Výběrové řízení na pozici: Ředitel/ka služeb

Ústav mezinárodních vztahů Praha (ÚMV) je významnou českou vědeckou institucí v oboru mezinárodních vztahů založenou v roce 1957. Základními cíli činnosti ÚMV jsou vynikající akademický výzkum s ambicí viditelnosti a vlivu doma i v zahraničí; prakticky relevantní policy výzkum; a účinné oslovování širší veřejnosti za účelem kultivace a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice, která je základem demokratického, veřejný zájem sledujícího procesu jejího formování.

Jako nezávislá výzkumná instituce založená Ministerstvem zahraničních věcí provádí ÚMV výzkum pro něj i další veřejné domácí a mezinárodní vládní instituce. Slouží rovněž pro badatele, a studenty, ale i širokou veřejnost zajímající se o mezinárodní politiku. ÚMV organizuje každý rok desítky akcí a vydává policy publikace a časopisy ve svém vlastním nakladatelství. Administrativní, vědecká a projektová podpora, konferenční servis a vnější vztahy a taktéž služby knihovny (spravující jedinečný fond se zaměřením na oblast mezinárodních vztahů), jež ÚMV nabízí, stejně jako jeho prostory v centru Prahy poskytují výjimečné prostředí pro výzkum a sdílení jeho výsledků se státní správou a veřejností.


Popis pracovní pozice

 • příprava a implementace strategického plánu rozvoje oddělení služeb v krátkodobém výhledu
 • efektivní vedení a řízení zaměstnanců a zaměstnankyň oddělení služeb, pod které spadají úseky ekonomický, personální, PR a konferenční servis, knihovna, nakladatelství, technický a provozní, sekretariát, a které přispívají k zajišťování výzkumné infrastruktury ÚMV
 • příspěvek k dalšímu rozvoji oddělení služeb ÚMV směrem k naplňování celkové strategie ÚMV
 • stanovování, průběžná kontrola a vyhodnocování pracovních úkolů a výstupů podřízených zaměstnanců a zaměstnankyň
 • zajištění plynulého chodu celého oddělení a spolupráce s vědeckým oddělením
 • aktivní účast v probíhajícím procesu optimalizace fungování organizace (včetně návrhů a implementace relevantních změn vnitřních procesů nebo komunikace s poskytovali služeb) a rozšiřování a zkvalitňování jejího působení navenek

Ředitel/ka služeb bude členem/kou vedení ÚMV. Jeho/jejím přímým nadřízeným bude ředitel Ústavu; podřízeni mu/jí budou zaměstnanci v úsecích oddělení služeb.

Co očekáváme

 • vysokoškolské vzdělání - magisterský program (Mgr., Ing., ...);
 • zkušenosti s vedením týmu lidí, psychická odolnost, vyzrálá osobnost s přirozenou autoritou a schopností hledat praktická řešení;
 • výborné organizační schopnosti, pracovitost, důslednost a strukturovanost (schopnost koncipovat a dovést složité týmové projekty k úspěšné realizaci);
 • vysoká míra administrativní kompetence, samostatnosti a výborné komunikační schopnosti (komunikace s MZV a dalšími státními institucemi);
 • pokročilá znalost a užívání českého a anglického jazyka v každodenní komunikaci;
 • pozitivní vztah k IT;
 • schopnost dobré týmové spolupráce nejen s vedením, ale i se svými podřízenými;
 • zkušenosti s řešením konfliktů na pracovišti;
 • předchozí zkušenost se zaměstnáním ve státní správě, veřejné výzkumné instituci nebo příspěvkové organizaci a se zpracováváním veřejných zakázek výhodou.

Co nabízíme

 • Práci na plný úvazek na dobu určitou (zástup za zaměstnankyni na mateřské dovolené, s otevřenou možností další spolupráce) ve významné, v mezinárodních sítích pevně zakotvené vědecké instituci;
 • rozmanitou práci s administrativním, vedoucím a tvůrčím komponentem v prostředí podněcujícím profesní rozvoj i harmonický vztah mezi prací a volným časem (pružná pracovní doba, možnost částečného home office, výhled zřízení dětské skupiny);
 • vedení funkčního profesionálního týmu;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky nebo možnost závodního stravování, 10 sick days / rok, 25 dnů dovolené);
 • odborné vzdělávání;
 • prostor pro seberealizaci (možnost zapojení do odborných a velkých konferenčních projektů);
 • mzdu odpovídající vedoucí pozici ve veřejném sektoru.

Přijímací řízení

Pokud Vás kariéra u nás zajímá, zašlete prosím následující dokumenty na kosikova@iir.cz:

 • motivační dopis;
 • strukturovaný životopis;
 • návrh koncepce a strategie řízení oddělení služeb ÚMV (v rozsahu ne více než 3 stran)


Přihlášky začnou být posuzovány po 14. 6. 2019 a řízení bude pokračovat průběžně do doby, než bude nalezen
vhodný uchazeč/-ka. Součástí řízení budou pohovory přijímací komise s vybranými kandidáty.

Nástup na pozici bude možný ihned po skončení výběrového řízení. Předpokládaný termín nástupu je v červenci
2019. Datum nástupu může být předmětem dohody.

ÚMV si zakládá na rovnoprávném přístupu. Účast žen ve výběrovém řízení je vítána.

Dokument s veškerými informacemi je dostupný ke stažení zde.

Nahoru