Who Governs in the Council? Determinants of Ministerial Participation in Council Meetings

Ministři členských zemí EU zastupují své země v Radě EU. Statistiky však ukazují, že se účastní v průměru zhruba 60 procent schůzek Rady EU a v ostatních případech jsou zastoupeni úředníky či diplomaty. Jak lze vysvětlit případy, kdy ministři na schůze Rady EU jezdí a jak naopak ty, kdy jsou zastoupeni?

Na vzorku zemí V4 v období mezi lety 2004 a 2016 ukazujeme, že mezi nejdůležitější faktory související s ministerskou přítomností na schůzích Rady EU patří důležitost projednávané agendy a pozice předsednické země EU. Také platí, že celkový počet ministrů ve vládě zvyšuje pravděpodobnost účasti jednoho z nich na jednání Rady EU. Naopak mezi skutečnosti související s nižší účastí ministrů patří vysoká podpora euroskeptických stran a období před konáním voleb do národního parlamentu.

Článek Jana a Kamila Kováře, který vyšel online first v impaktovaném časopise East European Politics and Societies: and Cultures si můžete přečíst na následujícím odkaze.

Mgr. Jan Kovář, Ph.D., je výzkumným pracovníkem ÚMV. Věnuje se především otázkám, které se týkají Evropské unie. Mezi jeho oblasti zájmu patří evropská integrace, institucionální rámec EU a jeho reforma, či vnitřní bezpečnost EU.

Nahoru