Je na Ukrajině občanská válka?

Vít Beneš se zamýšlí nad ukrajinskou krizí a nad tím, zda je možné ji popsat některou z mnoha historických analogií, které byly v souvislosti s tímto konfliktem použity. Je válka na Ukrajině další fází Studené války? Je zamrzlým konfliktem? Podobá se invazi do Československa v r. 1968? Dá se přirovnat k jugoslávským válkám?

Nahoru