Mezinárodní politika

20.01.2021 | Takashi Hosoda
The grass under two elephants: Updating China’s behavior in ocean-space and reactions by its neighbors
After the COVID-19 pandemic began spreading globally, many commentators pointed out that China was using the occasion to expand its influence and project its values worldwide. So-called “mask” and “vaccine” diplomacy, and the crackdown with new national security laws in Hong Kong, raised serious concerns. But Chinaʼs aggressive behaviour had been growing even before the pandemic began, especially in the maritime sphere. Indeed, not only Beijing but also neighbouring governments are utilizing ocean-space, which has ambiguous characteristics of state sovereignty, to buy time, even though the political goals of the countries may be different. However, in this era of Great Power competition, shifting lines of influence and rising tensions between the United States (US) and China (PRC) will make it difficult to maintain this approach. The highest priority of Chinaʼs core national interest is to recover Taiwan, a challenge complicated by President Donald Trump’s efforts to strengthen relations with Taipei. Here, I focus on the East China Sea and the South China Sea to update the situation.
19.01.2021 | Pavel Havlíček
České Východní partnerství na prahu nové dekády
Česká politika vůči Východnímu partnerství se v uplynulých jedenácti letech vyznačovala velkou mírou personifikace, nerovnoměrností pozornosti v jednotlivých obdobích a rozporem mezi politickou a byrokratickou rovinou českého přístupu. Jakkoli stála česká diplomacie v květnu 2009 během předsednictví EU, společně s Polskem a Švédskem, u zrodu tohoto projektu, v pozdějších letech se míra jejích ambicí vůči této oficiálně deklarované zahraničněpolitické prioritě někdy posouvala až do pouhé rétorické roviny. 
18.01.2021 | Barbora Menclová
Za silnější a globálnější Evropu: Portugalské předsednictví v Radě EU
Portugalsko se od ledna 2021 ujalo po Německu předsednictví Rady EU s ambiciózním plánem v řadě oblastí. Zaměřit se chce nejen na ekonomickou a sociální obnovu Evropy, ale i posílení její role ve světě včetně upevnění vztahů s africkými státy a Indií. Novými výzvami je také přechod evropských zemí na tzv. zelenou politiku a digitalizace. 
14.01.2021 | redakce
Kulatý stůl na téma: Východní partnerství
Kulatý stůl je rubrika, kde se ptáme pěti odborníků na tři otázky spojené s aktuálními tématy mezinárodní politiky. Tentokrát o Východním partnerství. Účast přijali: Ondřej Ditrych, Kateřina Kočí, Jaroslav Kurfürst, Lucia Najšlová a Tomáš Weiss. 
Česká zahraniční politika mezi minulostí a budoucností
Jak se proměnil náš svět, když se kolem sebe rozhlédneme na začátku roku 2021? Jak máme rozumět tomu, co se okolo nás děje? Nejnaléhavější téma dne je koronavirová pandemie, se všemi důsledky, které má na náš osobní i politický život. Účelem těchto řádek však není přispět k této aktuální a veškerou pozornost k sobě přitahující diskusi. Chceme se podívat na to, kde jsme se ocitli, a nastínit možnou cestu vpřed z této krize v širších historických souvislostech naší zahraniční politiky. Politiky, kterou kontinuálně rozvíjíme od onoho „zázračného roku“ 1989, kdy jsme po více než čtyřech desetiletích „babylonského zajetí“ v sovětském impériu získali možnost vzít věci do vlastních rukou a jako svobodný národ se „navrátit do Evropy“.
04.01.2021 | Kateřina Hojgrová
Dekret Rilancio a ilegální migrace: novelizace italského práva v době pandemie koronaviru
Po dluhové a migrační krizi čelí Itálie nové výzvě v podobě globální pandemie koronaviru. Celosvětová epidemie v ní udeřila ničivou silou do takové míry, že Itálie konstantně obsazovala čelní příčku mezi zeměmi s nejvyšším počtem nakažených Covid-19. Na vrcholu první vlny pandemie v březnu 2020 zaznamenala Itálie až 6500 nových případů denně. 
31.12.2020 |
Mezinárodní politika – Lidská práva jako profilové téma české zahraniční politiky
Právě vyšlo třetí letošní číslo Mezinárodní politiky! Tematicky se zaměřuje na Lidská práva jako profilové téma české zahraniční politiky. Veřejným prostorem hýbalo mnoho fenoménů, které se přímo, či nepřímo dotýkaly lidských práv, zbrojení se do něj periodicky vrací, tematizace podílu žen na zahraniční politice nebo problém (de)kolonialismu, se v něm objevily nedávno. Přejeme vám inspirativní čtení.
07.12.2020 |
Mezinárodní politika – Trendy v evropské bezpečnosti
Vychází druhé letošní číslo časopisu Mezinárodní politika! Tentokrát se autoři snaží proniknout do tematiky trendů evropské bezpečnosti. Bezpečnosti nejen konvenční, ale rozšířené o sféry hybridních konfliktů a energetické soběstačnosti. Přejeme inspirativní čtení.
11.11.2020 | Elisa Marra
Building a sustainable future for post-conflict areas in the European Neighbourhood: Transitional Justice and Reintegration in Syria and Iraq
This text is a report from 12th International Symposium Czech Foreign Policy, October 8th, 2020
03.11.2020 | Tereza Soušková
Česká zahraniční politika vůči východnímu sousedství EU
Po několika letech se časopis Mezinárodní politika vrací do tištěné podoby. První číslo se zabývá východním sousedstvím EU a zaměřuje se na české působení v tomto regionu. Jednotlivé články se k této problematice snaží přistupovat z různých úhlů pohledu a vyzdvihovat i některé opomíjené proměnné.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 78

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Year

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


We recommend

České Východní partnerství na prahu nové dekády
Česká politika vůči Východnímu partnerství se v uplynulých ...

Most read

Prezidentské volby v Bulharsku a vliv vnější propagandy
Nedávné prezidentské volby v Bulharsku otevřely debatu o příp...
Trump podpoří Izrael na cestě, která se zemi nemusí vyplatit
Jestli je minimálně od konce studené války něco neochvějné, ...