Integrace zemí západního Balkánu do EU a NATO

První polovina roku 2008 byla na západním Balkáne poznamenána nekolika událostmi, které dodaly integraci zemí západního Balkánu do EU a do NATO novou dynamiku. Nejlépe pripravenou zemí je Chorvatsko, nejhure pripravené je Kosovo, jež ješte integracní proces nezahájilo, zatímco ostatní zeme (Albánie, Bosna a Hercegovina, Cerná Hora, Makedonie, Srbsko) jsou nyní pripraveny na zhruba stejne rychlý postup (nejvetší problémy jsou videt u Albánie a Bosny a Hercegoviny).

Bude-li udržena momentální dynamika, mohly by západobalkánské zeme (krome Kosova) dojednat vstup do EU v horizontu nekolika následujících let. Tato varianta predpokládá politickou vuli na strane EU a rychlé rešení problému na strane zemí usilujících o vstup. Vnitrní problémy a odpor ze strany nekterých clenských zemí však mohou zpusobit zpomalení, takže vetšina západobalkánských zemí by vstoupila až kolem roku 2020 nebo pozdeji.

Pdf ke stažení (120 kB, CZ)

Nahoru