Novinky

09.12.2020 | Alica Kizeková
Mapping Out EU-South Korea Relations
What is the perspective of key EU member states towards South Korea? While EU-South Korea relations have attracted growing attention in recent years, the relationship between key EU member states and the Asian country remains underexplored.
09.12.2020 | Tomáš Profant
Slovenské verejné diskusie o médiách
V roku 2018 sa na slovenskom uskutočnilo väčšie množstvo diskusií o médiách. Ich zloženie poukazuje na silnú ideologickú jednostrannosť diskutujúcich pochádzajúcich z centristických strán, médií a mimovládnych organizácií vymedzujúcich sa voči mediálnemu kraji. Tomáš Profant vo svojom článku zároveň analyzuje procedúry vylučovanie v praxi organizácie diskusií.
07.12.2020 |
Mezinárodní politika – Trendy v evropské bezpečnosti
Vychází druhé letošní číslo časopisu Mezinárodní politika! Tentokrát se autoři snaží proniknout do tematiky trendů evropské bezpečnosti. Bezpečnosti nejen konvenční, ale rozšířené o sféry hybridních konfliktů a energetické soběstačnosti. Přejeme inspirativní čtení.
03.12.2020 | Veronika Bílková
Jak chránit seniory v čase koronaviru?
Pandemie koronaviru představuje bezprecedentní výzvu, jakou Česká republika v posledních desetiletích nezažila. Veronika Bílková se ve svém policy paperu zaměřila na dopad plošných protipandemických opatření na jednu z nejzranitelnějších společenských skupin – seniory. Zkoumá specifické důsledky plošných opatření na tuto skupinu a analyzuje specifické úpravy opatření.
Why do theories matter?
Ondřej Horký-Hlucháň je jedním ze spoluautorů článku, který vyšel v časopise International Journal of Educational Development (Q3). Multidisciplinární tým ÚMV, Karlovy a Metropolitní univerzity poprvé systematicky zavádí teorie do výzkumu mezinárodních rozvojových stipendií a v případové studii českého stipendijního programu pro studující z rozvojových zemí identifikuje konflikty mezi jeho deklarovanými cíli a realizací.
24.11.2020 | Petr Kratochvíl
Temporality and Geopolitics: The Case of Global Catholicism
Temporality and (religious) geopolitics The newest article by Petr Kratochvíl was published in the prestigious journal Geopolitics.
24.11.2020 | Alica Kizeková
China and the USA in Central Asia: Competing Actors with Different Goals?
This edited volume presents a trans-disciplinary and multifaceted assessment of the strategic and economic impacts of China’s Belt and Road Initiative (BRI) on three regions, namely Central Asia, Southeast Asia, and Central Eastern Europe.
16.11.2020 | Jan Daniel
Forging Civil–Military Cooperation: Domestic and International Laboratories of CIMIC Knowledge and Practice
Our researchers Jan Daniel and Markéta Wittichová argue in their most recent article that knowledge-production in civil-military cooperation supports primarily the creation of roles influenced by counterinsurgency thinking.
03.11.2020 | Tereza Soušková
Česká zahraniční politika vůči východnímu sousedství EU
Po několika letech se časopis Mezinárodní politika vrací do tištěné podoby. První číslo se zabývá východním sousedstvím EU a zaměřuje se na české působení v tomto regionu. Jednotlivé články se k této problematice snaží přistupovat z různých úhlů pohledu a vyzdvihovat i některé opomíjené proměnné.
19.10.2020 | Asya Metodieva
Border Control and Invisible Threats. Does the Closures of Borders in Europe Stop COVID-19?
Border control was introduced in Europe as an emergency response to the pandemic between March and May 2020. Following a process of re-opening, countries apply restrictions depending on national risk analyses, as well as individual political and economic interests. Quarantine and testing rules have been adopted across member states in various combinations. However, the rapidly changing situation and the lack of adequate risk assessments have proven these measures to be irrational in some cases.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79