Naši lidé v médiích

02.01.2013 | Veronika Bílková
Palestina na křižovatce?
138 států pro, 9 proti, 41 se zdrželo – návrh je přijat. Právě tak by mohl znít stručný zápis shrnující závěry hlasování Valného shromáždění OSN z 29. 11. 2012 o tom, zda má být Palestině udělen status nečlenského, pozorovatelského státu.
29.12.2012 | Vladimír Handl
Eurokrize a role Německa českýma očima
Česká politika nemá ve vztahu k Německu a jeho evropské politice jednotnou linii. Na jedné straně vládne poměrně široká shoda ohledně významu Německa v české politice: na Německo připadá 31,5% českého exportu a 25,6% importu, SRN tak představuje zdaleka nejvýznamnějšího hospodářského partnera ČR. [1] Nejpozději od českého předsednictví v EU je SRN hodnocena i jako nejdůležitější a většinou i nejvstřícnější členský stát EU. Koncepce zahraniční politiky ČR (2011) proto Německo uvádí poprvé jako „strategického partnera“ (!) a zdůrazňuje jeho klíčovou úlohu v evropské politice, evropské bezpečnosti a ve světové ekonomice.[2]
17.12.2012 | Marek Čejka
The Metamorphoses of the Egyptian Muslim Brotherhood
To comprehend the current role and position of the Muslim Brotherhood in Egypt, rather than focusing only on its present-day form and the general policies of this movement, we must take a closer look at the historical evolution of this organization. One will then realize that the Muslim Brotherhood is not an entity that could be easily defined and described and moreover, put into one clear-cut category – which is exactly what many current commentators tend to do.
10.12.2012 | Veronika Bílková
Balkánská (Ne)spravedlnost
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) na sebe v posledních letech, přinejmenším v českém prostředí, poutal pozornost jen výjimečně. Za uplynulý měsíc se mu to nicméně podařilo hned dvakrát, a to v souvislosti s osvobozením Chorvatů Gotoviny a Markače (16. 11.) a kosovských Albánců Haradinaje, Balaje a Brahimaje (29. 11.).


1 ... 100 101 102 103 104 105 106

Doporučujeme

Actualities of the Nagorno-Karabakh conflict
Dating back to the early years of th...
Antiislámská politika ve Skandinávii
V posledních několika letech se po celé Evropě prosazuje část...

Nejčtenější

CfP: The EU policies of Central and Eastern European states
Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations wor...
Georgian Perspective of The August 2008 War
Following the collapse of the Soviet Union, 15 new states had emerg...