabilitovat myšlenku slovanské vzájemnosti v její liberální podobě, očištěnou od nacionalistických a panslavistických bludů.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14

Doporučujeme

Saudi Arabia’s Socio-Economic Development: Issues of Gender and State Identity
In April 2016, the launch of Saudi Vision 2030 was announced by the...
Why Barack Obama ramped up drone strikes from George W. Bush
When former president Obama first took office in January of 2009 he...

Nejčtenější

Expertise To Impact - IIR's New Motto
The IIR has been the leading academic institution for the study of ...
Why Barack Obama ramped up drone strikes from George W. Bush
When former president Obama first took office in January of 2009 he...