Naši lidé v médiích

06.02.2013 | Mats Braun
Rozhovor s Matsem Braunem na ČRo Rádio Česko
Potřebuje Česká republika v některých zemích kamenná velvyslanectví? Jaké jsou zkušenosti s alternativními typy diplomatických zastoupení? Severské země totiž nabízejí různé modely, jak mohou státy střední velikosti udržet svá zastoupení ve světě. Mají sice jiné strategické zahraniční politiky než Česko, mohou ale nabídnout inspiraci alternativních, nebo minimálních variant zastoupení.
02.01.2013 | Veronika Bílková
Palestina na křižovatce?
138 států pro, 9 proti, 41 se zdrželo – návrh je přijat. Právě tak by mohl znít stručný zápis shrnující závěry hlasování Valného shromáždění OSN z 29. 11. 2012 o tom, zda má být Palestině udělen status nečlenského, pozorovatelského státu.
29.12.2012 | Vladimír Handl
Eurokrize a role Německa českýma očima
Česká politika nemá ve vztahu k Německu a jeho evropské politice jednotnou linii. Na jedné straně vládne poměrně široká shoda ohledně významu Německa v české politice: na Německo připadá 31,5% českého exportu a 25,6% importu, SRN tak představuje zdaleka nejvýznamnějšího hospodářského partnera ČR. [1] Nejpozději od českého předsednictví v EU je SRN hodnocena i jako nejdůležitější a většinou i nejvstřícnější členský stát EU. Koncepce zahraniční politiky ČR (2011) proto Německo uvádí poprvé jako „strategického partnera“ (!) a zdůrazňuje jeho klíčovou úlohu v evropské politice, evropské bezpečnosti a ve světové ekonomice.[2]
17.12.2012 | Marek Čejka
The Metamorphoses of the Egyptian Muslim Brotherhood
To comprehend the current role and position of the Muslim Brotherhood in Egypt, rather than focusing only on its present-day form and the general policies of this movement, we must take a closer look at the historical evolution of this organization. One will then realize that the Muslim Brotherhood is not an entity that could be easily defined and described and moreover, put into one clear-cut category – which is exactly what many current commentators tend to do.
10.12.2012 | Veronika Bílková
Balkánská (Ne)spravedlnost
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) na sebe v posledních letech, přinejmenším v českém prostředí, poutal pozornost jen výjimečně. Za uplynulý měsíc se mu to nicméně podařilo hned dvakrát, a to v souvislosti s osvobozením Chorvatů Gotoviny a Markače (16. 11.) a kosovských Albánců Haradinaje, Balaje a Brahimaje (29. 11.).


1 ... 101 102 103 104 105 106 107