Vztah katolické církve k evropské integraci?

Profesor Petr Kratochvíl je ředitelem našeho Ústavu mezinárodních vztahů a platí především za odborníka v této oblasti. Zároveň je věřící křesťan a vystudoval také obor teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě. Tyto dvě cesty se mu podařilo spojit například v publikaci "The European Union and the Catholic Church – Political Theology of European Integration". A právě o vztahu katolické církve k Evropské unii a evropské integraci mluvil i v Hergot! - pořadu Rádia Wave Českého rozhlasu.

"I když by se podle veřejné debaty ve střední a východní Evropě mohlo zdát, že je katolická identita spojena spíše s euroskepticismem, Petr Kratochvíl zdůrazňuje, že vztah římskokatolické církve k myšlence evropské integrace (a s ní také k Evropské unii) byl vždycky spíše kladný. Nakonec i sami zakladatelé Evropské unie byli převážně katolíci, kteří se hlásili k politice křesťanské demokracie.

Evropská unie se ovšem už od svých počátků vyhýbá jednoznačné vazbě na křesťanství, místo kterého klade důraz hlavně na osvícenské hodnoty. Trnem v oku mnoha katolíkům a katoličkám je pak to, že Evropská unie má vesměs liberální agendu v oblastech jako je genderová rovnost nebo práva LGBTQ lidí.

I když je ale římskokatolický mainstream podle Kratochvíla spíše konzervativní, bylo by chybou jej spojovat s proudy pravicového extrémismu, pro které je katolická identita především nástrojem, jak se distancovat od nepřátelských myšlenkových proudů, ať už jde zrovna o feminismus, liberalismus, nebo islám. Křesťanská demokracie, jakkoli třeba konzervativní, odpovídá podle Petra Kratochvíla myšlenkovému nastavení hlavního proudu evropských katolíků a katoliček mnohem spíš."

Rozhovor naleznete zde.

Prof. Petr Kratochvíl je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů a mezi jeho oblasti zájmu patří například katolická církev a mezinárodní vztahy, česká zahraniční politika či evropská integrace.

Nahoru