Naši lidé v médiích

25.05.2020 | Veronika Bílková
Diskuse o Istanbulské úmluvě
Vedoucí centra mezinárodního práva ÚMV se účastnila debaty o ratifikaci Istanbulské úmluvy na Slovensku
21.05.2020 | Tomáš Profant
Nový zelený údel alebo Nerast?
Tomáš Profant publicisticky približuje diskuzi z odborných časopisů mezi obhájcemi Nerůstu a Nového zelného údělu.
21.05.2020 |
Tři scénáře pro svět po pandemii
Naši kolegové se na popud MZV podívali na to, jak může vypadat svět po pandemii COVID-19 a vypracovali tři scénáře možného vývoje.
13.05.2020 | Jan Daniel
Když hoří banky
V Libanonu se v minulých týdnech obnovily masové protesty proti politickým a ekonomickým elitám. Země prochází zásadní hospodářskou krizí, ještě umocněnou opatřeními proti šíření koronaviru. Podobu a příčiny demonstrací rozebral náš výzkumník Jan Daniel pro server A2larm.cz.
O ekonomice péče. Jak postavit péči o druhé na úroveň práce za mzdu
Pandemie koronaviru na chvíli zviditelnila cennou péči, kterou ve zdravotnických a sociálních profesích na celém světě poskytují především ženy. Už méně si ale média všímají neviditelné, neplacené péče, kterou poskytují v době koronaviru i mimo ní.
05.05.2020 | Tomáš Profant
Labour in the Viewfinder
Tomáš Profant speaks about the Labour Day and proposed changes to working hours on Radio Slovakia. He also answers questions about the reasoning behind such proposal and it's possible consequences.
22.04.2020 | Jan Kovář
Koronabondy. Nesolidární Sever a nezodpovědný Jih? A jakou pomoc získá Východ?
Mezi členskými státy EU a především eurozóny se vedou spory ohledně ekonomických opatření vůči koronavirové krizi.
22.04.2020 | Matúš Halás
NATO nemá boj s pandemií v popisu práce
Náš kolega, Matúš Halás, se pro Euractiv.cz vyjádřil k aktuálním očekáváním vůči NATO ohledně pandemie coronaviru. Co může Severoatlantická aliance v tuto chvíli dělat? Moc toho nebude.
20.04.2020 | Veronika Bílková
Možnost cestovat jako základní (ale ne absolutní) lidské právo
Vedoucí Centra mezinárodního práva Veronika Bílková v článku pro Hospodářské noviny uvažuje nad lidskoprávním aspektem svobody pohybu a možností jejího omezení.
14.04.2020 | Jan Daniel
Dvě invaze, jedna občanská válka
Před 45 lety začala libanonská občanská válka. Náš výzkumník Jan Daniel pro ČT24 okomentoval její příčiny a dopady na vztahy mezi Libanonem a jeho sousedy.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117