Tomáš Profant

Researcher, Institute of International Relations Prague


phone +420 251 108 311 (+421 220 669 868)
profant(at)iir.cz
www

More information


Summary

Employment

2013 - present: Researcher, Institute of International Relations Prague
August 2010 -  October 2010: Member of the organizing team of Central European Forum 2010

 Teaching Experience

2011 - present: lecturer, Comenius University, Bratislava
2013 - 2014: lecturer, University of Economics, Prague
2010: lecturer, University of Vienna
2010: lecutrer, Palacký University, Olomouc

 Education

2008 - 2015: PhD Program in Political Science, Kassel University
2005 - 2010: Master’s Degree in Political Science, Faculty of Social Studies (FSS), Masaryk University (MU), Brno
2005 - 2008: Master’s Degree in International Relations and European Studies, FSS MU Brno
2001 - 2004: Bachelor’s Degree in International Territorial Studies, FSS MU, Brno
1993 - 2001: Gymnázium Jura Hronca (high school)

 Foreign Research Fellowships, Internships

Janaury - March 2007: Internship in the European Parliament at Peter Šťastný’s office
2006 - 2007: Erasmus exchange program in Political Science, University of Vienna
2004 - 2005: Free mover (Stagiaire libre) at Science-po Grenoble, International and non-governmental organizations program, obtained Certificate in Political Studies
2000 - 2001: Rotary exchange student in British Columbia, Trail, J. L. Crowe Secondary School

 Languages

Slovak – native
Czech – fluent
English – fluent
German – fluent
French – fluent

 Areas of Interest

North-South relations
Posctcolonial and postdevelopment approaches
Political economy of the EU

 Other Professional Activities

2014 - 2016: Associate editor of the journal New Perspectives
2013 - 2014: Book review editor of the journal Perspectives
2006 - 2012: Co-editor of the journal Global Politics

 Publications

Monographs

Edited volumes

Book chapters

  • Úvod. Reflexe globálního Sever a Jihu mezi Východem a Západem, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 9-36 (co-author Ondřej Horký-Hlucháň).
  • Postkolonializmus: perspektíva podrobených ako východisko skúmania, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 37-59.
  • Postrozvojový prístup ako radikálna kritika "rozvoja", In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 186-208.
  • Záver. Spojené nádoby respektu k rozmanitosti a boje s nerovnostmi, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 267-278 (co-author Ondřej Horký-Hlucháň).
  • Slovakia. A Donor Against Its Will?, In Horký-Hlucháň, O. - Lightfoot, S. eds.: Development Cooperation of the ‘New’ EU Memeber States. Beyond Europeanization, Palgrave Macmillan, 2015 (co-author Ondrej Gažovič)
  • Obchod, dlh a Fair Trade, v Cenker, M. ed. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Nadácia Pontis, Bratislava s. 40-54, 2013.
  • Rozvojová a humanitárna pomoc. In: Cenker, M. ed.: Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Nadácia Pontis, Bratislava pp. 9-22, 2013 (co-author Ondrej Gažovič).
  • Spájanie post-rozvojového a na aktéra orientovaného prístupu k rozvoju. In: Raslavská, I. ed: Rozvoj a demokracia. Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Nadácia Pontis, Bratislava, pp. 167-185, 2012.
  • Rakúska politika voči Slovinsku a Chorvátsku. In: Hloušek, V. – Sychra, Z. eds.: Rakousko v evropské a středoevropské politice, IIPS, Brno, pp. 90-101, 2004.

Impacted and peer-reviewed articles

Book reviews and review essays

Other articles

 Columns and Media Appearances

 Conferences and Seminars

 Translations

 

Projects

 

Up