Výběrové řízení na pozici: Šéfredaktor/ka časopisu Mezinárodní politika

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. (ÚMV), je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Vedle akademického a prakticky zaměřeného výzkumu patří mezi její strategické cíle i zvyšování povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi širší veřejností a posouvání horizontů veřejné debaty o významných otázkách zahraniční a globální politiky.

Časopis Mezinárodní politika je klíčovou platformou pro dosahování tohoto cíle. Jeho první číslo vyšlo již v roce 1957 a od roku 1990, kdy bylo jeho vydávání obnoveno, si získal značný věhlas a popularitu mezi praktiky zahraniční politiky, studenty i širší veřejností.

V současné době hledáme do našeho týmu nového šéfredaktora či novou šéfredaktorku, kteří naváží na úspěšnou tradici Mezinárodní politiky, dnes vycházející v online podobě, a oživí ji novými nápady.


Náplň práce:

 • vytvoření publikační strategie online časopisu Mezinárodní politika;
 • řízení časopisu včetně zajišťování obsahu (příspěvky nejsou v současnosti honorovány) a práce s autory ve spolupráci s podpůrným redakčním týmem spolupracovníků;
 • produkce obsahu (včetně obrazového materiálu);
 • pořizování rozhovorů (mj. s výzkumníky/cemi ÚMV a hosty konferencí);
 • podíl na účinné propagaci časopisu na internetu a v sociálních médiích.

Co očekáváme: 

 • zájem o mezinárodní politiku, širokou obeznámenost s jejími hlavními aktuálními tématy a nasazení při popularizaci výzkumu mezinárodních vztahů;
 • vynikající znalost českého a aktivní znalost anglického jazyka (znalost dalších cizích jazyků výhodou);
 • schopnost psát a redigovat popularizační obsah odborného rázu, vyhledávat a upravovat doprovodný obsah vizuální;
 • vysokou míru komunikativnosti, samostatnosti, spolehlivosti a pečlivosti.

Co vítáme: 

 • zkušenost z tištěných nebo online médií v oblasti zahraniční politiky; anebo
 • vzdělání v oboru či příbuzných oborech (ukončené, popř. probíhající Ph.D. studium). 

Co nabízíme:

 • zajímavou, společensky relevantní činnost v oboru mezinárodní politiky v přátelském prostředí špičkového akademického kolektivu;
 • možnost vytvořit strategickou vizi respektovaného časopisu a řídit její realizaci;
 • příjemné pracovní prostředí v historickém centru Prahy;
 • možnost pracovat z domova;
 • pružnou pracovní dobu;
 • měsíční odměnu ve výši 8 000,00 Kč.

Kontakt:

Přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a návrhem koncepce časopisu Mezinárodní politika v rozsahu max. 4 stran zasílejte elektronicky na e-mail: kosikova@iir.cz.

Součástí výběrového řízení budou pohovory přijímací komise s vybranými kandidáty.

Nástup na pozici bude možný ihned po skončení výběrového řízení. Datum nástupu může být předmětem dohody.

ÚMV si zakládá na rovnoprávném přístupu. Účast žen ve výběrovém řízení je vítána.

Dokument s veškerými informacemi je dostupný ke stažení zde.

Nahoru